Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Ježíš - Chléb života v Janově evangeliu. 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.09.2001 11.10.2001 () KTF
detail Uzdravení zraku a sluchu k vidění a slyšení Boha. Studie z biblické antropologie a soteriologie 2017/2018 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 23.04.2018 23.04.2018 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Funkce zázraků v evangeliu podle Marka 2000/2001 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 14.01.2000 04.03.2000 () KTF
detail Pokušení na poušti. Exegeze Mt 4,1-11 2009/2010 2012/2013 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 07.11.2009 09.11.2009 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ježíšovo vyčištění jeruzalémského Chrámu: historičnost a teologické akcenty v jednotlivých evangeliích 2016/2017 2017/2018 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 14.03.2017 14.03.2017 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Literární a teologické aspekty žalmu 22 2010/2011 2013/2014 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 26.05.2011 26.05.2011 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Obraz Boží spravedlnosti v podobenství o dělnících na vinici 2017/2018 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 05.06.2018 05.06.2018 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Kristus, velekněz nové smlouvy 2004/2005 2005/2006 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2004 01.06.2005 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Manželství a celibát v Kristu podle 1 Kor 7 2013/2014 2014/2015 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 18.11.2013 18.11.2013 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Uzdravování ve Skutcích apoštolů 2015/2016 2016/2017 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.03.2016 01.03.2016 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ustanovení Eucharistie podle Marka v kontextu vyprávění o zázračném nasycení 2016/2017 2017/2018 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 06.04.2017 06.04.2017 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Modlitba v listech Nového zákona 2003/2004 bakalářská práce NB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2002 14.01.2003 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ježíšova modlitba v Janově evangeliu 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 25.11.2013 25.11.2013 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Petrova víra v kontextu Ježíšovy epifanie na moři 2018/2019 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 04.01.2019 16.02.2019 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Eucharistický smysl Ježíšovy řeči o chlebu života (Jan 6, 49 - 59) 2002/2003 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 11.03.2003 11.03.2003 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Exorcismus v Mk 5,1-20 a zlí duchové v židovských tradicích 2016/2017 2016/2017 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 21.11.2016 21.11.2016 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Být jako děti? Exegeze perikopy Mk 10,13-16 2013/2014 2015/2016 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 23.09.2014 23.09.2014 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Postava milovaného učedníka v evangeliu podle Jana. 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 14.01.2001 26.05.2001 () KTF
detail Teologický význam vody v evangeliu svatého Jana 2002/2003 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2002 14.01.2003 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Žalm 22 v recepci Nového zákona 1999/2000 diplomová práce doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 18.11.1998 10.07.1999 () KTF
detail Misie apoštola Pavla v Korintu v dějinném kontextu 2013/2014 2013/2014 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 26.06.2013 29.11.2013 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Portréty víry ve starozákonních postavách podle Žid 11. 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.09.2001 31.10.2001 () KTF
detail Úloha Ježíšovy matky na svatbě v Káně (Jan 2,1-11) 2014/2015 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 08.12.2014 08.12.2014 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Vzkříšení Lazara 2011/2012 2015/2016 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 04.06.2012 04.06.2012 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ženy v Ježíšově veřejném působení podle Lukášova evangelia (Lk 8,1-3; 10,38-42; 23,49) 2014/2015 2015/2016 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 28.03.2015 28.03.2015 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Život a potíže komunity podle evangelia svatého Matouše 18. kapitoly. 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.09.2001 22.11.2001 () KTF
detail Unity and Diversity in Cortinth. An Early Christian Dispute over the significance of Idol Food 2018/2019 disertační práce XT2 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Okolnosti a náročnost cestování v době Ježíšově: analýza tří Ježíšových cest 2018/2019 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 18.06.2019 18.06.2019 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ježíšovo učení o manželství jako návrat k "počátku" 2016/2017 2018/2019 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 11.03.2017 11.03.2017 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail David - od pastýře ovcí ke králi nad Izraelem 2011/2012 2012/2013 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 19.06.2012 22.06.2012 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Role vojáků při hlásání evangelia pohanům v Novém zákoně 1999/2000 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 18.11.1998 25.03.1999 () KTF
detail Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45) 2017/2018 2019/2020 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 23.04.2018 23.04.2018 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Úloha Boha Otce v modlitbě ve Starém a v Novém zákoně 2001/2002 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 14.01.2000 15.09.2000 () KTF
detail Il passaggio teologio dal vecchio testamento al nuovo testamento secondo Lc 1 - 2 2002/2003 bakalářská práce doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2002 14.01.2003 () KTF
detail Rekonstrukce křesťanské praxe v korintské církevní obci podle 1Kor. 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.09.2001 31.10.2001 () KTF
detail Střet Mojžíše s egyptskými mágy (Ex 6,28-7,13) 2016/2017 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 03.06.2017 03.06.2017 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Podobenství o modlitbě v evangeliu sv. Lukáše 2000/2001 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 14.01.2000 02.12.2000 () KTF
detail „Ženy při modlitbě“: Kulturní kontext a teologické poselství 1 Kor 11,2-16 2014/2015 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 31.01.2015 31.01.2015 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ježíšova blahoslavenství v kontextu Matoušova evangelia 2018/2019 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 14.01.2019 14.01.2019 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Očišťování povolání křesťana podle evangelia sv. Jana 2001/2002 diplomová práce doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 10.10.2001 10.10.2001 () KTF
detail Modlitba Páně jako srdce Horského kázání 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 21.09.2011 21.09.2011 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ježíšův proces v dějinném kontextu 2010/2011 2012/2013 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 20.06.2011 20.06.2011 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Narativní funkce vybraných postav v Markových pašijích 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 20.05.2013 21.05.2013 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Perikopa o Ježíšově pokušení v synopt.srovnání a její parale ly u Jana 2001/2002 diplomová práce XB doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 19.11.1998 15.05.1999 () KTF
detail L´univerzalitá della salvezza nell´opera lucana 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NM doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.11.2004 04.12.2004 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Methods of biblical interpretation in the Epistle to the Hebrews as a way of searching for the prophetic witness to Jesus in the Old Testament texts 2019/2020 disertační práce XT2 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ježíš v Getsemanské zahradě Ježíšova modlitba k Otci v kontextu pašijového příběhu 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 09.05.2016 09.05.2016 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Ježíšova modlitba na kříži v Matoušově a Markově evangeliu 2010/2011 2014/2015 bakalářská práce NBT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 14.09.2011 14.09.2011 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Rekonstrukce ukřižování Ježíše z Nazareta na pozadí archeologie a antické literatury 2013/2014 2013/2014 diplomová práce T doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 18.03.2014 18.03.2014 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Posvěcení podle Jan 17, 13-19 2016/2017 2016/2017 diplomová práce NMT doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 01.06.2017 06.06.2017 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
Výsledky 1-50 z 111 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK