Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Role životního prostředí ve strategickém plánování 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce UBBZ RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 18.12.2006 18.12.2006 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Dopad záměrů územního plánování na životní prostředí a udržitelný rozvoj 2006/2007 2006/2007 diplomová práce RGEOGR RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 26.09.2007 26.09.2007 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozdíly šumavského venkova na české a německé straně 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 28.11.2019 28.11.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Hodnocení změn v územním plánu města Sušice v průběhu posledních 15 let 2014/2015 2015/2016 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 02.12.2014 15.01.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Postavení místních akčních skupin na českém venkově 2010/2011 2010/2011 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 11.08.2011 11.08.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Role dopravy ve strategickém plánování 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce BGEKA RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 30.01.2008 30.01.2008 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Cestovní ruch jako faktor rozvoje venkovských obcí 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 25.01.2012 15.02.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Příprava a realizace strategií rozvoje ve vybraných mikroregionech Pardubického kraje 2006/2007 2006/2007 diplomová práce SGEOGR RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 26.09.2007 26.09.2007 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Uplatnění územního a strategického plánu při řízení rozvoje malého města - případová studie 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D.   10.10.2023 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Význam územní studie krajiny pro zázemí hlavního města Prahy 2019/2020 2019/2020 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 20.07.2020 23.07.2020 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vztah mezi strategickým a územním plánování ve městě. 2015/2016 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 20.10.2014 15.12.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Hodnocení účinnosti Strategického plánu LEADER 2007-2013 Místní akční skupiny Krajina srdce 2013/2014 2015/2016 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 30.01.2014 30.01.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Lidské zdroje jako faktor rozvoje venkova 2010/2011 disertační práce 4XSOCGP RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 30.11.2010 04.01.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza úspěšnosti venkovských obcí 2006/2007 2006/2007 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 29.08.2006 29.08.2006 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Role evropských projektů v rozvoji Jesenicka 2008/2009 2011/2012 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 28.01.2009 10.08.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Provázanost strategického plánování s rozpočtovou politikou města 2015/2016 2017/2018 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 15.12.2015 15.12.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Proces tvorby strategické koncepce velkoměsta jako faktor úspěšnosti 2012/2013 disertační práce 4XREGGP RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 18.10.2012 17.09.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Problematika rozvoje regionu sousedícího s Vojenským újezdem Brdy 2009/2010 2008/2009 diplomová práce NSGRRD RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 30.01.2008 30.01.2008 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Typologie venkovského prostoru Pardubického kraje 2011/2012 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 17.01.2012 15.02.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Úspěšnost plnění cílů strategického plánu Leader Místní akční skupiny Český západ 2013/2014 2014/2015 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 29.01.2014 29.01.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozvoj obce v chráněném území: Případová studie Křivoklátsko 2014/2015 2016/2017 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 15.12.2014 15.01.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Faktory nestability obecních zastupitelstev 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 14.12.2017 14.12.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Participace veřejnosti v územním plánování 2009/2010 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 19.01.2010 22.08.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vybrané problémy vymezení venkova 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NSGRRD RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 24.02.2009 04.03.2009 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Role aktérů územního rozvoje při revitalizaci brownfields v Sušici 2017/2018 2018/2019 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 19.12.2017 19.12.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Průběh reformy veřejné správy na Městském úřadě v Sušici 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BGEKA RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 21.03.2006 21.03.2006 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Územní studie krajiny jako nástroj řešení krajiny v územním plánování 2018/2019 2019/2020 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 13.11.2018 13.11.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Trendy ve výsledcích komunálních voleb v Královéhradeckém kraji v letech 2010-2022 2023/2024 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 05.12.2023 05.12.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vztah mezi územním plánem a strategickým plánem - případová studie města Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Mgr. Petra Masojídková 12.10.2017 15.01.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozvoj malých měst ve středním Posázaví 2017/2018 2018/2019 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 19.12.2017 19.12.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Zastavitelné plochy v územním plánu města Klatovy v letech 1994-2014 2013/2014 2014/2015 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 27.01.2014 27.01.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Význam územní studie krajiny pro zázemí hlavního města Prahy 2018/2019 2019/2020 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 27.11.2018 27.11.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Faktory rozvoje vybraných venkovských obcí 2016/2017 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 20.12.2016 20.12.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Nástroje rozvoje venkovských obcí, případová studie ve vybraném mikroregionu 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D.   10.10.2023 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Komunitní strategické plánování jako nástroj rozvoje města 2009/2010 2011/2012 diplomová práce NSGRRD RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 04.02.2008 16.04.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku 2015/2016 2017/2018 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 16.12.2015 16.12.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail VLIV REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE NA DOPRAVU A JEHO REGULACE ÚZEMNÍMI PLÁNY VE VÝCHODNÍM ZÁZEMÍ PRAHY 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NSGRRD RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 12.01.2010 11.08.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Naplněnost územního plánu jako nástroje územního plánování - dokumentace vs. realita 2009/2010 2010/2011 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 25.01.2010 02.05.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Sítě aktérů regionálního rozvoje v Místní akční skupině Pošumaví 2010/2011 2011/2012 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 03.12.2010 20.01.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozvojový potenciál nejmenších obcí 2012/2013 2014/2015 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 14.12.2010 21.02.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Význam ochrany Unesco pro lokální rozvoj - případová studie města Třeboň 2012/2013 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 31.01.2013 21.02.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Úspěšné strategické plány 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 17.01.2012 31.01.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku 2017/2018 2017/2018 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 14.06.2018 14.06.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vztah mezi strategickým a územním plánem na příkladu města Lázně Bohdaneč 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 24.01.2013 21.02.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Lokální aktéři a jejich sítě v Národním parku Šumava 2011/2012 2013/2014 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 17.01.2012 15.02.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Trendy ve výsledcích komunálních voleb v Česku (2010-2014- 2018-2022) 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D.   23.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Hospodaření s vodou v územním plánu 2017/2018 2019/2020 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 19.12.2017 19.12.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozvojový potenciál velmi malých obcí: na příkladu Domažlicka a Kralovicka 2010/2011 2010/2011 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 19.04.2011 21.04.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Efektivita cestovního ruchu jako nástroje rozvoje venkova 2013/2014 disertační práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 17.12.2013 17.12.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vliv sektorového složení vybraných místních akčních skupin na jejich fungování 2014/2015 2015/2016 diplomová práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. skrytý 16.12.2014 15.01.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
Výsledky 1-50 z 88 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK