Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Detekce exobiologických markerů Ramanovou spektrometrií 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.   28.01.2010 Ne Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Využití Ramanovského mapování pro studium uhlíkaté hmoty hornin 2014/2015 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 15.10.2014 28.01.2015 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Využití přenosných Ramanovských spektrometrů pro identifikaci sekundárních minerálů in situ 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 01.10.2013 23.01.2014 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Použití aktivního uhlí v oblasti pedogeochemie 2006/2007 2007/2008 diplomová práce NGEOL prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 02.07.2007 02.07.2007 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Extremofilní organizmy a jejich prostředí - možnosti Ramanovy spektrometrie pro identifikaci klíčových biomarkerů 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 10.10.2012 10.10.2012 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Analytika pigmentů sinic 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.   01.10.2013 Ne Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Detecting biomarkers of extremophiles in Martian analogues 2017/2018 disertační práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 04.06.2018 03.10.2018 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Permokarbonská silicifikovaná dřeva z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve: Systematika a instrumentální analýza 2005/2006 2005/2006 diplomová práce NGEOL prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 20.09.2006 20.09.2006 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Využití miniaturních Ramanovských spektrometrů v terénních podmínkách (sulfáty) 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 23.09.2011 04.07.2012 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Strukturní charakteristika vybraných typů atmosferických uhlíkatých částic 2007/2008 2007/2008 diplomová práce NGEOL prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 29.01.2008 29.01.2008 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Šťavelany v horninách a rostlinách 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 26.11.2009 26.11.2009 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Carotenoids of snow algae as biomarkers for exobiology: Raman spectroscopic perspective 2016/2017 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 10.11.2016 21.02.2017 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Přehled paliv vznětových a zážehových motorů 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 23.11.2010 23.08.2012 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Inkluze fosilních pryskyřic 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 23.11.2010 27.01.2011 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Detekce dusíkatých biomarkerů přenosným Ramanovským spektrometrem - použití v oblasti exobiologie 2010/2011 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 15.10.2010 15.10.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Identifikace drahých kamenů pomocí přenosných Ramanovských spektrometrů: výhody a omezení měření in situ 2012/2013 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 30.10.2012 30.10.2012 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Použitelnost Ramanových spektrometrů (excitace 785 nm) pro deteckci tmavých minerálů 2010/2011 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 04.10.2010 04.10.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Voda na Marsu 2006/2007 2007/2008 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 02.01.2007 02.01.2007 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Application of Raman spectroscopy for the identification of organic inclusions in minerals for the field of exobiology 2006/2007 2010/2011 disertační práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 20.09.2006 01.03.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Ramanova spektrometrie pigmentů sinic, řas a lišejníků v astrobiologickém kontextu 2013/2014 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 01.10.2013 06.10.2014 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Drahé kameny barokních monstrancí: využití příručních Ramanovských spektrometrů pro průzkum in situ 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.   15.10.2014 Ne Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Aplikace Ramanovy spektroskopie pro analýzu artefaktů lidového umění 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce HPZ prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 26.02.2007 26.02.2007 Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Využití Ramanovy spektrometrie v oblasti umění 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 23.09.2011 04.07.2012 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Využití přenosných Ramanovských spektrometrů pro detekci sulfátů: potenciální aplikace v exobiologii 2012/2013 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 30.10.2012 30.10.2012 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Určení strukturního stavu uhlíkaté hmoty metasedimentárních hornin pomocí Ramanovy spektrometrie 2014/2015 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 15.10.2014 28.01.2015 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Vibračně spektroskopická analýza keramických artefaktů lidového umění 2007/2008 2008/2009 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 07.11.2007 07.11.2007 Oddělení geochemie a mineralogie (zrušeno) (31-431) PřF
detail Application of Raman spectroscopy for study of nitrogen containing compounds for astrobiological purposes 2006/2007 2010/2011 disertační práce 4XGEOL prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 26.02.2007 26.02.2007 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Využití Ramanovy spektrometrie v oblasti enviromentu se zaměřením na aerosoly a strusky z pyrometalurgických procesů 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 23.09.2011 04.07.2012 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Identification of microbial pigments in evaporites using Raman spectroscopy: implications for astrobiology 2006/2007 2010/2011 disertační práce 4XGEOL prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 20.09.2006 20.09.2006 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Použitelnost Ramanových spektrometrů (excitace 785 nm) pro detekci tmavých minerálů 2012/2013 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 14.08.2013 17.08.2013 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Ramanova spektrometrie karotenoidů vybraných mikroorganismů 2010/2011 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 04.10.2010 04.10.2010 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Využití příručních Ramanových spektrometrů pro určení distribuce sekundárních minerálů 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.   15.10.2014 Ne Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Application of Raman spectroscopy for detection of sulfates of self-ignited coal heaps 2014/2015 2017/2018 disertační práce 4XGEOL prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 06.10.2014 07.10.2014 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Sulfáty na Marsu 2006/2007 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 04.01.2007 - Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432) PřF
detail Optimalizace ultrazvukové extrakční metody a chromatografického stanovení fullerenů v horninách 2005/2006 2005/2006 diplomová práce NGEOL prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 12.05.2006 12.05.2006 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Europa a její význam pro exobiologii - život v ledu 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 29.11.2012 29.11.2012 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Srovnání spektroskopických charakteristik základních typů fosilních pryskyřic Českého masivu 2005/2006 2005/2006 diplomová práce GEOL prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. skrytý 05.09.2006 05.09.2006 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
Výsledky 1-37 z 37 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK