Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Analýza karyotypu u vybraných bičovců řádů Amblypygi a Uropygi 2007/2008 2009/2010 diplomová práce NGEMOVI doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 25.01.2008 17.05.2010 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce karyotypu a pohlavních chromozomů u pavouků a solifug. 2006/2007 disertační práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 02.10.2006 24.03.2010 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Úvod do studia karyotypu sociálních pavouků 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BBI doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 29.11.2005 29.11.2005 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Karyotypová evoluce afrických linií sklípkanů čeledi Theraphosidae 2017/2018 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 16.09.2017 15.10.2017 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Karyotype evolution of the family Araneidae 2016/2017 2017/2018 diplomová práce NGEMOVI doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 22.09.2016 11.11.2016 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Molekulárna stavba konštitutívneho heterochromatínu 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 19.10.2015 20.10.2015 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Inaktivace pohlavních chromozomů v zárodečné dráze 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 14.11.2013 19.12.2013 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce pohlavních chromozomů u vybraných sklípkanovitých pavouků 2011/2012 disertační práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 28.10.2011 28.10.2011 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Studium karyotypu u vybraných bičovců řádu Amblypygi (Arachnida) 2005/2006 2006/2007 bakalářská práce UBCHB doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 29.11.2005 29.11.2005 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce karyotypu u vybraných skupin haplogynních a mygalomorfních pavouků 2021/2022 disertační práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 06.10.2021 07.10.2021 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Analýza pohlavných chromozómov a repetitívne usporiadaných génov u vybraných vtáčkarovitých a araneomorfných pavúkov 2015/2016 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 16.11.2015 16.11.2015 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Centrické fúze u entelegynních pavouků 2023/2024 disertační práce D-MBBGV doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 02.10.2023 02.10.2023 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Karyotypová analýza vybraných skupin araneomorfních pavouků, se zvláštním zřetelem k polyploidním skupinám 2020/2021 disertační práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 03.10.2020 12.10.2020 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Analýza karyotypu u mesothelidných pavúkov 2015/2016 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 16.11.2015 16.11.2015 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Karyotypová evoluce pavouků nadčeledi Eresoidea 2008/2009 disertační práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 02.10.2009 24.03.2010 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Analýza karyotypu a genomu u bazálních skupin araneomorfních pavouků 2023/2024 disertační práce D-MBBGV doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 11.03.2024 11.03.2024 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce nukleolárních organizátorů jadérka 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc.   21.10.2015 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce pohlavních chromozomů u vybraných skupin sklípkanovitých pavouků 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc.   15.01.2013 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce karyotypu a pohlavních chromozomů u solifug a tetrapulmonátních pavoukovců 2022/2023 disertační práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 13.10.2022 13.10.2022 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Karyotypová evoluce nadčeledi Eresoidea (Araneae) 2017/2018 disertační práce D-MBBGV doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 23.10.2017 23.10.2017 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce karyotypu u pavouků čeledí Atypidae a Pholcidae 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NGEMOVI doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 25.01.2008 16.10.2008 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Analýza karyotypu u sklípkanů čeledí Hexathelidae a Dipluridae 2015/2016 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 03.11.2008 09.12.2015 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce karyotypu, repetitivních sekvencí a pohlavních chromozomů u vybraných skupin theraphosidních sklípkanů 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc.   17.10.2023 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Studium karyotypu u pavouků infrařádu Mygalomorphae (Araneae) 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NGEMOVI doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 25.01.2008 30.04.2009 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Analýza struktury a evoluce holokinetických chromozomů pavouků cytogenetickými a bioinformatickými přístupy 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 09.11.2018 09.01.2019 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Studium karyotypu u primitivních pavouků infrařádu Mygalomorphae 2005/2006 2006/2007 bakalářská práce UBCHB doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 29.11.2005 29.11.2006 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce kariotipů a pohlavnich chromosomů u vybranych skupin araneomorphich pavouků 2016/2017 disertační práce D-MBBGV doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 13.10.2016 13.10.2016 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce karyotypu a pohlavních chromozomů u amblypygidních bičovců 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc.   01.09.2019 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Analýza diferenciace pohlavního chromozomu Y u pavouků komparativní genomovou hybridizací 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc.   01.09.2019 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Mapování genů vázaných na pohlavní chromozomy pavouků 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc.   13.10.2014 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Polyploidie se zvláštním zřetelem k paleopolyploidii a způsobům její detekce 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 27.12.2015 27.12.2015 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Identifikace vybraných repetic v genomu pavouků a jejich detekce na chromozomech in situ 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc.   01.09.2019 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Evoluce karyotypu, genových klastrů a pohlavních chromozomů u vybraných skupin entelegynních pavouků 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 06.01.2024 11.01.2024 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Molekulární a ultrastrukturní aspekty stavby holokinetických chromozomů 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 05.09.2017 18.12.2017 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Karyotypová evoluce u vybraných čeledí entelegynních pavouků 2017/2018 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 30.11.2017 30.11.2017 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Evoluce vybraných karyotypových znaků u tetrapulmonátních pavoukovců 2011/2012 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 17.10.2011 17.10.2011 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Vznik, degenerace a detekce pohlavních chromozomů 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 25.11.2010 25.11.2010 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Vznik a evoluce neopohlavních chromozomů u vybraných pavouků 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc.   01.09.2019 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Neopohlavní chromozomy a jejich evoluční význam 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 21.10.2015 21.10.2015 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Karyotypová evoluce stepníkovitých pavouků (Araneae: Eresidae) 2006/2007 2007/2008 diplomová práce NGEMOVI doc. RNDr. Jiří Král, CSc. skrytý 25.01.2008 25.01.2008 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
Výsledky 1-40 z 40 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK