Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Rychlé scintilační materiály na bázi uzpůsobených monokrystalů perovskitů a granátů 2012/2013 disertační práce 4F6 doc. Ing. Martin Nikl, CSc. skrytý 20.04.2012 26.09.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů 2011/2012 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. skrytý 21.04.2012 26.09.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlá fotovodivost a transport náboje v polovodičových nanostrukturách: studium pomocí terahertzové spektroskopie 2014/2015 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. skrytý 12.03.2014 15.09.2015 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Teorie magnetooptických jevů 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. skrytý 01.05.2018 12.06.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Laserem buzené zdroje rentgenového záření pro zobrazování 2018/2019 diplomová práce FOOE Jaroslav Nejdl skrytý 06.12.2018 12.12.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Umělá světlosběrná anténa založená na agregaci bakteriochlorofylu c s vybranými pigmenty 2017/2018 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. skrytý 11.03.2018 29.03.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Mikrospektroskopické studium fotosensibilizačních nanomateriálů 2018/2019 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. skrytý 08.11.2018 25.02.2019 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Optické nelinearity terahertzového záření 2018/2019 diplomová práce FOOE doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. skrytý 08.10.2018 12.11.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách 2014/2015 disertační práce 4F6 doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 24.04.2014 26.09.2014 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Terahertzová vodivost nositelů náboje v polovodičích 2018/2019 diplomová práce FOOE doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. skrytý 05.10.2018 08.10.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Laserová spektroskopie magneticky uspořádaných materiálů 2018/2019 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 26.11.2018 04.12.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Analýza konformací a vzájemných interakcí mezi proteiny a polyfenoly metodami molekulárních simulací. 2015/2016 projekt 4F4 doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. skrytý 09.10.2015 02.12.2015 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlé vysoce nelineární procesy v diamantu 2016/2017 disertační práce 4F6 doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 19.04.2016 03.10.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Symetrie a její narušení a zachování v atomových a molekulárních systémech 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D. skrytý 09.04.2018 27.09.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Metoda fáze a amplitudy 2016/2017 bakalářská práce FOF doc. Ing. Pavel Soldán, Dr. skrytý 25.11.2016 28.11.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Generace fázově stabilních ultrakrátkých pulzů ve střední infračervené oblasti 2018/2019 diplomová práce FOOE RNDr. Martin Kozák, Ph.D. skrytý 26.09.2018 26.10.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Kontrola elektrických proudů v pevných látkách pomocí fáze ultrakrátkých laserových pulzů 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Martin Kozák, Ph.D. skrytý 26.09.2018 12.10.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Prostorově a časově rozlišená laserová spektroskopie materiálů pro spintroniku 2012/2013 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 23.04.2012 26.09.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Radiative processes of small molecules 2013/2014 disertační práce 4F4 doc. Ing. Pavel Soldán, Dr. skrytý 31.03.2014 26.09.2014 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časově rozlišená laserová spektroskopie materiálů využitelných pro spintronické aplikace 2016/2017 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 22.04.2016 03.10.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Dynamika spinů v systémech se silnou spin-orbitální interakcí 2015/2016 diplomová práce FOOE RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. skrytý 02.02.2015 02.02.2015 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nanoskopie, spektroskopie a modifikace individuálních nanoobjektů v kapalném prostředí 2018/2019 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. skrytý 19.11.2018 21.11.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Magneto-optické štúdium antiferomagnetických materiálov pre spintroniku 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 27.04.2018 26.11.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vývoj metod pro přesný popis vazebných vlastností molekulárních krystalů 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D. skrytý 19.03.2017 27.09.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Korelace AFM a mikro-spektroskopie aplikovaná na soubor nanočástic 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. Pavel Doležal 02.05.2018 14.05.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Limity přesnosti kvantově-mechanických metod pro popis molekulární adsorpce 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D. skrytý 03.04.2017 20.09.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail CAM model pro luminiscenční monitorování PDT 2017/2018 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. skrytý 22.09.2014 14.03.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail 2D structures based on metal phosphonates; relationships between arrangement and properties studied by molecular simulations methods 2014/2015 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. skrytý 01.04.2014 25.11.2014 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Modifikace softwaru pro generování spirál halloysitových nanotrubiček 2018/2019 projekt 4F4 doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. skrytý 25.10.2018 25.10.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časově rozlišená fluorescence pro diagnostiku onkologických onemocnění 2016/2017 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. skrytý 22.09.2014 07.12.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Samoorganizace a světlosběrné vlastností bakteriochlorofylových agregátů s molekulami vybraných příměsí 2011/2012 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. skrytý 10.03.2011 19.10.2011 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časově rozlišená laserová spektroskopie materiálů využitelných ve spintronice 2011/2012 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 21.04.2011 05.10.2011 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nanoscopy and spectroscopy of individual nanoobjects 2016/2017 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. skrytý 03.02.2016 20.09.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Řízení nelineárně-optických jevů v pevných látkách pomocí pole ultrakrátkých laserových pulzů 2017/2018 disertační práce 4F6 RNDr. Martin Kozák, Ph.D. skrytý 25.04.2017 20.09.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Charakterizace laserového systému PHAROS 2018/2019 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 08.10.2018 23.10.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Study of layered materials (LDH) intercalated with drugs by molecular simulations methods. 2016/2017 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. skrytý 07.03.2016 05.09.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium magnetické anizotropie tenkých vrstev feromagnetů pomocí optických metod 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. skrytý 30.09.2018 16.11.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
Výsledky 1-37 z 37 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK