Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Retenční kapacita říční nivy a alternativní protipovodňová opatření v povodí řeky Berounky. 2013/2014 2016/2017 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 23.01.2014 23.01.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hydrologické sucho ve výuce zeměpisu z perspektivy žáků 2020/2021 2023/2024 závěrečná práce CŽV RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 29.11.2020 29.11.2020 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Antropogenní transformace hydrografické sítě v povodí Bíliny 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BGEKA RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 05.09.2006 05.09.2006 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vodohospodářské revitalizace na podkladě ekomorfologického monitoringu vodních toků Aplikace v modelovém povodí Rolavy 2006/2007 2006/2007 diplomová práce FGEOGR RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 14.05.2007 14.05.2007 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Definice referenčního stavu horských a podhorských toků jako součást ekomorfologického průzkumu 2011/2012 2013/2014 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 14.11.2011 29.01.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hydrologické extrémy a změny kvality vody na horním toku řeky Úpy 2021/2022 2023/2024 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 08.11.2021 08.11.2021 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Trendy srážkoodtokového režimu v povodí Rolavy 2006/2007 2007/2008 diplomová práce FGEOGR RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 28.12.2006 28.12.2006 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Changes in rainfall-runoff regime and biogeochemistry in headwater areas 2014/2015 2023/2024 disertační práce D-FGG RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 11.10.2014 11.10.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny koncentrací přírodních organických látek v pramenné oblasti Rolavy 2023/2024 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 01.11.2023 06.12.2023 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny srážko-odtokového režimu v povodí řeky Athabaska 2010/2011 2013/2014 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 29.03.2009 18.10.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny fyzického habitatu vodních toků na území města Prahy. Modelová studie povodí Botiče. 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 05.12.2012 05.12.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Extrémní hydrologické jevy v povodí Rolavy 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 15.11.2015 02.12.2015 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hodnocení diverzity fyzického habitatu drobných vodních toků. Aplikace v experimentálních povodích horní Blanice. 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 14.11.2011 20.02.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hydromorfologický průzkum jako podklad pro návrh revitalizačních opatření vodních toků v intravilánech 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 14.11.2019 14.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail VAZBA SPOLEČENSTEV MAKROZOOBENTOSU NA EKOHYDROMORFOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY KORYT VODNÍCH TOKŮ 2009/2010 disertační práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 14.10.2009 14.04.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Trendy hydroklimatických proměnných v pramenných oblastech 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 29.03.2024 13.05.2024 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv kolísání hladiny podzemní vody a povrchového odtoku na fyzikálně-chemické parametry vody v rašeliništi 2023/2024 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 14.01.2024 14.01.2024 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail EKOMORFOLOGICKÝ MONITORING V POVODÍ HORNÍ BLANICE 2005/2006 2005/2006 diplomová práce FGEOGR RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 25.09.2006 25.09.2006 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Ekomorfologický monitoring a zhodnocení upravenosti říční sítě v povodí Lišanského potoka 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce BGEKA RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 13.01.2008 21.01.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Návrh revitalizace vodního toku v urbanizovaném území 2020/2021 2021/2022 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 28.11.2020 28.11.2020 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny diversity říční krajiny a jejich odezva ve společenstvu makrozoobentosu. Aplikace v českém povodí Labe. 2013/2014 disertační práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 20.11.2013 10.12.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv diversity habitatů a akumulací dřevní hmoty na společenstva makrozoobentosu 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 27.11.2011 27.11.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny teploty povrchové vody v kontextu změny klimatu 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 15.02.2024 15.02.2024 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Návrh revitalizačních opatření v povodí Slubice na podkladě ekohydromorfologického průzkumu 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NFGGD RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 13.01.2009 13.01.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny vybraných parametrů geochemismu povrchových vod ve vazbě na srážko-odtokový režim 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. Bc. Adam Bartůšek 03.12.2021 03.12.2021 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Trendy vybraných hydroklimatických proměnných a hydrologického sucha v povodí Čisté 2022/2023 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 15.11.2022 26.12.2022 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hydromorfologický průzkum řeky Bíliny 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BGEKA RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 12.11.2009 12.12.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hodnocení kvality habitatu antropogenně ovlivněných vodních toků - aplikace v modelovém povodí Bíliny 2007/2008 2007/2008 diplomová práce NFGGD RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 13.01.2008 21.01.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny koncentrací organických látek v kontextu hydrologických extrémů v pramenných oblastech 2018/2019 2021/2022 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 05.10.2017 28.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Potenciál revitalizačních opatření vodních toků jako nástroje pro retenci vody v říční nivě 2014/2015 2018/2019 diplomová práce NFGGD RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. Mgr. Nikol Zelíková 19.12.2014 19.12.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Trendy, frekvence a sezonalita hydrologických extrémů v pramenných oblastech 2019/2020 disertační práce D-FGG RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. RNDr. Vojtěch Vlach 10.10.2019 10.10.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Integrace odvodňovacích opatření v projektech revitalizace vodních toků. Aplikace v povodí Klíšského potoka. 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 24.10.2020 24.10.2020 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Ekohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelové povodí Vinořského potoka. 2008/2009 2010/2011 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 13.01.2009 20.08.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hodnocení a návrh revitalizačních opatření vodních toků v urbanizované a rurální krajině 2014/2015 2016/2017 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 14.12.2014 14.12.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hydromorfologie jako nedílná složka ekologického stavu vodních toků 2008/2009 2018/2019 disertační práce 4XFYZGP RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 29.03.2009 08.10.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hydromorfologický průzkum a identifikace referenčních stavů řeky Jizery 2013/2014 2014/2015 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 14.01.2014 14.01.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny geochemismu povrchových vod ve vybraných povodích Krušných hor 2018/2019 2019/2020 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 19.11.2018 19.11.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hodnocení ekomorfologického stavu řícní sítě v urbanizované a příměstské krajině. Modelová studie Vinořského potoka. 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce BGEKA RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 17.12.2007 21.01.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv fluviálně-morfologických makrostruktur na fyzický habitat vodních toků. 2009/2010 2010/2011 diplomová práce NFGGD RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 20.11.2009 12.12.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Trendy srážko-odtokového režimu na horním toku řeky Athabasca. 2023/2024 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.   01.11.2023 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv hydrologických extrémů na kvalitu povrchových vod v pramenných oblastech. Aplikace v modelovém povodí horní Rolavy. 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 06.11.2020 06.11.2020 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Přírodě blízká protipovodňová opatření v krajině. 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 14.11.2011 19.10.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Trendy hydrometeorologických faktorů ve vybraných povodích Krušných hor 2012/2013 bakalářská práce BGEKA RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 29.03.2009 03.01.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Dopad regionálnej zmeny klímy na hydrologický režim s ohľadom na extrémne situácie 2010/2011 2018/2019 disertační práce 4XFYZGP RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 24.10.2010 24.10.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vyhodnocení a možnosti post-processingu střednědobých hydrologických predikcí 2017/2018 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 22.06.2018 24.09.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza srážko-odtokového režimu v povodí Slatinného potoka (Krušné hory) 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 29.03.2009 08.03.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hydrologické sucho a jeho vliv na kvalitu povrchové vody 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.   01.11.2023 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hydrologické sucho v pramenných oblastech Krušných hor 2016/2017 2018/2019 diplomová práce RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 04.12.2016 04.12.2016 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Ekohydrologický průzkum kvality habitatu vodních toků - aplikace na modelové povodí Zbytinského potoka 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BOZP RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 22.12.2008 22.12.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Ekomorfologický monitoring říční sítě v povodí Klíčavy 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BGEKA RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. skrytý 28.12.2006 28.12.2006 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
Výsledky 1-50 z 93 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK