Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Využití vylučovací chromatografie k určení hmotnosti neznámé látky 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 04.10.2007 11.06.2009 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení netěkavých N-nitrosaminů ve sladu 2014/2015 2015/2016 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.10.2014 25.06.2015 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Štúdium prchavých látok ľudského pachu za využitia komprehenzívnej dvojdimenzionálnej plynovej chromatografie s hmotnostným detektorom 2021/2022 disertační práce D-ANACH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 15.10.2021 15.10.2021 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení těkavých a netěkavých produktů dusitanu v uzeninách 2021/2022 2022/2023 diplomová práce N-ANALCH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 12.03.2021 14.10.2021 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Vývoj nových separačních metod pro analýzu piva, jeho surovin a meziproduktů 2015/2016 disertační práce D-ANACH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 20.10.2015 21.10.2015 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail A study of non-volatile nitroso compounds in brewing 2018/2019 2023/2024 disertační práce D-ANACH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 10.10.2018 10.10.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení farmaceutických látek v odpadních vodách 2022/2023 2023/2024 diplomová práce N-ANALCH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 10.11.2022 05.12.2022 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení mravenčanů ve vybraných nápojích metodou iontové chromatografie 2023/2024 bakalářská práce B-KATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 27.10.2023 08.11.2023 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využití moderních reverzních stacionárních fází na bázi silikagelu a oxidu zirkoničitého pro analýzu bioaktivních peptidů 2006/2007 2006/2007 diplomová práce NKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.10.2006 08.01.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Extrakce nukleotidů z rostlinné matrice a jejich stanovení iontově výměnnou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 2016/2017 2017/2018 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. Mgr. Markéta Konečná 09.11.2016 20.12.2016 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení farmaceutických látek v pevných matricích 2022/2023 diplomová práce N-ANALCH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 10.11.2022 05.12.2022 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Vysokoúčinná kapalinová chromatografie lipidů a jejich identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie 2007/2008 2008/2009 diplomová práce NKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 10.04.2007 04.10.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Nové směry využití umělé inteligence v analytické chemii 2023/2024 disertační práce D-ANACH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 06.10.2023 11.10.2023 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Rozšíření umělé inteligence DeepReI a její aplikace v praxi 2021/2022 2022/2023 diplomová práce N-KATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 12.03.2021 10.12.2021 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Chromatografická charakterizace iontově výměnné kolony 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce BMEDCH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. Bc. Kateřina Štverková 13.11.2017 15.01.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Monolitické kolony pro kapilární kapalinovou chromatografii 2006/2007 2006/2007 diplomová práce ANAL RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 08.11.2006 23.11.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využití komprehensivní dvoudimenzionální plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro metabolomickou analýzu houby Gloeophyllum trabeum 2017/2018 2018/2019 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 17.10.2017 15.01.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail The analysis of sensorically and biologically important substances in beer and its raw material by HPLC 2020/2021 disertační práce D-ANACH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 13.10.2020 13.10.2020 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Zirkoniové stacionární fáze pro HPLC 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BCHZP RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 03.07.2006 05.09.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Chromatografická charakterizace iontově výměnné kolony 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 13.11.2017 11.01.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium chromatografických vlastností moderních reverzních kolon na bázi oxidu zirkoničitého 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.10.2006 08.01.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Vývoj miniaturizované extrakční metody pro screening netěkavých nitrososloučenin ve sladu pomocí GC-NCD 2016/2017 2017/2018 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 13.09.2016 20.12.2016 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení vybraných aniontů v nápojích metodou iontové chromatografie 2022/2023 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.11.2022 23.11.2022 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Analýza adenosinových ribonukleotidů iontově výměnnou chromatografií 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. Mgr. Barbora Fišerová 24.04.2018 14.11.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Analýza tetrachlorozlatitanu draselného vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 14.10.2020 05.01.2021 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium chromatografických vlastností moderních reverzních kolon na bázi silikagelu 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.10.2006 08.01.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Porovnání separace biologicky aktivních peptidů metodou HPLC na reverzních stacionárních fázích 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 06.06.2005 06.06.2005 () PřF
detail Analýza polyfenolových látek ve vybraných pivovarských surovinách metodou HPLC-HRMS 2013/2014 2014/2015 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 27.11.2013 06.03.2014 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Sledování možnosti vzniku aminokyselin, indukovaných v plynné směsi vysokovýkonným laserem, metodou HPLC 2004/2005 diplomová práce ANAL RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 04.05.2005 04.05.2005 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Analýza vybraných mikropolutantov pomocou vysokoúčinných separačných metód v modeloch koreňových čistiarní odpadových vôd 2023/2024 diplomová práce N-ANALCH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 27.10.2023 08.11.2023 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Optimalizace separace vybraných bioaktivních peptidů v systému reverzní vysokoúčinné kapalinové chromatografie 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce KATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 01.06.2005 01.06.2005 () PřF
detail Stanovení polyaromatických uhlovodíků v pivu metodou kapalinové chromatografie 2023/2024 diplomová práce N-ANALCH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 26.10.2023 08.11.2023 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Analýza prchavých látok ľudského telesného pachu pomocou komprehenzívnej dvojdimenzionálnej plynovej chromatografie 2019/2020 2020/2021 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 17.12.2019 16.01.2020 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využitie polyanilínu v separačných metódach 2018/2019 2019/2020 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 14.11.2018 10.01.2019 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Moderní reverzní stacionární fáze na bázi silikagelu, oxidu zirkoničitého a organických monolitů:využití v analýze biologicky aktivních látek 2006/2007 2008/2009 disertační práce RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.10.2006 16.10.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Optimalizace mikrovlnně podporované enzymatické proteolýzy pro identifikaci proteinu 2007/2008 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 24.10.2007 - Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Příprava a testování kapilárních monolitických kolon pro hydrofilní interakční chromatografii 2013/2014 2014/2015 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 26.11.2013 06.03.2014 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení senzoricky aktivních látek ve chmelu metodou GC-MS 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 15.11.2016 17.01.2017 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení silic ve chmelu a pivu metodou GC-MS 2020/2021 2022/2023 diplomová práce N-ANALCH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 26.10.2020 02.11.2020 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využití vysokoúčinných separačních metod při studiu vzájemné interakce biocharu a půdního ekosystému a vlivu na dynamiku dostupných živin 2021/2022 disertační práce RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 05.10.2021 06.10.2021 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium senzoricky aktivních látek chmele ve studeně chmelených pivech 2018/2019 2019/2020 diplomová práce NKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 12.06.2019 08.08.2019 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využitie vysokoúčinných separačných techník pre sledovanie bioakumulácie vybraných mikropolutantov v rastlinách modelových koreňových čistiarní 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 14.11.2022 23.11.2022 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Fyzikálně-chemické vlastnosti biocharu a možnosti aplikace v čistění odpadních vod 2023/2024 diplomová práce N-KATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 27.10.2023 08.11.2023 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Osud fosforu v kořenových čistírnách odpadních vod 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 21.04.2021 25.10.2021 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využití vysokorozlišující hmotnostní spektrometrie při analýze piva a vybraných pivovarských surovin 2016/2017 disertační práce D-ANACH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 13.10.2016 20.10.2016 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení biologicky aktivních látek ve chmelu metodou LC/HR-MS 2014/2015 2015/2016 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 13.10.2014 25.06.2015 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení bisfenolů ve vybraných nápojích vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 19.10.2022 23.11.2022 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Analýza tetrachlorozlatitanu draselného kapilární elektroforézou 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 14.10.2020 05.01.2021 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
Výsledky 1-48 z 48 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK