Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv indukovaného umlčování podjednotek ARP2/3 komplexu na strukturu rostlinných buněk 2015/2016 2016/2017 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 12.11.2015 12.11.2015 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Vliv metylace DNA na stav chromatinu u rostlin 2022/2023 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 30.09.2021 12.01.2023 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Role sekvenčního kontextu v metylaci DNA 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 16.11.2018 28.11.2018 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Role isoforem proteinu PsbO ve fotosyntéze 2024/2025 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.   30.10.2023 Ne Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Úloha hybridního prolinem bohatého proteinu NtHyPRP1 v růstu a dělení buněk tabákové linie BY-2 2005/2006 2005/2006 diplomová práce BI2 RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 21.08.2006 21.08.2006 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Modulation of RNAi machinery in tobacco cell line by CRISPR-Cas9 2017/2018 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 11.01.2018 11.01.2018 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Mechanismy předcházení a vzniku chromozomálních přestaveb 2024/2025 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.   13.06.2024 Ne Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Study of RNAi mechanisms in tobacco BY-2 cell line and potato plants 2011/2012 2019/2020 disertační práce 4XFYZRP RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. RNDr. Dimitrij Tyč, Ph.D. 15.11.2011 08.03.2013 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Studium funkce rodiny hybridních prolinem bohatých proteinů 2005/2006 2008/2009 disertační práce 4XFYZRP RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 01.10.2005 08.10.2005 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Úloha mangan-stabilizujícího proteinu fotosystému II 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 30.07.2009 04.05.2010 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Praktické využití geneticky modifikovaných rostlin 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 10.10.2008 15.09.2010 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Specifické role proteinů rodiny Argonaut u Arabidopsis thaliana 2019/2020 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 16.11.2018 26.11.2020 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Úloha chloroplastové glutaminsyntetázy GS2 u Arabidopsis thaliana 2017/2018 disertační práce D-EBR RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Mgr. Eliška Kobercová 20.10.2017 20.10.2017 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Dynamics and variability of induced transgene silencing in tobacco cell line BY-2 2012/2013 2021/2022 disertační práce D-EBR RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 05.10.2012 15.10.2012 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Dynamika a mechanismus umlčování reportérového genu pro GFP v závislosti na aktivitě RDR6 a způsobu indukce RNA interference v buněčné linii tabáku BY-2 2013/2014 2014/2015 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 14.11.2013 14.01.2014 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Epigenetické modifikace chromatinu u Arabidopsis thaliana – interakční partneři a lokalizace transkripčního faktoru SPT6L 2016/2017 disertační práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Mgr. Magdalena Metličková 18.10.2016 18.10.2016 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Indukovaná RNAi proti esenciálním genům metabolismu dusíku jako nástroj pro kontrolu GM rostlin 2014/2015 2016/2017 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 13.11.2014 16.01.2015 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Chromozomální přestavby v buněčných liniích tabáku 2024/2025 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.   13.06.2024 Ne Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail CRISRP/Cas9 mutageneze tabákové buněčné linie BY-2 pro studium mechanismů metylace DNA 2019/2020 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 27.11.2019 28.11.2019 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Metylace DNA řízená malými RNA u rostlin 2024/2025 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.   13.06.2024 Ne Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Specifické funkce podjednotek ARP2/3 komplexu 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 14.11.2013 20.12.2013 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Transformace lilku bramboru genem kódujícím proteázový inhibitor SPI-2 2010/2011 2012/2013 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 30.11.2010 25.01.2011 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Funkce isoforem PsbO u Arabidopsis thaliana – lokalizace a úloha v regulaci plastidového metabolismu 2016/2017 disertační práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 18.10.2016 18.10.2016 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Variabilita exprese a umlčování transgenů v rostlinách bramboru a v buněčné linii tabáku BY-2 2002/2003 2009/2010 disertační práce XFYZR RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 09.03.2010 26.03.2010 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Fenotypová analýza transgenních linií tabáku jako nástroj studia genové funkce 2006/2007 2014/2015 disertační práce 4XFYZRP RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 09.03.2010 26.03.2010 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail RNA interference u rostlin 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 30.11.2008 27.11.2009 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Studium mechanismu posttranskripčního a transkripčního umlčování transgenů v buněčné linii tabáku BY-2 2010/2011 2011/2012 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 30.11.2010 25.01.2011 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Metylace DNA řízená malými RNA u Arabidopsis thaliana 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 09.11.2011 16.11.2012 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Umlčování exprese genu pro GFP v buňkách tabákové linie BY-2 2007/2008 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 31.01.2008 25.01.2011 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Function of PsbO isoforms 2012/2013 2021/2022 disertační práce D-EBR RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 15.10.2012 15.10.2012 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Proteomická a funkční charakterizace izoforem PsbO 2010/2011 2011/2012 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 30.11.2008 25.01.2011 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Silencing of Transposable Elements in Plants and Implications for Rationalised Transgene Design 2023/2024 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 05.10.2023 25.01.2024 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Dynamics of de novo DNA methylation and its impact on transgene expression and CRISPR/Cas9 mutagenesis 2015/2016 2021/2022 disertační práce D-EBR RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Mgr. Adéla Přibylová, Ph.D. 05.10.2015 16.10.2015 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Využitie transgénnych rastlín pri štúdiu funkcie rastlinných génov 2019/2020 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 26.03.2010 28.11.2019 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Vliv způsobu indukce RNA interference na umlčování reportérového genu pro GFP u Arabidopsis thaliana 2013/2014 2014/2015 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 15.11.2013 14.01.2014 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Umlčování exprese transgenů v rostlinách bramboru a v buněčné linii tabáku BY-2 2008/2009 2010/2011 diplomová práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 30.07.2009 10.11.2009 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Na velikosti záleží - biogeneze a funkce siRNA u Arabidopsis 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 12.11.2012 12.11.2012 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Glutamin syntetázy a jejich role v metabolismu dusíku v prýtu rostlin 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. skrytý 14.11.2013 20.12.2013 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Modifikace chromatinu řízené malými RNA 2024/2025 bakalářská práce RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.   13.06.2024 Ne Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
Výsledky 1-39 z 39 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK