Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Study of the structure of Heusler alloys 2015/2016 disertační práce 4F3 RNDr. Milan Dopita, Ph.D. skrytý 02.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Elektronové vlastnosti pyrochlorů R2T2O7 se silnou spin-orbitální interakcí 2016/2017 disertační práce 4F3 prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr. skrytý 03.02.2016 03.10.2016 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Nanostrukturované kovové systémy – příprava a elektronové vlastnosti 2012/2013 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. skrytý 29.02.2012 26.09.2012 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Příprava monokrystalických vzorků sloučenin CePd2Al2 a CePt2Al2 2016/2017 projekt FOF RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. skrytý 14.11.2016 24.02.2017 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Magnetické a chirální analogy van der Waalsovských heterostruktur 2019/2020 disertační práce P4F13 doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. skrytý 18.04.2019 16.07.2019 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium magneticky uspořádaných materiálů se silnou spin-orbitální interakcí 2015/2016 disertační práce 4F3 Ing. Vít Novák, CSc. skrytý 21.04.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Magnetismus v nanostrukturovaných systémech na bázi uranu 2017/2018 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. skrytý 27.02.2017 20.09.2017 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Metody růstu monokrystalů v materiálovém výzkumu 2019/2020 bakalářská práce FMUZV RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. skrytý 15.05.2019 23.05.2019 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium difuze magnetických iontů v polovodičích pomocí RTG difrakce a spektroskopie 2009/2010 disertační práce 4F13 prof. RNDr. Václav Holý, CSc. skrytý 29.09.2009 29.09.2009 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Magnetism in noncentrosymmetric uranium compound: UIrSi3 2013/2014 disertační práce 4F3 RNDr. Jiří Prchal, Ph.D. skrytý 11.12.2013 27.02.2014 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Specifika magnetismu na hranici feromagnetického uspořádání 2015/2016 disertační práce 4F3 RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. skrytý 10.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Kooperativní jevy v intermetalikách za multiextrémních podmínek 2017/2018 disertační práce 4F3 RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. skrytý 26.04.2017 20.09.2017 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail CeT2Al2 sloučeniny se zvýšenou elektron-fononovou interakcí – příprava a charakterizace monokrystalických vzorků 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Petr Doležal skrytý 20.11.2018 30.11.2018 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Superconductivity and magnetism of gamma-U alloys and their hydrides 2015/2016 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. skrytý 26.02.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vliv Fe substitucí na transformační teploty ve slitinách Ni2MnGa 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. skrytý 23.02.2017 19.10.2017 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium mikrostruktury a reálné struktury nanočástic připravených pomocí plynového agregačního zdroje 2018/2019 disertační práce 4F13 RNDr. Milan Dopita, Ph.D. skrytý 12.04.2018 01.10.2018 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Topologické izolátory a magnetické uspořádání 2016/2017 disertační práce 4F3 RNDr. Karel Carva, Ph.D. skrytý 18.04.2016 03.10.2016 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vibron states in crystalline compounds 2015/2016 disertační práce 4F3 prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr. skrytý 10.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Neobvyklé chování Ce a Yb sloučenin vyvolané působením extrémního tlaku 2018/2019 diplomová práce FKSM RNDr. Jiří Prchal, Ph.D. skrytý 20.12.2018 24.12.2018 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vliv tlaku na fyzikální vlastnosti vybrané cerové sloučeniny 2018/2019 diplomová práce FKSM RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. skrytý 13.11.2018 23.11.2018 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Nanostrukturní materiály na bázi kysličníků kovů - struktura a teplotní stabilita 2012/2013 disertační práce 4F13 prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. skrytý 24.04.2012 26.09.2012 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Kvantový elektronický transport v interagujících nanosystémech 2016/2017 disertační práce 4F3 RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. skrytý 21.03.2016 03.10.2016 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Multipólová uspořádání a korelační jevy v antiferomagnetických kovech 2019/2020 disertační práce P4F3A RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. skrytý 24.04.2019 02.08.2019 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Slitiny s magnetickou tvarovou pamětí: příprava a fyzikální vlastnosti 2018/2019 bakalářská práce P4F3 Ross Harvey Colman, Dr. skrytý 10.04.2018 17.06.2019 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vodivost molekulárních spojů v ab-initio GW přiblížení 2019/2020 disertační práce P4F3 Ing. Richard Korytár, Ph.D. skrytý 16.04.2019 29.08.2019 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Růst fotonických monokrystalů metodou zonální tavby 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. skrytý 22.05.2019 11.06.2019 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
Výsledky 1-26 z 26 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK