Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Hvězdy jako laboratoře pro základní fyziku 2023/2024 diplomová práce FTFA, FTFP Ippocratis Saltas   14.11.2022 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravity coupled to modified electrodynamics 2023/2024 diplomová práce Marcello Ortaggio   12.10.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Černé díry: termodynamika, symetrie, a další vlastnosti 2023/2024 diplomová práce doc. Mgr. David Kubizňák, Ph.D.   27.09.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Spirálování rotujících černých děr a jejich gravitační vlny 2023/2024 diplomová práce Dr. rer. nat. Mgr. Vojtěch Witzany   05.05.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Renormalizace v poruchové teorii více-fotonové ionizace molekul 2023/2024 diplomová práce Mgr. Jakub Benda, Ph.D.   27.09.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Vývoj pozůstatků po splynutí hvězd 2023/2024 diplomová práce FA, FAAP, FAAPA, FMPMF, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   08.02.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Splynutí hvězd jako předchůdce supernovy SN1987A 2023/2024 diplomová práce FA, FMPMF, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   26.07.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail R-maticová metoda pro popis jaderné dynamiky srážek elektronů s molekulami 2023/2024 diplomová práce FTF, FTFP doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.   05.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Výpočet resonancí pomocí analytického prodloužení ve vazbové konstantě. 2023/2024 diplomová práce prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.   05.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Komplexní absorpční potenciál a korekce doby života rozptylových stavů 2023/2024 diplomová práce FTF doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.   08.10.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravitační čočkování galaxií v kupě galaxií 2023/2024 diplomová práce FTF doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D.   17.03.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Singulární chování nehomogenních kosmologických modelů 2023/2024 diplomová práce FTF RNDr. Otakar Svítek, Ph.D.   01.10.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Geometrie 2+1 dimenzionálních urychlených černých děr 2023/2024 diplomová práce prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.   16.12.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Vliv struktury subhala v halu temné hmoty na gravitační čočkování galaxiemi a kupami galaxií 2023/2024 diplomová práce FTFP doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D. skrytý 07.09.2023 12.09.2023 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nabije magnetizované plazma černou díru? 2023/2024 diplomová práce Dr. rer. nat. Mgr. Vojtěch Witzany   05.05.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Elektromagnetické dipólové záření na zakřivených prostoročasech 2023/2024 diplomová práce FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D.   15.09.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail C-metrika a její vlastnosti 2023/2024 diplomová práce FTF, FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D.   06.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Štíhlé akreční disky s magnetickým tlakem 2023/2024 diplomová práce Mgr. Michal Bursa, Ph.D.   11.03.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Chladné Rydbergovy ionty: Interakce elektronů s kladnými ionty ve dvou-frekvenční Paulově pasti 2023/2024 diplomová práce FTF, FTFP, FTFPA Mgr. Michal Tarana, Ph.D.   25.10.2022 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Geometrie vzniku černých děr kolapsem gravitačních vln 2023/2024 diplomová práce FTF, FTFA, FTFP doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.   03.10.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kosmické struny v černoděrových prostoročasech 2023/2024 diplomová práce FTF, FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D.   06.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Numerický popis a interpretace dynamiky záporného iontu po srážce elektronu a molekuly. 2023/2024 diplomová práce FMPMP doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. skrytý 06.10.2021 06.09.2023 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Rovnice struktury tenkých akrečních disků v obecné metrice 2023/2024 diplomová práce Mgr. Michal Bursa, Ph.D.   11.03.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Hvězda roztrhaná černou dírou: relativistické efekty 2023/2024 diplomová práce Dr. rer. nat. Mgr. Vojtěch Witzany   05.05.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Astrofyzikální výzvy obecné relativitě 2023/2024 diplomová práce FTF, FTFA Ippocratis Saltas   14.11.2022 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Výbuchy ve Vesmíru pomocí pohyblivých sítí 2023/2024 diplomová práce FA, FMPMF, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   03.07.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Projevy přítomnosti cirkumbinárních disků při splynutí hvězd 2023/2024 diplomová práce FA, FAAP, FAAPA, FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FMPMPA, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   28.08.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Elektromagnetický rezonátor s Kerrovou černou dírou 2023/2024 diplomová práce FTF doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.   07.10.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Diplomová práce z obecné teorie relativity 2023/2024 diplomová práce FTF, FTFA, FTFP doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.   03.10.2022 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Akreční disky okolo černých děr: vliv vnějšího narušitele 2023/2024 diplomová práce Dr. rer. nat. Mgr. Vojtěch Witzany   05.05.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Efektivní výpočet Coulombovských integrálů a jejich aplikace na srážkové procesy v kvantové mechanice 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA, MMFP, MMFT, MMFTA, MVFT Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D.   02.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kartografie analogových prostoročasů v elektromagnetismu 2023/2024 diplomová práce FTF, FTFA, FTFP Sebastian Schuster, Ph.D.   01.12.2022 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Asymptotic properties of electrovacuum spacetimes in higher dimensions 2023/2024 diplomová práce FTF Marcello Ortaggio   06.02.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Aspekty kvantové teorie pole v zakřivených prostoročasech 2023/2024 diplomová práce FTFA, FTFP Dr. Dražen Glavan, Ph.D.   23.06.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Vliv rekombinace vodíku a hélia na splynutí hvězd 2023/2024 diplomová práce FA, FAAP, FAAPA, FTF, FTFA, FTFP doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   28.07.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Dvouelektronový model pro popis meziatomárního coulombického rozpadu 2023/2024 diplomová práce FTF doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.   08.10.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Přesné prostoročasy v 2+1 gravitaci 2022/2023 diplomová práce     10.04.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kalnajsovy-Mestelovy disky v obecné relativitě 2022/2023 diplomová práce FTF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 17.08.2023 17.08.2023 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail On Kundt spacetimes in higher dimensions 2022/2023 diplomová práce Marcello Ortaggio skrytý 03.01.2023 04.01.2023 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Modelování dalekodosahových Rydbergových molekul pomocí potenciálů nulového dosahu 2022/2023 diplomová práce FTF Mgr. Michal Tarana, Ph.D.   26.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Horizonty černých děr typu D 2022/2023 diplomová práce FTFP prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 10.04.2023 10.04.2023 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Testovací disky kolem Kerrovy černé díry 2022/2023 diplomová práce FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D. skrytý 25.09.2023 27.09.2023 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Teoretický model odtržení aniontu z povrchu kovu 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMP, FTF doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.   27.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Elekromagnetické pole skloněné proudové smyčky na pozadí Kerrovy černé díry 2022/2023 diplomová práce FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D. skrytý 15.09.2023 25.09.2023 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nelineárnı́ elektrodynamika 2022/2023 diplomová práce FTF Tayebeh Tahamtan, Dr.   01.10.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nevakuová řešení kvadratické gravitace 2021/2022 diplomová práce FTFP doc. RNDr. Robert Švarc, Ph.D. skrytý 08.03.2022 11.03.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravitační perturbace v NP/GHP formalismu 2021/2022 2022/2023 diplomová práce FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D. skrytý 06.10.2020 06.10.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Geodetiky v černoděrových prostoročasech 2021/2022 diplomová práce FTFP doc. RNDr. Robert Švarc, Ph.D. skrytý 11.03.2022 12.03.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Quantum graphs with circulant vertex couplings 2021/2022 2022/2023 diplomová práce FTFP prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. Mgr. Jan Pekař 17.10.2021 17.10.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Aspects of gravity and electromagnetism in higher-dimensional spacetimes 2021/2022 diplomová práce     29.01.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
Výsledky 1-50 z 309 1 2 3 4 5 ... 7 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK