Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Dvouelektronový model pro popis meziatomárního coulombického rozpadu 2022/2023 diplomová práce FTF doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.   08.10.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Rovnice struktury tenkých akrečních disků v obecné metrice 2022/2023 diplomová práce Mgr. Michal Bursa, Ph.D.   11.03.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Výbuchy ve Vesmíru pomocí pohyblivých sítí 2022/2023 diplomová práce FA, FMPMF, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   03.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Teoretický model odtržení aniontu z povrchu kovu 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMP, FTF doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.   27.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Štíhlé akreční disky s magnetickým tlakem 2022/2023 diplomová práce Mgr. Michal Bursa, Ph.D.   11.03.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kosmické struny v černoděrových prostoročasech 2022/2023 diplomová práce FTF, FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D.   06.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Diplomová práce z obecné teorie relativity 2022/2023 diplomová práce FTF Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.   17.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail R-maticová metoda pro popis jaderné dynamiky srážek elektronů s molekulami 2022/2023 diplomová práce FTF, FTFP doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.   05.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Výpočet resonancí pomocí analytického prodloužení ve vazbové konstantě. 2022/2023 diplomová práce prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.   05.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Geometrie 2+1 dimenzionálních urychlených černých děr 2022/2023 diplomová práce prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.   16.12.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nelineárnı́ elektrodynamika 2022/2023 diplomová práce FTF Tayebeh Tahamtan, Dr.   01.10.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Efektivní výpočet Coulombovských integrálů a jejich aplikace na srážkové procesy v kvantové mechanice 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA, MMFP, MMFT, MMFTA, MVFT Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D.   02.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Asymptotic properties of electrovacuum spacetimes in higher dimensions 2022/2023 diplomová práce FTF Marcello Ortaggio   06.02.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravitační čočkování galaxií v kupě galaxií 2022/2023 diplomová práce FTF Mgr. David Heyrovský, Ph.D.   17.03.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Magnetická pole proudových smyček kolem černých děr 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMP, FTF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.   02.10.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Modelování dalekodosahových Rydbergových molekul pomocí potenciálů nulového dosahu 2022/2023 diplomová práce FTF Mgr. Michal Tarana, Ph.D.   26.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Splynutí hvězd jako předchůdce supernovy SN1987A 2022/2023 diplomová práce FA, FMPMF, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   26.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Komplexní absorpční potenciál a korekce doby života rozptylových stavů 2022/2023 diplomová práce FTF doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.   08.10.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Výbuchy supernov ve dvojhvězdách 2022/2023 diplomová práce FA, FAAP, FAAPA, FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA, MMFP, MMFPA, MMFT, MMFTA, MVFT doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   01.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail C-metrika a její vlastnosti 2022/2023 diplomová práce FTF, FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D.   06.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Vícekanálové modely Siegertových stavů v atomech a molekulách 2021/2022 diplomová práce Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D. skrytý 02.10.2020 14.04.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kvantová tečka mezi supravodivými přívody ve vnějším magnetickém poli 2021/2022 diplomová práce FKSM, FTF prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.   02.10.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kvantové grafy s cirkulantními vrcholovými vazbami 2021/2022 diplomová práce prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. skrytý 17.10.2021 17.10.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Zahrnutí možnosti disociace do popisu dynamiky záporného iontu 2021/2022 diplomová práce FMPMP, FTF, FTFP doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.   06.10.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravity coupled to modified electrodynamics 2021/2022 diplomová práce Marcello Ortaggio   12.10.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Štíhlé disky v režimu nízkých akrečních rychlostí 2021/2022 diplomová práce Mgr. Michal Bursa, Ph.D.   18.09.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Aspects of gravity and electromagnetism in higher-dimensional spacetimes 2021/2022 diplomová práce     29.01.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nevakuová řešení kvadratické gravitace 2021/2022 diplomová práce FTFP RNDr. Robert Švarc, Ph.D. skrytý 08.03.2022 11.03.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Geodetiky v černoděrových prostoročasech 2021/2022 diplomová práce FTFP RNDr. Robert Švarc, Ph.D. skrytý 11.03.2022 12.03.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravitační perturbace v NP/GHP formalismu 2021/2022 diplomová práce FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D. skrytý 06.10.2020 06.10.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Elektromagnetický rezonátor s Kerrovou černou dírou 2021/2022 diplomová práce FTF Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.   07.10.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Model koherentní elektronové dynamiky v molekulách 2021/2022 diplomová práce FTFP doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. skrytý 22.11.2021 06.12.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Rezonanční srážky elektronů s molekulami 2021/2022 diplomová práce FTF doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.   03.10.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravitační vlny ze systému s extrémním poměrem hmotností 2021/2022 diplomová práce Georgios Loukes Gerakopoulos, Dr.   29.09.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravitační vlny v expandujících vesmírech 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. skrytý 09.10.2017 28.06.2022 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Výpočty fotoelektronových spekter vodních klastrů pomocí metod vícenásobného rozptylu a R-matice 2020/2021 diplomová práce FTFP Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D. skrytý 13.10.2020 13.10.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Struktura a vývoj hvězd deformovaných gravitačním působením blízkého tělesa 2020/2021 diplomová práce FTFP doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. skrytý 01.10.2020 20.04.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail GHP a Weylův formalismus pro gravitační perturbace 2020/2021 diplomová práce FTFP Mgr. David Kofroň, Ph.D. Bc. Václav Mikeska 22.10.2020 23.11.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Přesné prostoročasy v 2+1 gravitaci 2020/2021 diplomová práce FTFP prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 03.01.2021 03.01.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Dvourozměrný model srážek elektronů s molekulami 2020/2021 diplomová práce FTFP doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. skrytý 12.10.2020 08.05.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Urychlování částic a zesílení magnetického pole v koncových rázových vlnách AGN jetů 2020/2021 2020/2021 diplomová práce FTF Anabella Teresa Araudo, Dr. skrytý 22.01.2021 25.01.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Matematické modelování vibrační dynamiky při rozptylu elektronu molekulou. 2020/2021 diplomová práce MMFP doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. skrytý 18.10.2020 23.04.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Energy balance and temperature structure in solar prominences 2020/2021 2020/2021 diplomová práce FTF prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. Mgr. Dominik Beck 18.11.2020 19.02.2021 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Mathematical methods and exact spacetimes in quadratic gravity 2019/2020 2020/2021 diplomová práce FTF RNDr. Robert Švarc, Ph.D. skrytý 09.01.2020 09.01.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Schwarzschild-Bach black holes 2019/2020 2020/2021 diplomová práce FTF RNDr. Robert Švarc, Ph.D. Mgr. Šimon Knoška 07.01.2020 07.01.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Stochastický transport částic v nehomogenních nano-kanálcích 2019/2020 diplomová práce RNDr. Miroslav Kotrla, CSc.   22.09.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nerovnovážný transport nanočástic úzkými kanálky 2019/2020 diplomová práce FTF RNDr. František Slanina, CSc.   15.09.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Study of geodesic chaos by fractal methods 2019/2020 2019/2020 diplomová práce FTF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 05.06.2020 09.06.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Shape of the Kerr gravitational field 2019/2020 2020/2021 diplomová práce FTF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 14.04.2020 22.04.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Thin accretion disks with magnetic advective term 2019/2020 2020/2021 diplomová práce FTF Mgr. Michal Bursa, Ph.D. skrytý 02.12.2019 14.01.2020 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
Výsledky 1-50 z 287 1 2 3 4 5 6 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK