Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Homotopy algebry ve vyšších kalibračnich teoriích 2016/2017 disertační práce 4M2 prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. skrytý 27.04.2017 22.09.2017 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Invarianty geometrických struktur a jejich aplikace 2021/2022 disertační práce P4M2A doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. skrytý 26.02.2021 24.09.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Invariant theory of geometrical structures 2013/2014 disertační práce 4M2 doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. Mgr. Petr Zima 22.04.2014 26.09.2014 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Vliv materiálových a hraničních konstituivních vztahů na charakter proudění krve v reálných problémech. 2021/2022 disertační práce P4F11 RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D. skrytý 25.04.2021 28.07.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Asimilace dat v teorii nenewtonskych tekutin 2021/2022 diplomová práce MAP doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. skrytý 21.02.2022 28.02.2022 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Implicitní konstitutivní vztahy rychlostního typu v modelování inelastického chování pevných látek při konečných deformacích 2019/2020 disertační práce P4F11 Mgr. Vít Průša, Ph.D. skrytý 22.04.2020 16.07.2020 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Nerovnovážná termodynamika hyperbolických systémů 2018/2019 disertační práce P4F11 RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. skrytý 26.04.2019 20.09.2019 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Množiny kladného dosahu a jejich průniky 2021/2022 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. Daniel Komárek 16.09.2013 19.07.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Jednoznačnost a regularita pro interakce tekutiny a tělesa a s tím související problémy 2018/2019 disertační práce P4F11 RNDr. Šárka Nečasová, DSc. skrytý 20.02.2019 11.09.2019 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Howe duality and invariant differential equations 2021/2022 diplomová práce MSPN doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D. skrytý 07.02.2022 08.02.2022 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Stlačitelný Navier-Stokes(-Fourierův) systém se setkává s Maxwell-Stefanovými rovnicemi 2019/2020 disertační práce P4M3 doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. skrytý 26.04.2019 20.09.2019 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Zobecněné a vyšší struktury v algebře a geometrii 2018/2019 disertační práce P4M2 prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. skrytý 23.04.2019 20.09.2019 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Variační strategie v materiálových vědách: Analýza a numerika 2019/2020 disertační práce DP4M3 Sebastian Schwarzacher, Dr. Mgr. Antonín Češík 11.12.2019 20.02.2020 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Náhodné polytopy 2021/2022 disertační práce P4M8 prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. skrytý 01.04.2021 01.09.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Konstrukce trojúhelníkových sítí z oříznutých NURBs ploch. 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. skrytý 18.05.2021 18.05.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Viskoelastické tekutiny rychlostního typu: studium vlivu napěťové difuze pomocí numerických simulací 2021/2022 diplomová práce RNDr. Karel Tůma, Ph.D. skrytý 23.02.2022 23.02.2022 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Invariant differential operators on manifolds with a given geometric structure and their aplications 2015/2016 disertační práce 4M2 prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. skrytý 11.03.2016 03.10.2016 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Jednosměrná proudění směsí dvou tekutin 2021/2022 bakalářská práce prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. Jiří Púček 08.12.2021 09.12.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Komplexní projektivní přímka 2021/2022 bakalářská práce MZUDZV Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. skrytý 27.10.2021 01.11.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Interakce mezi tekutinou a pevnou látkou v Eulerovském popisu s aplikací na kardiovaskulární problémy 2019/2020 disertační práce P4F11 RNDr. Karel Tůma, Ph.D. skrytý 20.05.2020 23.09.2020 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Prostorové křivky s Pythagorejským hodographem 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. skrytý 17.03.2022 17.03.2022 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Higher Algebraic and Geometric Structures of Quantum Field Theory and String Theory 2021/2022 disertační práce P4M2A prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. skrytý 14.09.2021 01.03.2022 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Mathematical Modeling and Simulation of Endosomal Escape Processes 2019/2020 disertační práce DP4F11 Christoph Allolio, Ph.D. skrytý 10.12.2019 20.02.2020 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Numerické metody a matematické modelování pro nerovovnážnou termodynamiku 2020/2021 disertační práce P4F11 RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. skrytý 15.04.2020 16.07.2020 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Syntetická geometrie v různých dimenzích 2019/2020 disertační práce P4M8 Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. skrytý 17.04.2019 20.09.2019 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Klasická řešení rovnic pohybu tekutin s pružnými membránami 2017/2018 disertační práce 4M3 Sebastian Schwarzacher, Dr. skrytý 29.03.2017 27.09.2018 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Modelování poddajných materiálů vyztužených vlákny 2020/2021 diplomová práce FMPMFT doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc. skrytý 09.03.2021 15.03.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Aktivované Kortewegovy tekutiny 2017/2018 disertační práce 4F11 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. skrytý 27.04.2017 20.09.2017 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Efficient numerical methods and computational tools for solving patient-specific problems in haemodynamics. 2019/2020 disertační práce P4F11 RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D. skrytý 26.05.2020 16.07.2020 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Vznik nevratné dynamiky pomocí lack-of-fit redukce 2021/2022 diplomová práce FTFP RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. skrytý 27.04.2018 15.11.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail The Connection between Continuum Mechanics and Riemannian Geometry 2021/2022 bakalářská práce FOF RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. skrytý 16.12.2021 16.12.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Vývoj vnějších slupek ledových měsíců v důsledku termomechanické interakce s podpovrchovými oceány. 2018/2019 disertační práce 4F11 RNDr. Ondřej Souček, Ph.D. skrytý 30.04.2018 27.09.2018 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Numerické simulace interakce mezi prouděním tekutiny a tuhými částicemi 2020/2021 diplomová práce RNDr. Karel Tůma, Ph.D. skrytý 10.05.2021 10.05.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Strojové učení skrze geometrickou mechaniku a termodynamiku 2019/2020 disertační práce DP4F11 RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. skrytý 17.12.2019 20.02.2020 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Charakterizace množin kladného dosahu 2022/2023 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. skrytý 28.06.2022 28.06.2022 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Ne-komutativni geometrie kvantovych grup a jeji aplikacemi 2021/2022 disertační práce P4M2A doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. skrytý 18.02.2021 28.07.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Ortogonální polynomy v hyperkomplexní analýze 2021/2022 diplomová práce MAP doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D. skrytý 29.09.2018 06.05.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Maticové rozklady v teorii konstitutivních vztahů pro spojité prostředí 2021/2022 diplomová práce MMFP Mgr. Vít Průša, Ph.D. skrytý 01.11.2021 11.11.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Integrálně-geometrická míra 2022/2023 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. skrytý 17.10.2014 20.05.2022 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
Výsledky 1-39 z 39 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK