Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Zvětrávací procesy a vývoj reliéfu v kvádrových pískovcích 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 20.12.2006 20.12.2006 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Opracovatelnost hornin - vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami 2006/2007 2006/2007 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 28.02.2007 28.02.2007 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Dostupnost stavebních surovin v okolí velkých aglomerací 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 20.12.2006 25.12.2006 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Teplotní a hydratační vlivy na stabilitu bentonitových bariér hlubinných úložišť radioaktivního odpadu 2006/2007 2014/2015 disertační práce 4XGEOLA prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 14.04.2010 14.04.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Vliv složení a mikrostruktury vulkanických hornin na jejich technologické vlastnosti 2009/2010 2014/2015 disertační práce XGEOLAP prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 20.01.2010 20.01.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Mineralogický a petrografický výzkum opuk z různých stavebních fází kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech 2014/2015 2015/2016 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 21.07.2016 23.07.2016 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu 2012/2013 2017/2018 disertační práce 4XGEOLA prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 25.10.2012 25.10.2012 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Metody studia pórovitosti granitů ve vztahu k vnitřní stavbě 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 07.02.2018 07.02.2018 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Mineralogický a petrografický výzkum opuk z různých stavebních fází kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech 2013/2014 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 11.12.2013 11.12.2013 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Sádrovec v České republice: porovnání přírodních zdrojů a energosádrovce 2017/2018 bakalářská práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 30.11.2017 30.11.2017 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Vliv heterogenity vzorků a typu cementu na alkalicko-křemičitou reakci 2006/2007 2006/2007 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 28.02.2007 28.02.2007 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Ochrana geologických fenoménů a možnosti presentace méně známých území 2006/2007 2007/2008 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 08.09.2008 08.09.2008 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Provenance Determination of Marbles: A Methodology Based on a Complex Analytical Approach 2007/2008 2007/2008 disertační práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 21.09.2004 21.09.2004 Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Mechanismus vzniku síranových výkvětů na pískovcích České křídové pánve 2007/2008 2007/2008 disertační práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 01.10.2000 01.10.2000 Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Přírodní cement: suroviny, výroba a možnosti identifikace 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 08.01.2009 08.01.2009 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Vápence Českého krasu a jejich využití pro hydraulická vápna a přírodní cementy 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 27.04.2010 27.04.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Experimentální výzkum alkalicko-křemičité reaktivnosti vulkanických hornin 2007/2008 2009/2010 diplomová práce NGEOL prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 04.12.2008 15.09.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Faktory ovlivňující výsledky laboratorních zkoušek mechanických vlastností hornin 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 27.04.2010 27.04.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Ložiska kaolinu v Karlovarské oblasti 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce HOSP prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 29.08.2005 29.08.2005 () PřF
detail Vztah mezi petrografickými charakteristikami a vybranými technologickými vlastnostmi klastických sedimentárních hornin pro výrobu drceného kameniva 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 01.06.2011 01.11.2011 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Doprovodné složky živcové suroviny ložiska Krásno - Vysoký kámen: složení a vztah k hlavní užitkové složce suroviny 2014/2015 2015/2016 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 03.12.2014 03.12.2014 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Identifikace projevů alkalicko-křemičité reakce a zpožděné tvorby ettringitu mikroskopickými metodami v betonu se zvláštním zřetelem na mostní konstrukce 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 22.01.2016 22.01.2016 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Metody studia pórovitosti granitů ve vztahu k vnitřní stavbě 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 22.11.2016 22.11.2016 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Doprovodné složky průmyslově využívaných živcových hornin: technologický a surovinový potenciál 2016/2017 disertační práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 18.10.2016 18.10.2016 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Degradace žul v kvádrovém zdivu klenbových mostů 2018/2019 bakalářská práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 30.11.2018 30.11.2018 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Studium vlastností a úpravy surovin důležitých pro výrobu produktů s pucolánovou aktivitou 2013/2014 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 17.12.2013 17.12.2013 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Vliv vlastností hornin na energetickou náročnost zdrobňovacího procesu při výrobě drceného kamene 2015/2016 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.   22.12.2015 Ne Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Bazalty a jejich využití pro tavené výrobky 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 20.12.2006 22.12.2006 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Změny ve vnitřní stavbě pískovců po laboratorních zkouškách odolnosti vůči zvětrávacím vlivům 2006/2007 2006/2007 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 28.02.2007 28.02.2007 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Využití doprovodných surovin při těžbě hnědouhelné sokolovské pánve 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 20.12.2006 04.01.2007 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Sopečné pórovité horniny v sedimentární výplní sokolovské pánve 2007/2008 2009/2010 diplomová práce NGEOL prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 04.12.2008 15.09.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Nerostné suroviny Manětínska a jejich presentace formou naučné stezky 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 16.12.2010 16.12.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Písky a štěrkopísky středočeského kraje a jejich náchylnost k alkalicko-silikátové reakci 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce HOSP prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 30.08.2005 30.08.2005 () PřF
detail Zvětrávání klastických sedimentárních hornin terciéru karpatské soustavy (východního okraje České republiky) 2002/2003 2003/2004 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 29.09.2003 29.09.2003 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Využití odpadní suroviny po zpracování sklářských písků 2009/2010 2011/2012 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 20.01.2010 20.01.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Vztah mezi alkalicko-křemičitou reakcí a síranovým rozpínáním betonových konstrukcí 2017/2018 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 30.11.2017 30.11.2017 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Greiseny a jejich využití pro stavební účely 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 20.12.2006 20.12.2006 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Zdrojové oblasti přírodního kamene použitého při stavbě starších stavebních fází hradu Týřov 2006/2007 2006/2007 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 14.05.2007 14.05.2007 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Vývoj zvětrávacích procesů stavebního kamene s klimatickými změnami 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 25.08.2006 25.08.2006 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Změny vnitřní stavby klastických sedimentárních hornin při zkoušce Schmidtovým kladivem 2009/2010 2012/2013 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 20.01.2010 20.01.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Možnosti nedestruktivního průzkumu přírodního kamene na stavbách 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 08.01.2009 08.01.2009 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Možnosti obnovení těžby karbonských arkóz Kladensko - Rakovnické pánve pro potřeby opravy Karlova mostu 2005/2006 2005/2006 diplomová práce GEOL prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 09.05.2006 09.05.2006 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Nerudní suroviny pro revitalizaci vodních toků 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 28.08.2006 28.08.2006 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Anorganické sorbenty, iontoměniče, filtrační prostředky a jejich využití 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce HPZ prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 28.08.2006 28.08.2006 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Kompatibilita pórovitého přírodního kamene (opuky, pískovce, vápence) používaného v sochařství v ČR s vybranými druhy umělých doplňků a konzervačních prostředků 2013/2014 disertační práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 13.12.2013 13.12.2013 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Důl Jeroným u Čisté (Lauterbach): současný stav poznání a aktualizace geologických poznatků 2016/2017 bakalářská práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 22.11.2016 23.11.2016 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Chemické degradační procesy betonu dálničních mostů: případová studie 4 mostů dálnice D5 2018/2019 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 09.01.2019 09.01.2019 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Solné zvětrávání svrchnokřídových pískovců Křídelních stěn (NP České Švýcarsko) 2005/2006 2005/2006 diplomová práce NGEOL prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 09.05.2006 09.05.2006 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Zvětrávací formy ohradní cihelné zdi Zemské porodnice v Praze a jejich interpretace 2009/2010 2012/2013 diplomová práce prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 20.01.2010 20.01.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Vztah mezi makro- a mikroskopickými projevy alkalicko-křemičité reakce v betonu 2007/2008 2009/2010 diplomová práce NGEOL prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. skrytý 04.12.2008 04.12.2008 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
Výsledky 1-50 z 66 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK