Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Stress resistance of polar hydro-terrestrial algae Zygnema spp. (Zygnematophyceae, Streptophyta) 2009/2010 2014/2015 disertační práce 4XBOT doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 20.04.2010 20.04.2010 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Bioluminiscence obrněnek 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 14.10.2022 14.10.2022 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Mechanismy adaptace řas na široký gradient salinity; přechody mezi mořským a sladkovodním prostředím u chrysofyt 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 26.11.2019 26.11.2019 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Životní cyklus řas z druhového komplexu Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae) 2015/2016 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 16.10.2015 16.10.2015 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Úloha mikrobiotopů v časo-prostorové diferenciaci společenstev fytoplanktonních bičíkovců 2012/2013 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 19.11.2012 13.12.2012 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Biogeography and phenotypic plasticity in silica-scaled chrysophytes (Synurophyceae) 2009/2010 2009/2010 disertační práce 4XBOT doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 01.10.2005 01.10.2005 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Změny druhového složení půdních fototrofních mikroorganismů v závislosti na nadmořské výšce ve východním Ladáku 2009/2010 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 10.11.2009 10.11.2009 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Tvarová dynamika křemičitých struktur u modelových populací chrysomonád (Synurophyceae) 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce EKOEVOBI doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 25.11.2008 25.11.2008 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Raphidiopsis raciborskii – hlavní producent cylindrospermopsinu 2019/2020 2020/2021 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 12.11.2019 26.11.2019 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vzor jako funkční znak, případová studie na zlativkách rodu Mallomonas 2020/2021 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 15.11.2020 15.11.2020 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Životní cyklus zelené řasy Haematococcus pluvialis produkující astaxantin, podmínky kultivace a použitá kultivační média 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 27.11.2014 27.11.2014 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Kremičité chrysomonády v priestorovo štruktúrovaných mikrobiotopoch (príkladová štúdia z Akvitánie, Francúzsko) 2017/2018 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 23.11.2017 23.11.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Palmeloidní stádia řas, jejich inicializace a funkce 2023/2024 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 20.10.2023 20.10.2023 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Synura echinulata (Synurales) - tvarová variabilita křemičitých šupin přírodních populací závislá na faktorech prostředí; doprovodné druhy křemičitých chrysomonád 2009/2010 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 10.11.2009 10.11.2009 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Stomatocysty chrysofyt - dynamika encystace a excystace 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 12.11.2013 21.11.2013 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Fotosynteticky produkovaný vodík 2022/2023 2023/2024 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 17.10.2022 17.10.2022 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Obranné mechanismy planktonních řas proti UV záření 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 13.11.2013 21.11.2013 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Metody stanovení karotenoidů a lipidů u zelené řasy Chromochloris zofingiensis (Sphaeropleales, Chlorophyceae) 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 06.10.2017 06.10.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ultrastruktura eustigmatofytních řas 2009/2010 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 26.04.2010 26.04.2010 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ultrastruktura eustigmatofytních řas 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BBI doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 25.11.2008 25.11.2008 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Změna klimatu a její vliv na posun druhového spektra v řasových a sinicových společenstvech 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 05.01.2011 05.01.2011 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Využití křemičitých struktur rozsivek a chrysomonád v nanotechnologiích 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 25.11.2014 25.11.2014 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Tvarová dynamika křemičitých struktur u modelových populací chrysomonád (Synurophyceae) 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NBOTA doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 30.10.2007 04.11.2007 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv faktorů prostředí na morfologickou variabilitu křemičitých struktur chrysomonád (Synurophyceae) 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BBI doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 27.11.2006 21.02.2007 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv stresových faktorů na tvorbu karotenoidů v izolovaných kmenech půdních řas 2019/2020 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 28.11.2019 28.11.2019 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Adaptivní funkce odpočívajících stádií řas s důrazem na stomatocysty zlativek 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. Mgr. Petra Mušálková 09.11.2016 09.11.2016 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Úloha mikrobiotopů časo-prostorové diferenciaci společenstev sladkovodních řas 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 31.10.2011 31.10.2011 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Stomatocysty chrysofyt - dynamika encystace a excystace - bentická odpočívající stádia chrysofyt 2017/2018 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 23.11.2017 23.11.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail The Potential Use of the Eustigmatophyceae In the Production of Biofuels 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 23.11.2012 23.11.2012 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Phaeocystis - klíčový producent dimetylsulfidpropionátu (DMSP); ekologická a fyziologická role DMSP 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 23.11.2015 23.11.2015 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Stomatocysty a šupiny chrysofyt a jejich využítí v paleolimnologii 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. skrytý 06.11.2009 06.11.2009 Katedra botaniky (31-120) PřF
Výsledky 1-31 z 31 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK