Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Hmotnostní spektrometrie v proteomice: strukturní biologie a klinické aplikace 2006/2007 2010/2011 disertační práce 4XBIOCH doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 30.08.2010 30.08.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Struktura a interakce lidského regulačního proteinu 14-3-3 pomocí in vitro fotoafinitního značení s využitím proteinových nano-sond a hmotnostní spektrometrie 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce UBCHM doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 23.10.2013 05.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Mapování protein-proteinových interakcí systému cytochromu P-450 metodami chemické modifikace a hmotnostní spektrometrie 2013/2014 2013/2014 rigorózní práce doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 31.10.2013 31.10.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Aplikační potenciál modifikačních metod (chemická činidla, foto-nanosondy) a hmotnostní spektrometrie pro studium struktury proteinů a jejich vzájemných interakcí 2010/2011 2014/2015 disertační práce 4XBIOCH doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 26.11.2010 18.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Struktura a interakce lidského regulačního proteinu 14-3-3: fotoafinitní značení in vitro a hmotnostní spektrometrie. 2014/2015 2015/2016 diplomová práce NBIOD doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 29.10.2014 20.01.2015 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Studium protein-proteinových interakcí v bakteriální pathogenesi: využití metodiky PIXL (photo-induced cross-linking) 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce BKATA doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 07.11.2016 03.01.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Strukturně funkčních vztahy elektron-transportních systémů anaerobní respirace P. aeruginosa 2018/2019 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.   16.10.2018 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Validace metody nové multiplexní sady protilátek a její využití pro stanovení prognostických znaků dětských akutních leukémií 2010/2011 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 14.10.2009 18.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Membránový protein cytochrom P450 2B4 a jeho interakce s ostatními složkami jaterního monooxygenasového systému 2005/2006 2005/2006 diplomová práce BIOCH doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 03.05.2006 03.05.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce PI4 kinasy IIalfa s VAMP3 proteinem 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 23.10.2013 05.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Optimalizace exprese fotoafinitních proteinových nanosond lidských strukturních proteinů zubní skloviny 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 23.10.2013 05.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium bakteriálních virulentních faktorů kombinací světlem iniciovaného síťování (PIXL) a hmotnostní spektrometrie (MS) 2017/2018 diplomová práce NBIOD doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 23.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Popis interakcí bakteriálních virulenčních faktorů využitím proteinových nanosond a hmotnostní spektrometrie (PIXL-MS) 2018/2019 diplomová práce NBIOD doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.   16.10.2018 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Purifikace a charakterizace vybraných enzymů z Rhizobium radiobacter R89 katalyzujících oxidačně-redukční reakce na uhlíku C-hydroxylovaných morfinových skeletů. 2011/2012 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Klinicky relevantní protein-proteinové interakce v procesu bakteriální pathogeneze B. pertusis 2018/2019 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 16.10.2018 12.12.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Příprava DNA-vazebné domény Forkhead transkripčního faktoru FOXO3 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 23.10.2013 05.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Exprese a purifikace fotoaktivované proteinové nanosondy pro studium klinicky relevantních protein-proteinových interakcí 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. Mgr. Antonín Knížek 16.10.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail The novel combinations of experimental approaches: mass spectrometry (MS) and photo-induced surface labelling, electron release (PIER), or cross-linking (PIXL) 2018/2019 diplomová práce NBIOD doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 16.10.2018 12.12.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Analýza postranslačních modifikací proteinů hmotnostní spektrometrií 2018/2019 bakalářská práce BKATA doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 16.10.2018 12.12.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Využití hmotnostní spektrometrie pro hledání diagnostických biomarkerů forem astma bronchiale 2011/2012 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 07.10.2011 07.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Mapování protein-proteinových interakcí (cytochrom P450 2B4 a cytochrom b5) metodami chemické modifikace a hmotnostní spektrometrie 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 27.06.2007 24.01.2008 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Mapování protein-proteinových interakcí systému cytochromu P-450 metodami chemické modifikace a hmotnostní spektrometrie 2009/2010 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 01.10.2008 16.05.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Cytochrome P-450: Study of structure and interactions using chemical modification, photo-initiated cross-linking and mass spectrometry 2010/2011 2014/2015 disertační práce 4XBIOCH doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 01.10.2010 01.10.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Hmotnostní spektrometrie a chemické modifikace jako nástroj ke studiu protein-proteinové interakce 2005/2006 2005/2006 diplomová práce BIOCH doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 03.05.2006 03.05.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Strukturální podstata mezidruhových rozdílů v aktivaci TRPA1 receptoru 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 23.10.2013 05.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Příprava mutantních forem fosfatidylinositol 4-kinasy IIα 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 13.11.2014 05.01.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium strukturně funkčních vztahů elektrotransportních proteinových systémů 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 07.11.2016 03.01.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium klinicky relevantních protein-proteinových interakcí pomocí nových fotoaktivovaných proteinových nanosond a hmotnostní spektrometrie. 2014/2015 diplomová práce NBIOD doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 29.10.2014 05.01.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Izolace a purifikace environmentální DNA z horizontu stavební skrývky: stratifikační studie 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 05.11.2010 18.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakcí PI4 kinasy 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. Mgr. Andrea Eisenreichová 12.11.2013 05.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Adaptace metabolizmu na pohybovou zátěž 2014/2015 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. Mgr. Ricky Nencini 01.10.2014 19.12.2014 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium teplotní citlivosti lidského TRPA1 kanálu 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBIO doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. skrytý 23.10.2017 05.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
Výsledky 1-32 z 32 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK