Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Pseudokrasové jeskyně české části krkonošsko-jizerského krystalinika 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce UZV doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 03.01.2008 19.05.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Aplikace georadarové metody v glaciologickém výzkumu 2019/2020 bakalářská práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 15.11.2019 19.12.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Morfologie údolního uzávěru Moravice, Hrubý Jeseník 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NFGG doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 17.12.2007 22.12.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Geneze žulových jeskyní v Krkonoších 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 12.12.2012 08.03.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu Jizerských hor 2005/2006 2009/2010 disertační práce 4XFYZGP doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 30.09.2005 30.09.2005 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Sněhové poměry na Čertově louce a v Modrém sedle v zimě 2008/2009 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BGEKA doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 03.11.2008 04.11.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vývoj zvětrávacích prohlubní v granitoidech krkonošsko-jizerského masívu 2011/2012 disertační práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 01.10.2011 11.11.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Strukturní a mikroklimatické podmínky pseudokrasových jeskyní v Labském dole 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 29.01.2014 29.01.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vývoj ledopádu v Labské rokli v období 2014-2016 2014/2015 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 19.12.2014 19.12.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Korelace morén ve východních Krkonoších 2008/2009 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 22.12.2006 05.11.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Ledopády v Krkonoších 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 29.11.2013 28.02.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vývoj svahů Západních Tater od posledního glaciálu 2018/2019 disertační práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 15.10.2018 15.10.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Oscilační zóna kontinentálního zalednění v Lužických horách 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BGEKA doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 28.11.2008 15.04.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Glaciální modelace reliéfu v údolí Jezerního potoka 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BGEKA doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 28.11.2008 10.12.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Doklady kontinentálního zalednění v reliéfu Moravské brány 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NFGGD doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 03.03.2009 02.09.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Teplotní režim povrchové vrstvy morén v údolí Adygene, Kyrgyzský hřbet 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 16.11.2010 16.11.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Morfologie říčního koryta Křížového potoka ve východních Krkonoších 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NFGGD doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 01.04.2009 12.05.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Rozsah pleistocénního kontinentálního zalednění na území ČR 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BGEKA doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 22.12.2006 22.12.2006 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Regionální morfologické rozdíly údolní sítě Jizerských hor 2010/2011 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 25.01.2011 17.01.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vývoj zalednění západní části Billefjordenu (Svalbard) 2015/2016 disertační práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 13.10.2015 13.10.2015 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Pohyb žulových balvanů na Čertově louce (Krkonoše) v období 2009-2012 2010/2011 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 01.09.2010 22.11.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Variabilita sněhové pokrývky na Čertově louce a v Modrém sedle (Krkonoše) v letech 2003-2013 2011/2012 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 30.11.2011 02.01.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Pseudokrasové jeskyně na Broumovsku 2006/2007 2005/2006 bakalářská práce BGEKA doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 18.09.2006 18.09.2006 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Geomorfologické podmínky murových procesů v centrální části Západních Tater 2015/2016 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 30.11.2015 21.12.2015 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Recentní pohyby putujících bloků na Čertově louce v Krkonoších 2006/2007 2006/2007 diplomová práce FGEOGR doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 22.12.2006 22.12.2006 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hodnocení geodiverzity na území CHKO Broumovsko 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NFGGD doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 12.09.2008 27.03.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Recentní vývoj údolního ledovce Ferdinandbreen v zálivu Petunia (Špicberky) 2014/2015 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 18.12.2014 18.12.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv fluviálních procesů na strukturní a texturní znaky sedimentů ukládaných v říčním korytě 2013/2014 disertační práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 16.12.2013 17.12.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Doklady kontinentálního zalednění v reliéfu Moravské brány 2010/2011 2010/2011 diplomová práce NFGGD doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 20.08.2011 20.08.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Teplotní režim povrchové vrstvy morén v údolí Adygene, Kyrgyzský hřbet 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 27.08.2012 27.08.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Sněhové poměry na Čertově louce a v Modrém sedle (Krkonoše) v zimě 2010/2011 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 04.11.2010 04.11.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Podmínky vzniku mury z 15.5.2014 ve Smutné dolině (Západní Tatry) 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 17.12.2014 17.12.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Izolované skalní výchozy v Sedmidolí 2007/2008 2006/2007 diplomová práce FGEOGR doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. skrytý 22.12.2006 24.08.2007 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
Výsledky 1-33 z 33 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK