Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Využití moderních reverzních stacionárních fází na bázi silikagelu a oxidu zirkoničitého pro analýzu bioaktivních peptidů 2006/2007 2006/2007 diplomová práce NKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.10.2006 08.01.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Zirkoniové stacionární fáze pro HPLC 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BCHZP RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 03.07.2006 05.09.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Chromatografická charakterizace iontově výměnné kolony 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 13.11.2017 11.01.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Sledování možnosti vzniku aminokyselin, indukovaných v plynné směsi vysokovýkonným laserem, metodou HPLC 2004/2005 diplomová práce ANAL RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 04.05.2005 04.05.2005 () PřF
detail Využití vylučovací chromatografie k určení hmotnosti neznámé látky 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 04.10.2007 11.06.2009 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Příprava a testování kapilárních monolitických kolon pro hydrofilní interakční chromatografii 2013/2014 2014/2015 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 26.11.2013 06.03.2014 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium chromatografických vlastností moderních reverzních kolon na bázi silikagelu 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.10.2006 08.01.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Monolitické kolony pro kapilární kapalinovou chromatografii 2006/2007 2006/2007 diplomová práce ANAL RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 08.11.2006 23.11.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Moderní reverzní stacionární fáze na bázi silikagelu, oxidu zirkoničitého a organických monolitů:využití v analýze biologicky aktivních látek 2006/2007 2008/2009 disertační práce RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.10.2006 16.10.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Optimalizace separace vybraných bioaktivních peptidů v systému reverzní vysokoúčinné kapalinové chromatografie 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce KATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 01.06.2005 01.06.2005 () PřF
detail Analýza polyfenolových látek ve vybraných pivovarských surovinách metodou HPLC-HRMS 2013/2014 2014/2015 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 27.11.2013 06.03.2014 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení netěkavých N-nitrosaminů ve sladu 2014/2015 2015/2016 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.10.2014 25.06.2015 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení biologicky aktivních látek ve chmelu metodou LC/HR-MS 2014/2015 2015/2016 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 13.10.2014 25.06.2015 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium netěkavých nitrososloučenin v pivovarství 2018/2019 disertační práce 4XANAL RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 10.10.2018 10.10.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium chromatografických vlastností moderních reverzních kolon na bázi oxidu zirkoničitého 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 16.10.2006 08.01.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Porovnání separace biologicky aktivních peptidů metodou HPLC na reverzních stacionárních fázích 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 06.06.2005 06.06.2005 () PřF
detail Využití vysokorozlišující hmotnostní spektrometrie při analýze piva a vybraných pivovarských surovin 2016/2017 disertační práce 4XANAL RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 13.10.2016 20.10.2016 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Chromatografická charakterizace iontově výměnné kolony 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce BMEDCH RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. Bc. Kateřina Štverková 13.11.2017 15.01.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Vývoj miniaturizované extrakční metody pro screening netěkavých nitrososloučenin ve sladu pomocí GC-NCD 2016/2017 2017/2018 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 13.09.2016 20.12.2016 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Extrakce nukleotidů z rostlinné matrice a jejich stanovení iontově výměnnou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 2016/2017 2017/2018 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. Mgr. Markéta Konečná 09.11.2016 20.12.2016 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Optimalizace mikrovlnně podporované enzymatické proteolýzy pro identifikaci proteinu 2007/2008 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 24.10.2007 - Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Vysokoúčinná kapalinová chromatografie lipidů a jejich identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie 2007/2008 2008/2009 diplomová práce NKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 10.04.2007 04.10.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení senzoricky aktivních látek ve chmelu metodou GC-MS 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 15.11.2016 17.01.2017 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium senzoricky aktivních látek chmele ve studeně chmelených pivech 2018/2019 diplomová práce NKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 12.06.2019 08.08.2019 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Analýza adenosinových ribonukleotidů iontově výměnnou chromatografií 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce BKATA RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. Bc. Barbora Holoubková 24.04.2018 14.11.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využití polyanilinu v separačních metodách 2018/2019 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 14.11.2018 10.01.2019 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využití komprehensivní dvoudimenzionální plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro metabolomickou analýzu houby Gloeophyllum trabeum 2017/2018 diplomová práce NANALD RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. skrytý 17.10.2017 15.01.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
Výsledky 1-27 z 27 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK