Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Myšlenkové procesy žáků v prostředí Triád (nekonečné aritmetické struktury) 2023/2024 diplomová práce PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Grafická řešení slovních úloh 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.   07.04.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Představy o pojmu nekonečno na ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   02.07.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Pojem kruh, kružnice v přesazích školní matematiky do dalších oborů 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   05.09.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Kritika transmisivní metody vyučování v matematice v soudobé literatuře 2023/2024 diplomová práce prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Nadprůměrný žák v matematice 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   04.11.2016 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail VYUŽITÍ FOROGRAFIE PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   09.01.2013 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Shodná geometrická zobrazení (osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, rotace, identita) a jejich skládání metodou dramatizace v primární škole. 2023/2024 diplomová práce Mgr. Jaroslava Kloboučková   25.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Myšlenka aditivní triády ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Vybraná díla Kupky v rozvoji předmatematické gramotnsti v mateřské škole 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   08.10.2018 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Numerické chyby při sčítání a odčítání do 100 2023/2024 diplomová práce Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.   31.10.2023 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Zkoumání myšlenkových procesů žáků a porozumění geometrickým pojmům při práci v prostředí čtverečkovaného papíru. 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.   31.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Rozvoj finanční gramotnosti v matematice 1. stupně ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.   10.09.2022 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Budování geometrických pojmů u žáků mladšího školního věku. 2023/2024 diplomová práce Mgr. Jaroslava Kloboučková   25.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Historie matematiky ve výuce - vybrané kapitoly pro ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   19.06.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Vybaná Kandinského díla a jejich využití v učivu geometrie 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   08.10.2018 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Předmatematická gramotnost a dítě ve věku od 2 do 3,5 roku 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   03.02.2017 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Operátorové slovní úlohy 2023/2024 diplomová práce Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.   28.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Myšlenka izomorfismu v prostředích Vláčků a Dědy Lesoně na 1. stupni ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Využití 3D tiskáren ve výuce matematiky 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.   07.04.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Podobnost v geometrii - připravenost žáka na toto téma 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   19.06.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Rozdíly v řešení úlohy s otevřenou otázkou a si nabídkovými odpoveďmi 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   19.06.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Diferenciace ve výuce matematiky - gradované úlohy v geometriii 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.   31.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Prvky sociálního konstruktivismu v Hejného přístupu k didaktice matematiky 2023/2024 diplomová práce prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Zobecňování ve školní matematice 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   02.07.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Stolní hry ve školní matematice 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   10.12.2010 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Hra Sova jako nástroj pojmotvornéhoé procesu v geometrii 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.   31.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Rovnice - zkoumání žákovských řešení rovnic a rovnicových situací 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.   31.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail J. B. Santini-Aichel a výuka geometrie na ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   22.01.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Využití analogií v 2D a 3D geometrii při výuce na 1. stupni ZŠ 2023/2024 diplomová práce Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.   19.02.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Zkoumání prozumění žáků 1. st. pojmům míry v geometrii (obvod, obsah, případně i objem) 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.   31.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Kombinatorické úlohy na základní škole 2023/2024 diplomová práce PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Písmena v matematice a jeho význam (šifry a algebrogramy) 2023/2024 diplomová práce Mgr. Jaroslava Kloboučková   18.04.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Míra vlivu kontextu na řešení slovní úlohy 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   08.04.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Výuka matematiky on-line na prvním stupni ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   22.09.2020 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Moderní finanční matematika na 1. st. ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   05.09.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Identifikační aktivity na ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   05.11.2021 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Využití abstraktního výtvarného umění ve školní matematice (na vybraném stupni ZŠ) 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   08.10.2018 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Vhled do netradičních geometrií 2023/2024 diplomová práce Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.   23.05.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Hejného metoda ve srovnání s genetickým přístupem k vyučování matematiky 2023/2024 diplomová práce prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Identifikační aktivity v mateřské škole 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   05.11.2021 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Projekty s využitím tabulkových procesorů 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.   07.04.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Implementace slovních úloh v hodinách matematiky na 2. stupni základní školy 2023/2024 diplomová práce prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.   20.02.2020 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Kontexty slovních úloh v matematice na 1. stupni ZŠ 2023/2024 diplomová práce Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.   22.03.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Myšlenka multiplikativní triády ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Rozvoj finanční gramotnosti v matematice prvního stupně ZŠ. 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.   10.09.2022 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Objevování a zobecňování v geometrii 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.   31.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Nedorozumění jako cesta k matematické terminologii 2023/2024 diplomová práce Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.   31.10.2023 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Žonglování ve výuce matematiky 2023/2024 diplomová práce Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.   16.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Školní matematika a její přesahy do dalších oborů 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   05.09.2020 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
Výsledky 1-50 z 97 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK