Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Fractional derivatives and differential equations 2012/2013 disertační práce 4M6 doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. skrytý 24.04.2013 27.09.2013 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Víceúrovňové neúplné maticové rozklady 2016/2017 bakalářská práce MOM prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. skrytý 26.08.2016 11.10.2016 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Gibbsův jev v nespojité Galerkinově metodě 2016/2017 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. skrytý 06.04.2017 10.04.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení úloh s dominantní konvekcí 2010/2011 disertační práce 4M6 doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc. skrytý 15.04.2011 26.09.2011 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení nelineárních difereniálních rovnic s aplikacemi v mechanice tekutin 2011/2012 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. skrytý 18.04.2012 26.09.2012 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Reduced communication algoritms: theory and practice 2015/2016 bakalářská práce prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. skrytý 20.10.2015 11.11.2015 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Neúplné faktorizace pro řešení problému nejmenších čtverců 2016/2017 bakalářská práce MOM prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. skrytý 26.08.2016 07.10.2016 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Předpodmíněné iterační metody pro řešení nesymetrických soustav lineárních algebraických rovnic 2017/2018 bakalářská práce MOM prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. skrytý 06.10.2017 10.10.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Reortogonalizačné stratégie v Golub-Kahanově iteračné bidiagonalizácii 2017/2018 bakalářská práce MOM RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. skrytý 07.09.2017 16.10.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické metody ve výpočetní tomografii 2014/2015 diplomová práce MNVM RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. skrytý 05.09.2014 05.11.2014 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení nestacionárních úloh s dominantní konvekcí 2016/2017 diplomová práce MNVM doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc. skrytý 28.03.2017 10.04.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Regularizační vlastnosti metod založených na iterační bidiagonalizaci 2016/2017 bakalářská práce MOM RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. skrytý 06.06.2016 10.10.2016 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail The Lanczos method in finite precision arithmetic 2016/2017 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. skrytý 24.09.2015 25.04.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerical analysis of problems in time-dependent domains 2013/2014 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 29.04.2013 27.09.2013 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Krylovovské metody v numerickém řešení parciálních diferenciáních rovnic - analytický a algebraický pohled 2015/2016 disertační práce 4M6 prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. skrytý 25.04.2016 03.10.2016 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Neúplná Choleského faktorizace 2017/2018 bakalářská práce MOM prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. skrytý 26.08.2016 10.10.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail A posteriori error estimates for the numerical solution of fluid dynamics problems 2014/2015 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. skrytý 28.04.2014 26.09.2014 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Optimalizace materiálových, popř. geometrických parametrů systémů navrhovaných pro specifické funkce. 2015/2016 disertační práce 4M6 prof. Ing. František Maršík, DrSc. skrytý 14.04.2016 03.10.2016 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerical Methods in Discrete Inverse Problems 2012/2013 disertační práce 4M6 RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. skrytý 23.04.2013 27.09.2013 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerical simulation of turbulent flow 2016/2017 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. skrytý 25.09.2013 23.03.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení modelů dopravních toků 2016/2017 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. skrytý 09.04.2017 10.04.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Analysis of fluid-structure interaction 2010/2011 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 22.04.2010 06.10.2010 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Approximation problems related to GMRES convergence 2016/2017 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. skrytý 05.03.2017 13.03.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení komplexních problémů s pomocí nespojité Galerkinovy metody 2011/2012 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. skrytý 23.04.2012 26.09.2012 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Využití numerické lineární algebry k urychlení výpočtu odhadů MCD 2016/2017 diplomová práce MNVM doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. skrytý 28.09.2016 20.12.2016 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Dijkstrův algoritmus v problému proudění chodců 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. Bc. Tereza Petrášová 29.09.2017 29.09.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Cílově-orientované adaptivní metody pro numerické řešení PDR 2017/2018 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. skrytý 20.09.2017 13.10.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Periodické riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc 2016/2017 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc. skrytý 26.09.2016 07.11.2016 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Výběr délky kroku v metodách spádových směrů 2016/2017 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. skrytý 23.09.2016 14.10.2016 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Aproximace pomocí matic nízkých hodností 2017/2018 bakalářská práce MOM prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. skrytý 13.07.2017 10.10.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Regularization methods for discrete inverse problems in single particle analysis 2017/2018 diplomová práce MNVM RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. skrytý 10.10.2017 02.11.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Krylov Subspace Methods - Analysis and Application 2012/2013 disertační práce 4M6 prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. skrytý 25.04.2013 27.09.2013 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Interaction of compressible flow and elastic structures 2010/2011 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 22.04.2010 07.10.2010 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Aproximace maticemi malé hodnosti a jejich aplikace 2017/2018 diplomová práce MNVM prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. skrytý 22.08.2017 14.09.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Fitování kružnice pro dvojrozměrná data zatížená chybami měření metodami nejmenších čtverců 2017/2018 projekt MVM RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. skrytý 22.09.2017 22.09.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Použití spline bázových funkcí pro řešení okrajových úloh 2017/2018 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. skrytý 06.10.2014 04.12.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
Výsledky 1-36 z 36 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK