Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studium adsorpce a růstu nanostruktur kovů na povrchu křemíku pomocí STM 2011/2012 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. skrytý 12.04.2011 05.10.2011 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Reakce astrofyzikálně důležitých kladných iontů s molekulami při nízkých teplotách 2011/2012 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. skrytý 19.04.2011 15.10.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium magnetických polí na zařízeních typu tokamak 2013/2014 disertační práce 4F2 Ing. Ivan Ďuran, Ph.D. skrytý 07.03.2013 27.09.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Záznam procesů na površích křemíku pomocí STM 2013/2014 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. skrytý 07.03.2013 27.09.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth’s Magnetosphere 2016/2017 disertační práce 4F2 doc. RNDr. František Němec, Ph.D. skrytý 13.04.2016 03.10.2016 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium elementárních reakcí záporných iontů za nízkých teplot 2015/2016 disertační práce 4F2 doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. skrytý 09.04.2015 25.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium oxidů ceru pro biologické aplikace 2015/2016 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 10.04.2015 15.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Kovalentně provázané molekulární sítě na kovem pasivovaných površích 2018/2019 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D. skrytý 17.10.2018 30.10.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Elementární procesy v subtermálním plazmatu 2019/2020 disertační práce P4F2 prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. skrytý 15.02.2019 02.08.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Faradayovy válce jako detektory prachu v kosmickém prostředí 2019/2020 disertační práce P4F2 doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. skrytý 12.03.2019 16.07.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Operando studium katalyzátorů na bázi oxidu ceru metodou vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie 2019/2020 disertační práce P4F5 Mgr. Mykhailo Vorokhta, Ph.D. skrytý 21.02.2019 17.07.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Interaction of organic molecules with metal passivated semiconductor surfaces studied via STM 2019/2020 rigorózní práce 4F5 doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 07.10.2019 07.10.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vývoj a studium materiálů pro bipolární desky palivových článků typu PEM 2019/2020 disertační práce P4F5 Yevheniia Lobko, Ph.D. skrytý 20.04.2019 20.09.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Martensitické mikrostruktury v tenkých filmech a objemových monokrystalech Heuslerových slitin Ni-Mn-Ga 2017/2018 diplomová práce FPIP Oleg Heczko, Dr. skrytý 11.11.2017 07.03.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Epitaxní vrstvy oxidu ceru pro optoelektroniku 2018/2019 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. skrytý 26.10.2018 26.10.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium a vývoj katalyzátorů palivových článků s polymerní membránou 2018/2019 disertační práce 4F5 doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. skrytý 16.03.2018 27.09.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Modelování procesů v nízkoteplotním plazmatu pro technologické aplikace 2018/2019 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. skrytý 03.04.2018 27.09.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium kovových povrchů za operando podmínek pomocí vysokotlaké skenovací tunelové mikroskopie 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Peter Matvija, Ph.D. skrytý 16.05.2019 17.06.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Modelové elektrokatalyzátory kov-oxid pro konverze energie 2019/2020 disertační práce P4F5 doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. skrytý 21.02.2019 17.07.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Detekce nabitých produktů ion-molekulárních reakcí za nízkých teplot 2019/2020 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. skrytý 08.10.2019 09.10.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Využití elektronových a iontových svazků pro růst a charakterizaci polovodičových nanostruktur 2015/2016 disertační práce 4F5 Ing. Jan Grym, Ph.D. skrytý 07.03.2013 03.10.2016 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium disrupcí plazmatu v zařízeních typu tokamak 2016/2017 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. skrytý 06.04.2016 03.10.2016 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Laboratorní pozorování optických a elektrických vlastností prachových zrn 2017/2018 disertační práce 4F2 doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. skrytý 15.03.2017 20.09.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Adsorpční geometrie a reaktivita spojovací skupiny kyseliny fosfonové na tenkých vrstvách oxidu ceričitého 2019/2020 disertační práce P4F5 Ing. Nataliya Tsud, Ph.D. skrytý 21.02.2019 17.07.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Nelineární procesy v kosmickém plazmatu a jejich vliv na generování a šíření elektromagnetických vln 2017/2018 disertační práce 4F1 prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. skrytý 19.04.2018 27.09.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Šíření elektromagnetických vln v okolí Země a planet sluneční soustavy 2017/2018 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. skrytý 30.04.2018 27.09.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium a vývoj svazků palivových článků s polymerní membránou 2018/2019 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 13.03.2018 27.09.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Expandující supersonický proud termického plazmatu generovaný v oblouku stabilizovaném vodním vírem (Gerdienův oblouk) 2012/2013 disertační práce 4F2 doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc. skrytý 12.04.2011 27.09.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Šíření vln v ionosféře Země 2013/2014 disertační práce 4F2 RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D. skrytý 14.04.2011 27.09.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium rekombinace iontů při teplotách relevantních pro chladné mezihvězdné plazma — experimentální studie při teplotách 30–200 K 2016/2017 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. skrytý 23.03.2016 03.10.2016 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium dynamických jevů v plazmatu pomocí počítačového modelování 2018/2019 disertační práce 4F2 RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. skrytý 03.04.2018 01.10.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Model study of cerium oxide based biosensors 2012/2013 disertační práce 4F5 Ing. Nataliya Tsud, Ph.D. skrytý 30.03.2012 26.09.2012 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vzájemná působení vln a částic v kosmickém plazmatu 2013/2014 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. skrytý 15.03.2013 27.09.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium fyzikálních procesů v nízko- a vysokoteplotním plazmatu pokročilými metodami počítačového modelování 2013/2014 disertační práce 4F11 doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc. skrytý 16.04.2013 27.09.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Expanding supersonic plasma jet generated in arc stabilized by water vortex 2014/2015 disertační práce 4F2 doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc. skrytý 25.04.2014 26.09.2014 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium fyzikálně chemických vlastností dopovaných redukovatelných oxidů 2015/2016 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. skrytý 06.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vícebodová pozorování magnetosférických vlnových jevů 2017/2018 disertační práce 4F2 doc. RNDr. František Němec, Ph.D. skrytý 10.02.2017 20.09.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Experimentální studium variací slunečního větru 2017/2018 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. skrytý 15.03.2017 20.09.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium mechanizmu katalytických reakcí na systémech CeOx–kov 2017/2018 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr. skrytý 15.03.2017 20.09.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vývoj vodíkových palivových článků 2018/2019 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 22.05.2018 24.09.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Sluneční vítr a jeho vliv na zemskou magnetosféru 2019/2020 disertační práce P4F1 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. skrytý 05.04.2019 17.07.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Srážkově radiativní model nízkoteplotního plazmatu 2017/2018 diplomová práce FPIP RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. skrytý 02.06.2016 03.11.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium plazmatu ve směsích s molekulárním plynem v širším tlakovém rozmezí 2012/2013 disertační práce 4F2 doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc. skrytý 05.03.2012 26.09.2012 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium manipulace adatomů na površích křemíku pomocí STM 2012/2013 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. skrytý 09.03.2012 17.01.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium modelových systémů na bázi oxidů wolframu a ceru 2013/2014 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. skrytý 07.03.2013 27.09.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium tvorby a rekombinace iontů H3O+ při nízkých teplotách 2014/2015 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. skrytý 18.03.2014 26.09.2014 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium stability a transportu v okrajovém plazmatu tokamaku 2014/2015 disertační práce 4F2 doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. skrytý 25.04.2014 26.09.2014 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Počítačové studium vytváření tenkovrstvových systémů pulzními metodami 2018/2019 disertační práce 4F2 doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D. skrytý 03.04.2018 27.09.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vysoce uspořádané tenké vrstvy oxidu kobaltu pro modelovou katalýzu – 2018/2019 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. skrytý 22.10.2018 23.10.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Controllable synthesis, treatment and characterization of anodes for Direct Formic Acid Fuell Cell 2011/2012 disertační práce 4F5 Ing. Petr Jiříček, CSc. skrytý 12.04.2011 26.09.2011 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
Výsledky 1-50 z 59 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK