Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Geodynamický vývoj údolí Losenice na okrajovém svahu Šumavy 2008/2009 2008/2009 disertační práce XFYZG prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 23.09.2002 23.09.2002 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail INVENTARIZACE A ANALÝZA RIZIKOVÝCH GEOMORFOLOGICKÝCH PROCESŮ V CHILSKÉ ČÁSTI PATAGONIE S VYUŽITÍM DPZ 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 22.12.2015 21.01.2016 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza faktorů rizikovosti ledovcových jezer z hlediska průvalů jejich hrází 2018/2019 disertační práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.   21.05.2019 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Mrtvý led a jeho vliv na stabilitu hrází vybraných ledovcových jezer v oblasti Himálaje 2018/2019 disertační práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.   21.05.2019 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza významnosti předběžných faktorů v modelování náchylnosti ke svahovým pohybům. 2016/2017 disertační práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 30.10.2016 30.10.2016 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Geomorfologická analýza severovýchodní části Lučské hornatiny 2006/2007 2006/2007 diplomová práce FGEOGR prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 03.01.2007 03.01.2007 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza geneze a aktivity svahové deformace Běleč v kontextu vývoje údolí Svratky mezi Doubravníkem a Boračí 2007/2008 2007/2008 diplomová práce FGEOGR prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 11.04.2007 11.04.2007 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza vývoje říční sítě Etiopské vysočiny 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 12.01.2011 18.01.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Využití dálkového průzkumu pro identifikaci ústupu zalednění 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 30.11.2010 30.11.2010 Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370) PřF
detail Dynamic of evolution and hazardousness of lakes in the Cordillera Blanca (Peru) 2013/2014 2016/2017 disertační práce 4XFYZGP prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 09.10.2013 15.12.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail The analysis of glacial retreat of selected mountain regions of New Zealand and natural hazards from GLOFs 2013/2014 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 18.12.2013 18.12.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Morfostrukturní analýza Etiopské vysočiny pomocí dálkového průzkumu Země 2013/2014 2016/2017 disertační práce 4XFYZGP prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 10.12.2013 15.12.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Porovnání rychlosti ústupu zalednění v Patagonských Andách v návaznosti na klimatické změny 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 11.12.2018 11.12.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Evaluace přírodních ohrožení glaciálního jezera Imja, Nepál 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. Bc. Tomáš Kroczek 07.12.2017 18.01.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Katastrofické záplavy typu jökulhlaup, Katla, Island 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BGEKA prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 15.12.2008 15.12.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Dynamika a rozšíření recentních svahových pohybů na úpatí Krušných hor 2008/2009 2011/2012 disertační práce 4XFYZGP prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 01.10.2008 01.10.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Potenciální nebezpečnost vybraných morénami hrazených jezer v pohoří Cordillera Blanca, Peru 2011/2012 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 01.02.2012 01.02.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza náchylnosti ke svahovým pohybům v povodí Jemmy (Etiopská vysočina). 2013/2014 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 30.06.2014 12.09.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Inventariraze a analýza rizikových geomorfologických procesů v chilské části Patagonie 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce BGEKA prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 31.07.2017 31.07.2017 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza svahových pohybů podmíněných srážkami 2010/2011 disertační práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 05.11.2010 05.11.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Využití dat radarové interferometrie k zjištování změn zemského povrchu 2009/2010 disertační práce 4XFYZGP prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 13.04.2010 17.09.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Geomorfologické projevy neotektonické aktivity podél úpatního zlomu pohoří Cordillera Blanca, Peru 2009/2010 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 29.01.2010 01.02.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Klasifikace svahových pohybů s aplikací na vybrané oblasti Etiopské vysočiny 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 21.12.2012 13.01.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza zóny recentního ústupu zalednění, Cordillera Blanca, Peru 2014/2015 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 23.10.2014 18.12.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza vlivu prahových hodnot srážek jakožto spouštěče svahových deformací 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 09.10.2017 18.01.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Modelování mělce založených svahových pohybů 2013/2014 disertační práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 10.12.2013 15.12.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Evaluace přírodních ohrožení z GLOFs v pohoří Cordillera Huayhuash 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 21.12.2016 21.12.2016 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Příčiny a zákonitosti rozšíření svahových deformací na výsypkách podkrušnohorských pánví 2018/2019 disertační práce 4XFYZGP prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 18.10.2018 18.10.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Morfostrukturní vývoj severovýchodní části Rychlebských hor 2006/2007 2006/2007 disertační práce XFYZG prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 24.08.2006 24.08.2006 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších 2006/2007 2006/2007 disertační práce XFYZG prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 24.08.2006 24.08.2006 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hodnocení dynamiky recentních svahových pohybů v lokalitě Jezeří 2006/2007 2007/2008 diplomová práce NFGGD prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 11.04.2007 11.04.2007 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza příčin destrukcí hrází jezer hrazených morénami 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 30.11.2010 30.11.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vznik a vývoj proglaciálních jezer v Patagonských Andách 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 28.11.2018 21.12.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv ústupu zalednění na frekvenci výskytu svahových deformací 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.   25.05.2015 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv svahových deformací na památky chráněné UNESCO (analýza databáze) 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.   09.10.2017 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Studium současných geodynamických procesů v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma 2003/2004 2010/2011 disertační práce XFYZGP prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 30.05.2011 30.05.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza blokovobahenního proudu v oblasti Oltrepo Pavese v Apeninách 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 26.11.2018 21.12.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza geomorfologických projevů neotektoniky na zlomech pohoří Cordillera Blanca 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 26.11.2018 21.12.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Seismická aktivita v západních Čechách 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BGEKA prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 14.01.2009 14.01.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Svahové pohyby JV svahu Kateřinohorské klenby -lokalita Jezeří- 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BGEKA prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 25.05.2006 25.05.2006 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza supraglaciálních jezer: případová studie z pohoří Cordillera Blanca, Peru 2014/2015 2015/2016 bakalářská práce UBZM prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 18.12.2014 18.12.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Ústup ledovců v pohoří Cordillera Blanca od Malé doby ledové 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. skrytý 30.11.2015 21.01.2016 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Evaluace přírodních ohrožení z ledovcových jezer v Nepálu s využitím dat DPZ 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.   09.10.2017 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza databáze DesInventar v Peru - 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.   09.10.2017 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
Výsledky 1-44 z 44 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK