Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studium některých aspektů AdS/CFT korespondence v 2+1 dimenzích 2019/2020 disertační práce P4F1 prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. skrytý 16.12.2019 09.01.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Geodetický chaos v porušených polích černých děr 2020/2021 disertační práce P4F1A doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 05.04.2020 08.09.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Struktura a vývoj hvězd deformovaných gravitačním působením blízkého tělesa 2020/2021 diplomová práce FTFP doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. skrytý 01.10.2020 20.04.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Klasické a kvantové efekty v okolí izolovaných horizontů 2015/2016 disertační práce P4F1 Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. skrytý 18.04.2016 03.10.2016 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Přesné prostoročasy a jejich fyzikální vlastnosti 2016/2017 disertační práce 4F1 doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D. skrytý 20.04.2017 20.09.2017 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravitační perturbace v NP/GHP formalismu 2021/2022 diplomová práce FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D. skrytý 06.10.2020 06.10.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail GHP a Weylův formalismus pro gravitační perturbace 2020/2021 diplomová práce FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D. Bc. Václav Mikeska 22.10.2020 23.11.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nízkoenergetické reaktivní srážky v záporně nabitých tříatomových systémech. 2015/2016 disertační práce 4F1 doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. skrytý 07.04.2016 03.10.2016 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Geodetiky v černoděrových prostoročasech 2021/2022 diplomová práce FTFP RNDr. Robert Švarc, Ph.D. skrytý 11.03.2022 12.03.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Superradiance v systémech s helikální symetrií 2021/2022 bakalářská práce FOF Mgr. David Kofroň, Ph.D. Milan Vrána 22.10.2020 25.10.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Šíření a přenos elektromagnetického záření v refraktivních a disperzivních prostředích v relativistických prostoročasech 2020/2021 disertační práce P4F1 prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. skrytý 18.05.2020 16.07.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nevakuová řešení kvadratické gravitace 2021/2022 diplomová práce FTFP RNDr. Robert Švarc, Ph.D. skrytý 08.03.2022 11.03.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Testing gravity with cosmology 2020/2021 disertační práce P4F1A Ignacy Sawicki skrytý 03.04.2020 05.10.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Časový vývoj rezonančních stavů při srážkách elektronů s dvouatomovými molekulami 2020/2021 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. skrytý 19.11.2020 20.11.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Numerické řešení kvantové reakční dynamiky v rozptylu molekul a iontů. 2017/2018 disertační práce 4F1 doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. skrytý 19.04.2018 27.09.2018 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Weylovy metriky a jejich zobecnění: klasický a kvantový pohled 2018/2019 disertační práce 4F1 RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. skrytý 24.04.2018 27.09.2018 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Teorie a pozorování silných interakcí nebo splynutí dvou hvězd 2020/2021 disertační práce P4F1A doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. skrytý 15.04.2020 08.09.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Zářivá hydrodynamika vzplanutí souvisejících s interagujícími dvojhvězdami 2021/2022 disertační práce P4F1A doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. skrytý 02.04.2021 28.07.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kundtova třída prostoročasů v Einsteinově-Gaussově-Bonnetově teorii gravitace 2022/2023 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 04.06.2022 05.06.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Elasticita v obecné relativitě: zjednodušené modely, nebodová tělesa, interakce s gravitačním polem 2018/2019 disertační práce P4F1 doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D. skrytý 25.04.2019 20.09.2019 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Interakce bodového náboje a pohybujících se vodičů 2020/2021 bakalářská práce FOF Mgr. David Kofroň, Ph.D. skrytý 17.02.2020 14.04.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Rovnice struktury tenkých akrečních disků v obecné metrice 2021/2022 bakalářská práce FP Mgr. Michal Bursa, Ph.D. skrytý 07.10.2021 22.03.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kvantové grafy s cirkulantními vrcholovými vazbami 2021/2022 diplomová práce prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. skrytý 17.10.2021 17.10.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Prostorové rozlišení akrečních disků kvasarů gravitačním mikročočkováním 2014/2015 disertační práce 4F1 Mgr. David Heyrovský, Ph.D. skrytý 24.04.2014 26.09.2014 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Stopy chaosu v gravitačních vlnách ze systémů s extrémním poměrem hmotností 2021/2022 disertační práce P4F1A Georgios Loukes Gerakopoulos, Dr. skrytý 25.02.2019 01.09.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Matematické modelování vibrační dynamiky při rozptylu elektronu molekulou. 2020/2021 diplomová práce MMFP doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. skrytý 18.10.2020 23.04.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Supraproud v nanorozměrných součástkách: teorie středního pole 2021/2022 bakalářská práce FOFA prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. Vladimír Urban 31.10.2017 14.10.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Vícekanálové modely Siegertových stavů v atomech a molekulách 2021/2022 diplomová práce Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D. skrytý 02.10.2020 14.04.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Superstrunové vertexové operátory na AdS pozadích 2020/2021 disertační práce P4F1A Renann Lipinski Jusinskas skrytý 03.04.2020 08.09.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Dynamika systému dvou kompaktních těles obíhajících v okolí supermasivní černé díry 2020/2021 bakalářská práce Georgios Loukes Gerakopoulos, Dr. skrytý 15.04.2021 16.04.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravitace ve vyšších dimenzích 2020/2021 disertační práce P4F1A Marcello Ortaggio skrytý 26.04.2016 08.09.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Urychlování částic v prostoročasech černých děr 2020/2021 disertační práce P4F1A doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 05.04.2020 08.09.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Quantum field theory on simplicial spacetime 2016/2017 disertační práce 4F1 RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. skrytý 24.04.2017 20.09.2017 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Přesné prostoročasy v 2+1 gravitaci 2020/2021 diplomová práce FTFP prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 03.01.2021 03.01.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Study of autoionizing states in atoms and molecules 2015/2016 disertační práce 4F1 doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. skrytý 19.04.2016 03.10.2016 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Hledání indicií QCD instantonů experimentem ATLAS 2021/2022 disertační práce P4F1 Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. skrytý 01.12.2020 08.10.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Termodynamika prostoročasu: korekce z kvantové oblasti 2020/2021 disertační práce P4F1 Ana Alonso Serrano, Ph.D. Mgr. Marek Liška 20.05.2020 16.07.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Studium prostoročasu dvou statických černých děr 2019/2020 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Dominik Zámyslický 15.12.2019 22.12.2019 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail K rozkladu křivosti v cirkulárních prostoročasech 2021/2022 bakalářská práce FP doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 01.10.2021 28.04.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Dynamika záporných molekulových iontů 2015/2016 disertační práce 4F1 doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. skrytý 15.04.2016 03.10.2016 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Dvourozměrný model srážek elektronů s molekulami 2020/2021 diplomová práce FTFP doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. skrytý 12.10.2020 08.05.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kanonické kvantování černoděrových prostoročasů 2018/2019 disertační práce 4F1 RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. skrytý 26.04.2018 27.09.2018 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Teorie interagujících dvojhvězd 2021/2022 disertační práce P4F1A doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. skrytý 02.04.2021 15.09.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Netwistující geometrie v obecné relativitě a jejích rozšířeních 2021/2022 disertační práce P4F1 RNDr. Robert Švarc, Ph.D. skrytý 13.04.2021 28.07.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Výpočty fotoelektronových spekter vodních klastrů pomocí metod vícenásobného rozptylu a R-matice 2020/2021 diplomová práce FTFP Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D. skrytý 13.10.2020 13.10.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Přechod od silného k slabému gravitačnímu čočkování 2016/2017 disertační práce 4F1 Mgr. David Heyrovský, Ph.D. skrytý 26.04.2017 20.09.2017 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravitační zdroje v blízkosti černých děr 2018/2019 disertační práce P4F1 doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Mgr. Petr Kotlařík 18.04.2019 20.09.2019 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kovariantní kvantování prostoročasových modelů 2016/2017 disertační práce 4F1 RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. skrytý 18.04.2016 03.10.2016 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Důležité fáze vývoje dvojhvězd studované pomocí pozorovaných populací a teoretického modelování 2020/2021 disertační práce P4F1 doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. skrytý 09.04.2020 16.07.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Prostoročasy s černými dírami a gravitačními vlnami 2017/2018 disertační práce 4F1 prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 19.04.2018 27.09.2018 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
Výsledky 1-50 z 54 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK