Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Kristus jako hlava a zdroj křesťanského manželství. Exegeze a teologická reflexe Ef 5,21-33 2007/2008 2010/2011 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 04.09.2008 04.09.2008 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Židovské a Ježíšovo pojetí čistoty podle evangelia Markova 7 2005/2006 2006/2007 diplomová práce NM doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 22.10.2005 24.10.2005 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Funkce kněze jako obětníka v Nové zákoně 2005/2006 2006/2007 bakalářská práce NB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 14.06.2006 14.06.2006 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Narativní funkce vybraných postav v Markových pašijích 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 20.05.2013 21.05.2013 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Žalm 118 v dějinně-liturgickém kontextu a jeho citace v Novém zákoně 2012/2013 2015/2016 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 21.06.2013 21.06.2013 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ženy v Ježíšově veřejném působení podle Lukášova evangelia (Lk 8,1-3; 10,38-42; 23,49) 2014/2015 2015/2016 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 28.03.2015 28.03.2015 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ustanovení Eucharistie podle Marka v kontextu vyprávění o zázračném nasycení 2016/2017 2017/2018 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 06.04.2017 06.04.2017 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Exorcismus v Mk 5,1-20 a zlí duchové v židovských tradicích 2016/2017 2016/2017 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 21.11.2016 21.11.2016 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Novozákonní tradice o ustanovení Eucharistie 1999/2000 diplomová práce doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 18.11.1998 05.02.1999 () KTF
detail Postní a velikonoční písně Sedlčanského kancionálu - textová část 2002/2003 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2002 19.11.2002 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Apoštol Petr v Lukášově evangeliu a ve Skutcích apoštolů 2018/2019 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 19.06.2019 19.06.2019 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Píseň o Služebníku Hospodinově (Iz 52,13 - 53,12) a její naplnění v novozákonních spisech 2002/2003 bakalářská práce NB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2002 22.01.2003 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Život a potíže komunity podle evangelia svatého Matouše 18. kapitoly. 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.09.2001 22.11.2001 () KTF
detail Podobenství o kvasu v mouce (Mt 13,33; Lk 13,21): "Negativní" výklad a jeho kritické zhodnocení 2017/2018 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 27.11.2017 27.11.2017 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Portréty víry ve starozákonních postavách podle Žid 11. 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.09.2001 31.10.2001 () KTF
detail Kristus, velekněz nové smlouvy 2004/2005 2005/2006 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2004 01.06.2005 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail David - od pastýře ovcí ke králi nad Izraelem 2011/2012 2012/2013 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 19.06.2012 22.06.2012 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Exorcismus v synoptických evangeliích 2011/2012 2014/2015 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 21.06.2012 25.06.2012 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Být jako děti? Exegeze perikopy Mk 10,13-16 2013/2014 2015/2016 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 23.09.2014 23.09.2014 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ježíšovo učení o manželství jako návrat k "počátku" 2016/2017 2018/2019 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 11.03.2017 11.03.2017 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail L´univerzalitá della salvezza nell´opera lucana 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NM doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2004 04.12.2004 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Sloveso "zůstávat" (menein) v Janově evangeliu 2017/2018 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 05.03.2018 05.03.2018 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Perikopa o Ježíšově pokušení v synopt.srovnání a její parale ly u Jana 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 19.11.1998 15.05.1999 () KTF
detail Postoj sv. Pavla k Židům v listu Římanům 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.09.2001 31.10.2001 () KTF
detail Modlitba v listech Nového zákona 2003/2004 bakalářská práce NB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2002 14.01.2003 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail 17. kapitola Janova evangelia 1999/2000 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 18.11.1998 19.03.1999 () KTF
detail Podobenství o modlitbě v evangeliu sv. Lukáše 2000/2001 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 14.01.2000 02.12.2000 () KTF
detail Altruismus v biblických textech a filozoficko-náboženských textech Číny 2019/2020 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 03.09.2020 03.09.2020 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Uzdravení zraku a sluchu k vidění a slyšení Boha. Studie z biblické antropologie a soteriologie 2017/2018 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 23.04.2018 23.04.2018 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail První souhrnná zpráva ve Skutcích apoštolů (2,41-47) ve světle historicko-kritické metody 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 19.11.1998 27.10.1999 () KTF
detail Modlitba Páně jako srdce Horského kázání 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 21.09.2011 21.09.2011 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Pokušení na poušti. Exegeze Mt 4,1-11 2009/2010 2012/2013 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 07.11.2009 09.11.2009 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Literární a teologické aspekty žalmu 22 2010/2011 2013/2014 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 26.05.2011 26.05.2011 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Povolání apoštola Pavla. Exegeze a teologické aspekty Sk 9; 22; 26 a Gal 1 2011/2012 2013/2014 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 11.09.2012 11.09.2012 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ježíšova modlitba v Janově evangeliu 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 25.11.2013 25.11.2013 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Zaslíbení pro vítěze. Exegeze a teologie Zj 2 - 3 2011/2012 2014/2015 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 30.04.2012 30.04.2012 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ježíšova modlitba na kříži v Matoušově a Markově evangeliu 2010/2011 2014/2015 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 14.09.2011 14.09.2011 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Osobní setkání s Ježíšem otevírá cestu k vnitřní proměně: Ježíš a samařská žena u studně (J 4,1–42) 2018/2019 2020/2021 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 21.06.2019 21.06.2019 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45) 2017/2018 2019/2020 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 23.04.2018 23.04.2018 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Role a význam Josefa v Matoušově evangeliu 2020/2021 2021/2022 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 25.02.2021 25.02.2021 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Posvěcení podle Jan 17, 13-19 2016/2017 2016/2017 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.06.2017 06.06.2017 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Očišťování povolání křesťana podle evangelia sv. Jana 2001/2002 diplomová práce doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 10.10.2001 10.10.2001 () KTF
detail Stretnutie s trpiacim Mesiášom podla Marka 2000/2001 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.10.2000 22.05.2001 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Uzdravovací zázraky v Matoušově evangeliu jako předzvěst Ježíšovy soteriologie 2021/2022 diplomová práce NMT-2020 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 25.05.2022 25.05.2022 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Příchod Syna člověka ve světle Matoušovy eschatologické řeči (Mt 24-25) 2021/2022 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 05.03.2022 06.03.2022 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail „Ženy při modlitbě“: Kulturní kontext a teologické poselství 1 Kor 11,2-16 2014/2015 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 31.01.2015 31.01.2015 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Rekonstrukce křesťanské praxe v korintské církevní obci podle 1Kor. 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.09.2001 31.10.2001 () KTF
detail Ježíšův rozhovor se Samaritánkou jako uvedení do christologické víry 2017/2018 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 13.09.2018 13.09.2018 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail The Significance of Archeological Excavations in Galilee for the Interpretation of the Gospels 2004/2005 2008/2009 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2004 28.06.2005 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Apoštol Petr - věřící a malověrný v odpovědi na Ježíšovu epifanii na moři 2006/2007 2007/2008 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 17.01.2007 18.01.2007 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
Výsledky 1-50 z 124 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK