Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Acidobazické děje - prezentace v programu Powerpoint pro střední školy 2007/2008 2010/2011 diplomová práce UNCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 03.12.2007 13.06.2011 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na organickou chemii 2012/2013 disertační práce 4XDCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 08.11.2012 08.11.2012 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Chemické experimenty v učivu obecné chemie 2016/2017 2016/2017 závěrečná práce CŽV prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 01.06.2017 02.06.2017 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Alternativní pedagogické směry ve výuce chemie u nás 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 13.11.2015 19.11.2015 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Oblast Člověk a příroda v chemickém vzdělávání - tvorba a zpracování učebních materiálů a realizace projektů 2005/2006 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 16.04.2010 16.04.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Základní chemické výpočty ve výuce chemie na základních a středních školách 2013/2014 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Mgr. Jakub Režňák 11.11.2013 19.12.2013 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Školní pokus ve výuce chemie-minulost a součastnost 2006/2007 2010/2011 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 16.04.2010 16.04.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Elektrochemická řada napětí kovů v učivu chemie na střední škole 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce UBCHB prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 30.11.2007 17.01.2008 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Nové pojetí výuky přírodních věd na základních školách 2012/2013 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 30.11.2012 07.01.2013 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Informační zdroje ve výuce chemie na základních a středních školách 2019/2020 disertační práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Mgr. Jakub Režňák 15.10.2019 15.10.2019 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice 2005/2006 2010/2011 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 16.04.2010 16.04.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Mezioborové vztahy chemie a fyziky v přírodovědném vzdělávání 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 19.05.2015 24.08.2015 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Vybrané p-prvky v učivu chemie na střední škole 2008/2009 2009/2010 diplomová práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 10.12.2008 17.05.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Obsah učiva anorganické chemie v zemích Evropské unie 2010/2011 2010/2011 diplomová práce UNCHB prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 10.12.2008 27.01.2011 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Nové pojetí výuky přírodních věd na základních školách 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce UBCHM prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 30.11.2010 14.12.2011 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii 2012/2013 2016/2017 disertační práce 4XDCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 08.11.2012 08.11.2012 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Redoxní děje - učební text 2004/2005 2004/2005 diplomová práce UCHB prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 24.05.2005 24.05.2005 () PřF
detail Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva 2008/2009 2009/2010 diplomová práce UNCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 10.12.2008 20.09.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Badatelsky orientovaná výuka a její aplikace v chemickém vzdělávání 2018/2019 diplomová práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.   16.11.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Periodická tabulka a stavba atomu Chemická vazba (Prezentace v programu PowerPoint) 2004/2005 2004/2005 diplomová práce UCHM prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 24.05.2005 24.05.2005 () PřF
detail Výběr a strukturace učiva na příkladu tématu syntetické makromolekulární látky ve středoškolské výuce chemie 2019/2020 bakalářská práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 15.10.2019 16.10.2019 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Současné interaktivní metody a technologie v chemickém vzdělávání 2016/2017 disertační práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 12.10.2016 12.10.2016 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Vybrané p-prvky v učivu chemie na středních školách (zpracování učiva ve formě prezentací) 2007/2008 2008/2009 diplomová práce UNCHB prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 15.10.2007 09.01.2009 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Učební úlohy ve výuce chemie na základní a střední škole 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.   16.11.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Výuka chemie na středních průmyslových školách stavebních v České republice 2007/2008 2011/2012 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 16.04.2010 16.04.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Obsah učiva chemie a jeho inovace se zaměřením na oblast výživy a kvality potravin na úrovni středních škol 2014/2015 disertační práce 4XDCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 06.10.2014 06.10.2014 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Chemie kolem nás v učebních úlohách 2005/2006 2006/2007 diplomová práce UCHB prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 29.12.2006 29.12.2006 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Koncepce výuky chemie na středních školách v SRN a ČR 2006/2007 2006/2007 diplomová práce UCHM prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 31.12.2006 31.12.2006 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Výzkum a rozvoj distančního chemického vzdělávání 2008/2009 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 16.04.2010 16.04.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Zpracování anorganické chemie moderními metodami pro výuku na střední škole - téma: nekovy 2004/2005 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 16.04.2010 19.04.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Tvorba a využití didaktických prezentací ve výuce obecné chemie 2006/2007 2010/2011 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 21.09.2006 21.09.2006 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Redoxní děje - učební úlohy 2004/2005 2004/2005 diplomová práce UCHB prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 24.05.2005 24.05.2005 () PřF
detail Obecná chemie na středních školách v experimentálních úlohách 2008/2009 2009/2010 diplomová práce UNCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 10.12.2008 17.05.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Chemické a environmentální vzdělávání na střední škole - téma: Suroviny a jejich využití 2008/2009 2009/2010 diplomová práce UNCHB prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 03.06.2008 17.05.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Environmentální témata jako prostředek pro hodnocení kompetence občanské žáků ve výuce chemie na základních školách 2008/2009 2008/2009 rigorózní práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 27.04.2009 27.04.2009 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Učebnice chemie - historický vývoj a současnost 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce UBCHB prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 19.02.2010 19.02.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Mezioborové vztahy chemie a geologie v přírodovědném vzdělávání 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce UCHV prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 19.02.2010 19.02.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Alchymie a její využití při výuce chemie 2008/2009 2015/2016 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 16.04.2010 16.04.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Teorie a praxe tvorby učebnic chemie pro střední školy 2004/2005 2010/2011 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 16.04.2010 19.04.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Tvorba a ověřování komplexních učebních úloh z chemie 2008/2009 2008/2009 rigorózní práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 25.02.2009 25.02.2009 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Praktická a experimentální výuka v kontextu současného chemického vzdělávání 2007/2008 2007/2008 disertační práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 21.09.2004 21.09.2004 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Učebnice chemie - historický vývoj a současnost 2010/2011 2011/2012 diplomová práce UNCHB prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 29.11.2010 27.01.2011 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Inovace obsahu učiva v předmětu chemie 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.   16.11.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Učební úlohy v chemii v kontextu běžného života 2006/2007 2006/2007 diplomová práce UCHM prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 19.06.2004 19.06.2004 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Mezioborové vztahy chemie a geologie v přírodovědném vzdělávání 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 30.11.2010 27.01.2011 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Modely a modelování ve vzdělávání v chemii - modely orbitalů, atomů, molekul a krystalů 2006/2007 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 16.04.2010 16.04.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Nové trendy v učebních úlohách z chemie 2006/2007 2006/2007 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 15.08.2006 15.08.2006 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka 2007/2008 2011/2012 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 30.09.2007 01.06.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Badatelsky orientovaná metoda v přírodovědném vzdělávání - aplikace ve výuce chemie 2010/2011 disertační práce XVZCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 21.11.2010 30.11.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Indikátory výsledků chemického vzdělávání v České republice 2015/2016 2018/2019 disertační práce 4XDCH prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. skrytý 13.10.2015 13.10.2015 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
Výsledky 1-50 z 54 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK