Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Myšlenka aditivní triády ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Myšlenkové procesy žáků v prostředí Triád (nekonečné aritmetické struktury) 2023/2024 diplomová práce PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Grafická řešení slovních úloh 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.   07.04.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Kritika transmisivní metody vyučování v matematice v soudobé literatuře 2023/2024 diplomová práce prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Analýza řešení úloh z vybrané matematické soutěže v ČR 2014/2015 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   28.05.2015 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Fraktály na prvním stupni ZŠ 2012/2013 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   07.09.2012 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Nadprůměrný řák v matematice v prvním ročníku primární školy 2014/2015 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   31.10.2014 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ 2022/2023 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   07.12.2017 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Nadprůměrný žák v matematice 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   04.11.2016 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Číslo v roli finanční hodnoty 2023/2024 souborná práce PhDr. Michaela Kaslová   03.03.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Jak hodnotí obtížnost vybraných matematických úloh žáci prvního stupně ZŠ 2012/2013 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   31.10.2012 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail VYUŽITÍ FOROGRAFIE PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   09.01.2013 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Vnímání struktury celku a její zpracování v kontextu předmatematické gramotnosti u dětí ve věku 5-6 let 2017/2018 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   04.02.2015 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Pojem kruh, kružnice v přesazích školní matematiky do dalších oborů 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   05.09.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Věty o pevném bodě 2008/2009 bakalářská práce RNDr. František Mošna, Ph.D.   01.10.2008 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Žákovské strategie řešení úloh na ZŠ a SŠ 2022/2023 diplomová práce prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.   05.09.2018 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Žákovské strategie řešení úloh 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.   28.09.2012 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Shodná geometrická zobrazení (osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, rotace, identita) a jejich skládání metodou dramatizace v primární škole. 2023/2024 diplomová práce Mgr. Jaroslava Kloboučková   25.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Rozvoj finanční gramotnosti v matematice 1. stupně ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.   10.09.2022 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Hyperbolické funkce 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.   13.12.2014 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Porozumění vybraným funkcím u žáků středních škol 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.   14.10.2015 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Finanční pregramotnost v mateřské škole 2016/2017 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   20.11.2015 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Outdoorová matematika a učivo o poměru 2012/2013 diplomová práce N M-VV PhDr. Michaela Kaslová   10.12.2010 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Příprava na pojem zlomek v programu mateřské školy 2016/2017 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   10.04.2015 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Vybraná díla Miro v rozvoji předmatematické gramotnosti 2023/2024 bakalářská práce PhDr. Michaela Kaslová   08.10.2018 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Vybraná díla Kupky v rozvoji předmatematické gramotnsti v mateřské škole 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   08.10.2018 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Kódování času do obrázků 2023/2024 bakalářská práce PhDr. Michaela Kaslová   19.06.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Přístupy k vyučování matematice na 1. stupni základní školy 2014/2015 diplomová práce I.ST doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.   18.12.2014 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Zkoumání myšlenkových procesů žáků a porozumění geometrickým pojmům při práci v prostředí čtverečkovaného papíru. 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.   31.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Sítě krychle jako prostředek pro rozvíjemí geometrického myšlení žáků prvního stupně ZŠ 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.   05.11.2009 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Využití matematických výpočtů v nematematických oborech 2023/2024 bakalářská práce prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Budování geometrických pojmů u žáků mladšího školního věku. 2023/2024 diplomová práce Mgr. Jaroslava Kloboučková   25.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Numerické chyby při sčítání a odčítání do 100 2023/2024 diplomová práce Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.   31.10.2023 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Myšlenka izomorfismu v prostředích Vláčků a Dědy Lesoně na 1. stupni ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.   24.01.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Využití 3D tiskáren ve výuce matematiky 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.   07.04.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Metody řešení soustav lineárních rovnic 2023/2024 bakalářská práce doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.   05.01.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Historie matematiky ve výuce - vybrané kapitoly pro ZŠ 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   19.06.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Vybaná Kandinského díla a jejich využití v učivu geometrie 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   08.10.2018 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Využití výtvarných děl Kubíčka v rozvíjení (pre)matematické gramotnosti 2023/2024 bakalářská práce PhDr. Michaela Kaslová   21.03.2019 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Předmatematická gramotnost a dítě ve věku od 2 do 3,5 roku 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   03.02.2017 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Vznik a vývoj herní strategie 2012/2013 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   07.09.2012 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail OUtdoorová matematika a pojmotvorný proces 2017/2018 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   10.11.2015 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Podobnost v geometrii - připravenost žáka na toto téma 2023/2024 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   19.06.2024 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Velikostní transformace obrázků 2012/2013 diplomová práce PhDr. Michaela Kaslová   14.06.2013 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Aplikace matematiky 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.   28.09.2012 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Využití goniometrických funkcí pro odvození některých nerovností v geometrii 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.   28.09.2012 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Číselné obory ve školské matematice 2011/2012 diplomová práce N M-PG prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.   19.12.2011 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Krychlová tělesa - didaktické využití 2007/2008 diplomová práce prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.   21.02.2008 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Bezvýpočtová míra v geometrii 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.   22.05.2017 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Různé přístupy k výuce jednoho tématu, porovnání, výhody, nevýhody, výsledky výzkumů 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.   21.04.2017 Ne Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
Výsledky 1-50 z 136 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK