Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Oborové čtení ve výuce zeměpisu: přístupy učitelů v širším kontextu 2010/2011 2018/2019 disertační práce 4XOTAZG doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 01.10.2010 30.11.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Kvalita výuky zeměpisu 2017/2018 disertační práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. Mgr. Matěj Vrhel 10.10.2017 12.10.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vnímání evropských zemí: výzkum asociací patnáctiletých žáků 2014/2015 2014/2015 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 05.06.2014 29.06.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Hlavní trendy ve výzkumu geografického vzdělávání: Obsahová analýza odborných časopisů 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. Ing. Alena Janská 30.11.2016 06.01.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Globální myšlení učitelů zeměpisu 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 12.01.2024 12.01.2024 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Uplatnění absolventů geografie v praxi 2013/2014 2014/2015 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 15.01.2014 21.05.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Výuka geografie v Estonsku v rovině projektového kurikula 2017/2018 2018/2019 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 14.02.2018 06.11.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Profesní vidění studentů učitelství geografie 2018/2019 2019/2020 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 17.10.2018 06.11.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Blackout: ekonomická, společenská a environmentální hrozba jako téma školní geografie 2023/2024 2023/2024 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 02.10.2023 30.11.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Koncepce školní geografie Maďarska, Polska a Slovenska 2007/2008 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 21.08.2008 15.02.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Geografické vzdělávání na projektové úrovni: komparace australských a českých dokumentů 2013/2014 2013/2014 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 15.05.2014 21.05.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Profil absolventa geografie - eurobakalář a euromagistr 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NRPGD doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 29.01.2009 03.09.2009 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Motivace žáků ve výuce geografie 2010/2011 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 25.01.2010 21.01.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Meteorologická gramotnost 2017/2018 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 03.10.2017 - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Emoční inteligence žáků ve výuce geografie 2020/2021 2022/2023 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 30.11.2020 16.01.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Výchova ke kritickému myšlení v kurikulárních dokumentech Irska 2017/2018 2017/2018 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 10.10.2017 04.07.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Mediální výchova ve výuce geografie 2005/2006 2005/2006 diplomová práce UBZ doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 30.08.2004 30.08.2004 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Aplikace pro zobrazování historických cenzálních dat: Použití ve výuce na školách 2014/2015 2014/2015 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 30.06.2015 30.06.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Maturitní zkouška ze zeměpisu 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.   26.10.2021 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Nadaní žáci v geografii 2010/2011 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 13.01.2010 21.01.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Přírodní rizika ve výuce zeměpisu 2018/2019 2020/2021 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 12.12.2018 06.01.2020 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Postoje žáků rozvíjené výukou zeměpisu 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 18.01.2010 18.01.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Geografické vzdělávání v Estonsku 2017/2018 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 09.10.2017 - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Komplexní geografické úlohy inspirované výzkumem PISA 2010/2011 2012/2013 diplomová práce UNZ doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 04.11.2010 19.01.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Motivace a postoje studentů k výuce zeměpisu 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 14.12.2016 14.12.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Místo jako předmět výuky zeměpisu, vnímání místa optikou studentů geografie 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 30.01.2012 15.02.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Globální změny klimatu pohledem studentů 2020/2021 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 30.11.2020 16.01.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozbor tematického celku - světová nerovnost a rozvoj 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce UBBZ doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 18.12.2006 18.12.2006 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vnímání místa prostřednictvím terénní hry 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 01.11.2018 28.11.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vzdělávací potenciál textů pohledem studentů učitelství geografie 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.   30.11.2020 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Prekoncepty žáků ve vztahu k vybranému geografickému učivu 2011/2012 disertační práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 09.11.2011 09.11.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza vybraných zeměpisných testů 2008/2009 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 01.10.2008 11.09.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Problematika vývoje počtu a struktury obyvatelstva ve výuce zeměpisu 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. Mgr. Radek Hanzlík 01.11.2018 30.11.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Možnosti využití virtuální reality ve výuce zeměpisu 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 26.10.2022 23.01.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Uplatnění absolventů geografických oborů v národním i evropském kontextu 2009/2010 disertační práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 10.11.2009 21.04.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Hodnoty ve výuce zeměpisu 2020/2021 2023/2024 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 30.11.2020 16.01.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Motivace žáků ve výuce geografie na středních školách 2011/2012 disertační práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 15.11.2011 18.01.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vnímání výuky zeměpisu učiteli různých aprobací 2014/2015 2015/2016 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 19.01.2015 29.06.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Geografie v předškolním vzdělávání 2012/2013 2012/2013 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 19.05.2014 19.05.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Osvojování odborných geografických pojmů 2012/2013 disertační práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 14.10.2012 07.01.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza výuky geografie ve vyšším sekundárním vzdělávání ve Spolkové republice Německo 2010/2011 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 10.12.2008 20.01.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Badatelské přístupy ve výuce geografie 2012/2013 disertační práce D-DIDG doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 14.10.2012 07.01.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Čtení geografických informací z vizuálních prostředků 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 25.11.2009 21.01.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Problémy žáků ve výuce zeměpisu spojené se specifickými poruchami učení 2010/2011 2012/2013 diplomová práce UNBZ doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 01.10.2010 19.01.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Přínos zeměpisu pohledem žáků gymnázií 2020/2021 2022/2023 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 30.11.2020 16.01.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Postoje žáků středních škol k trvale udržitelnému životu 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 15.11.2021 22.01.2022 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vliv Zeměpisné olympiády na vzdělávání žáků (na příkladu úspěšných řešitelů celostátního kola) 2017/2018 2019/2020 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 30.01.2018 30.01.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Hodnocení výkonu žáků v hodinách zeměpisu na čtyřletých gymnáziích 2019/2020 2022/2023 diplomová práce doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 25.09.2019 13.01.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Geografická poloha jako téma ve výuce 2015/2016 2015/2016 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 17.09.2015 27.10.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Výchova ke kritickému myšlení v kurikulárních dokumentech Irska 2015/2016 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. skrytý 11.11.2015 27.06.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
Výsledky 1-50 z 84 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK