Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studium materiálů s úzkou šířkou zakázaného pásu pomocí pokročilých spektroskopických metod 2014/2015 disertační práce 4F6 RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 10.04.2014 26.09.2014 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Obraz fluktuací molekulárních systémů ve spektrech. Modelování nerovnovážných dějů 2010/2011 disertační práce 4F4 doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. skrytý 30.04.2010 12.10.2010 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Strukturní stabilita RNA vlásenek významných pro regulaci genové exprese 2009/2010 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 24.04.2009 29.09.2009 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Přechodná spektroskopie hlubokých hladin 2017/2018 projekt RNDr. Václav Dědič, Ph.D. skrytý 10.05.2018 10.05.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium rozdílů v architektuře vazebných kapes dvou hlavních MDR pump kvasinky Saccharomyces cerevisiae, Pdr5p a Snq2p, pomocí jejich společných substrátů 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. skrytý 15.10.2018 15.10.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Nové materiály a funkční nanostruktury pro fotoniku a spintroniku 2014/2015 disertační práce 4F6 RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 22.04.2015 15.09.2015 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ferimagnetických granátů s kolmou magnetickou anizotropií 2018/2019 bakalářská práce FAF RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 16.04.2019 17.04.2019 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium martenzitické transformace ve vrstvách Co dopovaného NiMnGa optickými a magnetooptickými metodami 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 16.04.2019 17.04.2019 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Role vodíku při růstu epitaxního grafénu na SiC 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D. skrytý 16.10.2017 16.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů 2017/2018 diplomová práce FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 02.08.2017 19.02.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium vlastností InGaN/GaN vícenásobných kvantových jam pomocí mikro-luminiscence a mikro-Ramanova rozptylu 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D. skrytý 31.10.2016 03.11.2016 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium optických vlastností nanometrových vrstev stříbra na různých adhezních vrstvách 2015/2016 projekt RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 06.11.2015 10.11.2015 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Transport náboje v polovodičích 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 19.04.2018 27.09.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Termodynamika tvorby komplexů miRNA 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 04.10.2018 10.10.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Teoretické simulace optické a magnetooptické odezvy 2016/2017 projekt FOF RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 13.11.2016 13.11.2016 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování enzymu CRISPR-Cas9 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. skrytý 09.05.2019 09.05.2019 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Strukturní defekty v II-VI polovodičích 2012/2013 disertační práce 4F6 doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 06.03.2012 26.09.2012 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Strukturní polymorfizmus kvadruplexů nukleových kyselin 2013/2014 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 11.03.2013 27.09.2013 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Interakce krátkovlnných laserových impulsů s hmotou v různých časových škálách 2014/2015 disertační práce 4F6 RNDr. Jan Kunc, Ph.D. skrytý 13.04.2015 15.09.2015 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optické metody charakterizace polovodičových detektorů záření 2016/2017 disertační práce 4F6 doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 13.04.2016 03.10.2016 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst grafénu metodou termální dekompozice karbidu křemíku pro aplikace v biofyzice 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D. skrytý 03.11.2018 05.11.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Structure defects in SiC radiation detectors 2018/2019 diplomová práce FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 18.09.2018 10.12.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Charakterizace svazků z různých světelných zdrojů 2017/2018 projekt FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D. skrytý 02.10.2017 17.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Stavba vektorového magnetooptického magnetometru pro výzkum magnetických nanostruktur 2017/2018 projekt RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 20.10.2017 24.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Preparation of electric contacts on CdTe and (CdZn)Te radiation detectors 2014/2015 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Roman Grill, CSc. skrytý 15.04.2014 26.09.2014 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium magnetických vlastností nanostruktur s vysokým prostorovým rozlišením 2017/2018 diplomová práce RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 04.01.2018 04.01.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Dvoudimenzionální spektroskopie s nekoherentní detekcí 2018/2019 disertační práce 4F4 doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. skrytý 07.04.2018 27.09.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magneto-optickými metodami 2014/2015 disertační práce 4F6 RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 10.04.2014 26.09.2014 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Point defects in materials for detection of X-ray and gamma radiation 2014/2015 disertační práce 4F6 prof. Ing. Jan Franc, DrSc. skrytý 18.03.2015 15.09.2015 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Dynamická změna optické odezvy nanostruktur 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 16.04.2019 17.04.2019 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Teoretická analýza a experimentální ověření principu koherentního fázování velkých difrakčních mřížek pro kompresi 10 PW laserových pulsů 2013/2014 disertační práce 4F6 Ing. Bedřich Rus, Ph.D. skrytý 30.10.2013 30.10.2013 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Generace signálu v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů a alfa záření. 2016/2017 projekt doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 10.03.2016 11.11.2016 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Generace signálu v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů. 2017/2018 projekt FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 21.06.2017 24.11.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Generace náboje v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů. 2018/2019 projekt FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 18.04.2018 04.11.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium pump zodpovědných za mnohočetnou lékovou rezistenci v lidských buňkách pomocí fluorescenčních sond 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. skrytý 03.11.2014 13.09.2016 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Experimentální studium epitaxního grafénu metodou zeslabeného úplného odrazu 2016/2017 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D. skrytý 25.09.2015 20.10.2016 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Interakce mezi aktinovými vlákny a mikrotubuly zprostředkované molekulárními motory 2016/2017 disertační práce 4F4 RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. skrytý 05.10.2016 05.10.2016 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium fyzikálních vlastností slitin s magnetickou tvarovou pamětí 2017/2018 disertační práce 4F6 RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 25.04.2017 20.09.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření fotovodivosti v karbidu křemíku 2016/2017 projekt FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D. skrytý 03.05.2017 12.05.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium klastrů a nanočástic v molekulových paprscích různými metodami hmotnostní spektrometrie a optických spektroskopií 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. skrytý 24.11.2017 01.12.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Numerické simulace optické odezvy nanostruktur pomocí metody FDTD 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 16.04.2019 18.04.2019 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul 2017/2018 diplomová práce FBCHF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D. skrytý 17.02.2017 09.03.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy. 2018/2019 diplomová práce FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 18.04.2018 29.10.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vlastnosti bodových defektů v CdTe při teplotách 300 - 600 K 2010/2011 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc. skrytý 23.04.2010 18.11.2010 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium nové generace magnetických materiálů a nanostruktur pomocí spektroskopických metod 2013/2014 disertační práce 4F6 RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 11.04.2013 27.09.2013 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium dynamických změn optických a magnetooptických vlastností nanostruktur 2017/2018 projekt FOF RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 14.11.2017 14.11.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vliv medicínsky významných látek na aktivitu hlavních MDR pump u kvasinky S. cerevisiae 2016/2017 projekt Mgr. Iva Jančíková, Ph.D. skrytý 12.04.2017 - Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření mikroluminiscence v semiizolačním CdZnTe a CdZnSeTe 2017/2018 projekt prof. Ing. Jan Franc, DrSc. skrytý 05.10.2017 05.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst epitaxního grafénu pro biomedicínské aplikace 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D. skrytý 05.10.2017 14.11.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vliv výdutě na termodynamickou stabilitu komplexu mikroRNA s cílovou sekvencí 2016/2017 projekt FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 10.02.2017 30.03.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-50 z 60 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK