Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Polarimetrická a nefelometrická měření se školními měřicími systémy ve výuce chemie 2023/2024 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.   29.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Výuka fyzikální chemie na středních školách v ČR 2006/2007 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 03.01.2007 03.01.2007 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Využití multifunkčního přístroje Infraline Graphic ve středoškolské laboratorní praxi 2005/2006 2005/2006 diplomová práce UNCH doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 25.09.2005 25.09.2005 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Experimenty pro program dětského přírodovědného tábora 2017/2018 2018/2019 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 16.03.2018 24.09.2018 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Výuka chemie v neformálním vzdělávání 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 13.11.2021 13.11.2021 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Chemofobie a postoje učitelů k chemii 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 17.12.2014 06.11.2019 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail USB-mikroskop v chemii a geologii - hračka pro geeky nebo pomůcka pro výuku přírodních věd? 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 13.11.2021 13.11.2021 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Vybrané materiály pro výuku chemie v nižších ročnících na osmiletém gymnáziu 2021/2022 2022/2023 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 13.11.2021 13.11.2021 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Příprava a testování nových materiálů pro výuku chemie v elektronické formě 2010/2011 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 30.11.2008 24.01.2011 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Bezpečnost práce a zacházení s chemikáliemi ve středoškolské laboratoři 2010/2011 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 30.11.2010 01.03.2012 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Základní aspekty výuky chemie na středním stupni Waldorfských škol 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 19.01.2009 23.03.2009 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Virtuální realita ve výuce chemie 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.   29.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Chemické omyly ve světle skutečnosti - identifikace a vysvětlení 2016/2017 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 14.11.2016 14.11.2016 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Úlohy se školními měřicími systémy pro využití na SOŠ se zaměřením na chemii 2019/2020 2020/2021 diplomová práce UNCH doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 30.11.2019 30.11.2019 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Návrh implementace nových poznatků z interdisciplinárního oboru "nanotechnologie" do výuky přírodovědných předmětů na SŠ a příspěvek k edukaci studentů učitelství chemie v tomto oboru 2010/2011 2010/2011 rigorózní práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 04.11.2010 24.01.2011 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Příprava materiálů pro projekt podpůrného webu www.studiumchemie.cz 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce UCHV doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 02.01.2008 02.01.2008 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Tvorba výukových materiálů k oblasti Chemie kolem nás 2007/2008 2013/2014 disertační práce XVZCH doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 31.01.2008 03.03.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Eye-tracking jako metoda pro sledování strategií žáků při práci s periodickou tabulkou prvků 2021/2022 2023/2024 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 13.11.2021 13.11.2021 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Návrh implementace nových poznatků z interdisciplinárního oboru "nanotechnologie" do výuky přírodovědných předmětů na SŠ 2007/2008 2008/2009 diplomová práce UNCHB doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 14.01.2008 14.01.2008 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Domácí experimenty z obecné a fyzikální chemie 2020/2021 2022/2023 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 28.11.2020 28.11.2020 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Tvorba a efektivita distribučních webů a jejich doplňkových funkcí pro výuku chemie na SŠ 2012/2013 disertační práce XVZCH doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 10.05.2012 31.12.2012 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Chemie a přírodní vědy v domácím vzdělávání 2023/2024 disertační práce D-DIDCH doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 04.10.2023 04.10.2023 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Preparation of gold nanoparticles in aqueous and organic media by femtosecond laser ablation, their characterization and application 2013/2014 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 19.12.2013 19.12.2013 Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260) PřF
detail Jednoduché počítačové hry pro výuku chemie - možnosti a limity 2012/2013 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 01.01.2013 28.01.2013 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Elektronicky zpracovaný výukový materiál jako příloha k učebnicím chemie pro SŠ 2007/2008 2009/2010 diplomová práce UNCHB doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 31.01.2008 17.05.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Výběr a tvorba nových materiálů pro podpůrný výukový web www.studiumchemie.cz 2010/2011 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 30.11.2010 24.01.2011 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Alternativní zařízení pro měření a sběr dat a jejich možnosti využití ve výuce chemie 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 17.09.2019 06.11.2019 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Chemické úlohy pro střední školy se zemědělským zaměřením 2015/2016 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 21.10.2015 23.10.2015 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Open source školní měřicí systém - levné měření nebo cesta do pekel? 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.   29.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Moderní pomůcky ve výuce chemie 2013/2014 2016/2017 disertační práce 4XDCH doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. RNDr. Luděk Míka, Ph.D. 30.11.2013 30.11.2013 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Preparation of plasmonic nanoparticles in non-aqueous environments and in water using chemical way and by laser ablation and their testing 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce BCHPV doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 08.01.2013 19.01.2013 Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260) PřF
detail Chemické vzdělávání na českých waldorfských školách a možnosti využití žákovského portfolia při výuce chemie 2009/2010 2011/2012 diplomová práce UNCHB doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 14.04.2010 14.04.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Experimenty pro neformální aktivity pro žáky základních škol 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce UBCHB doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 03.09.2020 20.10.2020 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Chemofobie a její dopady na postoj žáků ZŠ a SŠ k chemii 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.   29.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail USB-mikroskop a jeho možnosti využití pro výuku chemie a geologie 2022/2023 2023/2024 diplomová práce UN-CHG doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 31.10.2022 31.10.2022 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Rozvoj kompetencí v chemickém vzdělávání založeném na aktivní činnosti žáků 2017/2018 disertační práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 18.10.2017 18.10.2017 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Tvorba databáze experimentů pro výuku chemie 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 30.11.2008 30.10.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Chemické výpočty – návrh implementace tématu do výuky na SŠ s využitím nových didaktických přístupů 2014/2015 disertační práce XVZCH doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 06.10.2014 06.10.2014 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Open source a školní měřicí systémy ve výuce chemie a STEM vzdělávání 2020/2021 disertační práce 4XDCH doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 22.10.2020 22.10.2020 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Chemofobie - proč nás děsí chemie? 2023/2024 bakalářská práce UB-CHB doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 08.11.2023 09.11.2023 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Výběr a testování výukových materiálů a jednoduchých experimentů pro web www.studiumchemie.cz 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce UCHV doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 31.01.2008 01.02.2008 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Role pokusů ve výuce na waldorfském lyceu ve srovnání s "běžným" gymnáziem v ČR 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce UBCHM doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 30.10.2010 30.10.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Videodatabáze chemických pokusů - tvorba a evaluace 2011/2012 2012/2013 diplomová práce UNCHB doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 13.12.2011 13.12.2011 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Výuka chemie v nižších ročnících nižšího gymnázia v ČR 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce UBCHB doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 03.09.2020 20.10.2020 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Možnosti využití virtuální reality ve výuce chemie 2023/2024 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.   29.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Počítačem podporované experimenty ve výuce chemie na střední škole 2006/2007 2012/2013 disertační práce XVZCH doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 31.01.2008 03.03.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Využití mobilních zařízení v chemickém vzdělávání 2011/2012 2012/2013 diplomová práce UNCHB doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 21.10.2011 21.10.2011 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Využívání multimédií a multimediálních aplikací ve výuce chemie na SŠ v ČR 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 01.12.2009 04.01.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Demonstrace jako prostředek názornosti v chemickém vzdělávání 2010/2011 2013/2014 disertační práce XVZCH doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 11.11.2010 11.11.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
detail Tvorba motivačních materiálů pro výuku některých témat chemie 2007/2008 2009/2010 diplomová práce UNCHB doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. skrytý 31.01.2008 17.05.2010 Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280) PřF
Výsledky 1-50 z 59 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK