Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv vybraných parametrů vod na morfologii žaber sivena amerického a strukturu ichthyofauny Jizerských hor 2007/2008 2009/2010 diplomová práce NZOO RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 09.11.2007 09.11.2007 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vývoj pharyngeální oblasti a požerákových zubů u bolena dravého (Aspius aspius) 2005/2006 2005/2006 diplomová práce BI2 RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 21.04.2006 21.04.2006 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Morfometrická analýza populací jelců rodu Squalius z území západního Balkánu a Řecka 2014/2015 diplomová práce RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 14.11.2014 14.11.2014 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Populační dynamika bolena dravého Leuciscus aspius (L., 1758) v údolní nádrži Želivka 2010/2011 2012/2013 diplomová práce RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 22.12.2010 22.12.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Metody studia preference habitatů a mikrohabitatů sladkovodních ryb v regionu střední Evropy 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce BBI RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 14.11.2013 07.01.2014 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vliv ekologických faktorů na strukturu ichtyocenóz a distribuci, migraci a růst ryb v malých tocích v CHKO Křivoklátsko 2005/2006 2004/2005 disertační práce RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 01.02.2010 01.02.2010 () PřF
detail Vliv parametrů prostředí na rybí společenstva toků povodí Labe a Odry 2009/2010 2009/2010 diplomová práce BI2 RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 25.01.2008 28.05.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Invazní druhy obratlovců v České republice (na příkladu vybraných druhů ryb a savců) 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 29.11.2017 29.11.2017 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Fylogeografie rodu Squalius v Albanii 2010/2011 2011/2012 diplomová práce NZOO RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 22.12.2010 26.01.2011 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Preference stanovišť a aktivita pstruha obecného a sivena amerického v malých tocích Jizerských hor s použitím radio-telemetrie 2006/2007 2006/2007 diplomová práce NEKO RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 14.12.2006 14.12.2006 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Potravní preference lososovitých ryb v acidifikovaných tocích Jizerských hor 2005/2006 2007/2008 diplomová práce UNBM RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 25.01.2008 25.01.2008 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Genetic variability of the genus Alburnoides in Azerbaijan 2015/2016 2015/2016 diplomová práce NZOO RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 04.01.2016 04.01.2016 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Preference mikrohabitatu rybích druhů v prostředí malých vodních toků 2005/2006 2007/2008 diplomová práce BI2 RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 25.01.2008 30.01.2008 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Fylogeografie ryb rodu Squalius na Balkáně 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce UBBZ RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 20.01.2010 20.01.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Potravní strategie lososovitých ryb v acidifikovaných vodách Jizerských hor 2003/2004 disertační práce XZOOL RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 12.10.2010 26.01.2011 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Faktory ovlivňující rozšíření ryb v acidifikovaných vodách 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BBI RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 14.12.2006 14.12.2006 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Fylogeografie rodu Squalius v západní části Balkánu 2012/2013 disertační práce RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 01.10.2012 22.01.2013 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Distribution patterns and habitat requirements of the species of the family Cobitidae in Slovakia 2004/2005 2009/2010 disertační práce XZOOL RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Analýza stanovištních preferencí obojživelníků v severovýchodní části okresu Třebíč 2005/2006 2005/2006 diplomová práce OZP RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 23.05.2006 23.05.2006 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Populační dynamika bolena dravého Leuciscus aspius v údolní nádrži Želivka 2013/2014 2013/2014 diplomová práce NZOO RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 15.07.2014 15.07.2014 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Nepůvodní a endemické sladkovodní ryby střední a jihovýchodní Evropy: rozšíření, aklimatizace, taxonomie a evoluční vztahy 2006/2007 2006/2007 disertační práce XZOOL RNDr. Miroslav Švátora, CSc. skrytý 04.08.2006 04.08.2006 Katedra zoologie (31-170) PřF
Výsledky 1-21 z 21 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK