Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Terahertzová vodivost nositelů náboje v polovodičích 2018/2019 diplomová práce FOOE doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. skrytý 05.10.2018 08.10.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Pokročilá charakterizace nanomateriálů kombinací optické mikrospektroskopie a mikroskopie skenující sondou 2019/2020 disertační práce P4F13 Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. skrytý 14.03.2019 02.08.2019 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Lineární a nelineární terahertzová spektroskopie polovodičových nanostruktur 2019/2020 disertační práce P4F6 doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. skrytý 29.04.2019 17.07.2019 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium elektronových přeskoků v systému konjugovaných molekul metodami kvantové mechaniky. 2020/2021 diplomová práce FBCHP prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. skrytý 24.09.2019 25.01.2021 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Pokročilé osvětlovací zdroje pro Kerrovskou mikroskopii 2021/2022 disertační práce P4F6 RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. skrytý 15.11.2021 08.02.2022 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Samoorganizace a světlosběrné vlastností bakteriochlorofylových agregátů s molekulami vybraných příměsí 2011/2012 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. skrytý 10.03.2011 19.10.2011 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Symetrie a její narušení a zachování v atomových a molekulárních systémech 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D. skrytý 09.04.2018 27.09.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Generace vysokých harmonických frekvencí v krystalických materiálech 2021/2022 diplomová práce FOOP RNDr. Martin Kozák, Ph.D. skrytý 01.10.2021 01.10.2021 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Generace vysokých harmonických frekvencí v pevných látkách a nanostrukturách 2020/2021 disertační práce P4F6 RNDr. Martin Kozák, Ph.D. skrytý 27.05.2020 23.09.2020 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Generování harmonických frekvencí svazku pikosekundového vysokovýkonového laseru 2022/2023 diplomová práce Ondřej Novák skrytý 16.05.2022 30.05.2022 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Terahertzová a optická spektroskopie magneticky uspořádaných materiálů pro spintroniku 2021/2022 disertační práce P4F6 RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D. skrytý 19.04.2021 28.07.2021 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časově rozlišená laserová spektroskopie materiálů využitelných pro spintronické aplikace 2016/2017 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 22.04.2016 03.10.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Optimalizace signálu tripletních stavů pigmentů ve fotosystému I 2021/2022 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. Kateřina Charvátová 26.10.2021 05.11.2021 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Lineární terahertzová odezva polovodičových nanostruktur 2020/2021 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. skrytý 01.05.2018 02.03.2021 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vývoj metod pro přesný popis vazebných vlastností molekulárních krystalů 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D. skrytý 19.03.2017 27.09.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vliv relativistických efektů na atomová spektra 2022/2023 bakalářská práce FP doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D. Štěpán Kasáček 04.05.2022 04.05.2022 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Interakce ultrakrátkých laserových pulzů se stabilní fází vůči obálce s látkou 2019/2020 disertační práce P4F6 RNDr. Martin Kozák, Ph.D. skrytý 19.03.2019 17.07.2019 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Spinová dynamika v systémech se silnou spin-orbitální vazbou 2020/2021 disertační práce P4F6A RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. skrytý 22.04.2016 07.10.2021 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Algebraický výpočet atomových integrálů 2022/2023 bakalářská práce FP Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D. Vít Anderle 04.05.2022 04.05.2022 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Příprava a charakterizace solárních článků sensitizovaných bakteriochlorofylem a 2019/2020 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. skrytý 03.03.2020 21.03.2020 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Kvantová interference v nanokrystalech 2020/2021 diplomová práce FTFP doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. skrytý 02.11.2020 09.12.2020 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Limity přesnosti kvantově-mechanických metod pro popis molekulární adsorpce 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D. skrytý 03.04.2017 20.09.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Neaditivní mezimolekulární interakce 2021/2022 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D. skrytý 29.01.2022 06.05.2022 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Molekulové simulace vlivu intenzivního subTHz elektrického pole na proteiny 2021/2022 diplomová práce FBCHP doc. Ing. Pavel Soldán, Dr. skrytý 19.10.2021 31.10.2021 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium excitonových interakcí ve světlosběrných komplexech 2021/2022 diplomová práce FBCHF Mgr. Jan Alster, Ph.D. skrytý 19.10.2021 17.11.2021 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Laserová spektroskopie antiferomagnetů 2019/2020 disertační práce P4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 08.04.2019 17.07.2019 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nanoscopy and spectroscopy of individual nanoobjects 2016/2017 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. skrytý 03.02.2016 20.09.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časově rozlišená spektroskopie barevných center v polovodičích 2021/2022 disertační práce P4F6 doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 09.03.2021 30.09.2021 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Kvantově-koherentní kontrola vlnové funkce elektronů pomocí ponderomotorického potenciálu optických polí 2021/2022 disertační práce P4F6 RNDr. Martin Kozák, Ph.D. skrytý 23.04.2021 15.09.2021 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Fotofyzikální vlastnosti riboflavinu 2021/2022 diplomová práce FBCHP doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. Bc. Jan Moučka 04.11.2021 12.01.2022 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Advanced perovskite materials and nanostructures for optical applications 2019/2020 disertační práce DP4F6A prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. skrytý 06.12.2019 20.02.2020 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Využití fotosyntetických pigmentů a komplexů pro biohybridní aplikace 2019/2020 disertační práce P4F4 doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. skrytý 26.04.2019 16.07.2020 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlá fotovodivost a transport náboje v polovodičových nanostrukturách: studium pomocí terahertzové spektroskopie 2014/2015 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. skrytý 12.03.2014 15.09.2015 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Study of layered materials (LDH) intercalated with drugs by molecular simulations methods. 2016/2017 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. skrytý 07.03.2016 05.09.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Molecular simulations of organic-inorganic hybrid materials. 2019/2020 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. skrytý 15.09.2017 02.09.2020 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Řízení nelineárně-optických jevů v pevných látkách pomocí pole ultrakrátkých laserových pulzů 2017/2018 disertační práce 4F6 RNDr. Martin Kozák, Ph.D. skrytý 25.04.2017 20.09.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
Výsledky 1-36 z 36 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK