Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Spolehlivá extrakce paralelních vět z paralelních a srovnatelných korpusů 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Vizuální analýza chyb strojového překladu 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Rozšíření syntaktické analýzy na nemajoritní jazyky a varianty 2018/2019 disertační práce 4I3 RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.   30.04.2018 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Použití neuronových sítí pro automatické rozpoznávání řeči 2016/2017 diplomová práce Mgr. Ing. Filip Jurčíček, Ph.D.   16.09.2014 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Vyhledávání informací pomocí neuronových sítí 2018/2019 diplomová práce Mgr. Jindřich Libovický   03.10.2018 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatický porotce rapových bitev 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Jan Hajič   08.12.2016 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Počítačové zpracování starých textu 2006/2007 diplomová práce RNDr. Kiril Ribarov, Ph.D.   06.10.2006 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Trénovatelný korektor angličtiny 2014/2015 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   21.05.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Vývoj open source hlasu pro automatickou syntézu řeči v češtině 2015/2016 ročníková práce Mgr. Ing. Filip Jurčíček, Ph.D.   16.08.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Poetizér II: automatické veršování úpravou slovosledu 2014/2015 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   11.01.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Hľadanie odpovedi v odpovediach 2010/2011 bakalářská práce Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.   03.04.2011 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Integrace moderních metod rozpoznáváná řeči z KALDI do Alex a CloudASR 2017/2018 diplomová práce Mgr. Ing. Filip Jurčíček, Ph.D.   23.01.2015 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatické rozpoznání a vytváření zkratek slov 2017/2018 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   20.11.2014 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Genetické programování (nikoli genetické algoritmy) pro zpracovávání přirozeného jazyka 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   09.10.2007 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Predikce valenčních rámců pro slovesa s nízkou frekvencí v korpusu 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.   02.10.2008 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Robustní automatická identifikace jazyka neznámého textu 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Pojmenované entity ve statistickém strojovém překladu 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatické Objevování Diskrétních Reprezentací 2018/2019 disertační práce 4I3 RNDr. Milan Straka, Ph.D.   25.04.2018 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Dynamické vypínání počítačů 2014/2015 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   23.02.2009 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Doménová závislost překladových slovníků 2010/2011 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   09.02.2009 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Strojový překlad z němčiny do češtiny 2017/2018 diplomová práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   17.03.2015 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Vyhledávání vztahů a událostí v policejních záznamech 2012/2013 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   20.08.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Psaní textu pohledem 2017/2018 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   25.05.2015 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Obří data v česko-anglickém strojovém překladu 2012/2013 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   29.01.2009 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatický překladový slovník: Webový pohled 2014/2015 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   11.01.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Odstranění zbytečných rysů pro ladění vah ve statistickém překladu 2010/2011 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   02.02.2009 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Simulace sportovního manažera 2007/2008 bakalářská práce IOI RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   04.10.2007 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Doménová adaptace statistického strojového překladu 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Faktory ve frázovém statistickém strojovém překladu 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Sémantické databáze pro podporu a kontrolu strojového překladu 2017/2018 disertační práce 4I3 RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   28.04.2015 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Umělá inteligence pro hry založené na slovních asociacích (např. Krycí jména) 2018/2019 diplomová práce IML, IMLA, ITI, ITIA, IUI, IUIA RNDr. David Mareček, Ph.D.   16.10.2018 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Česko-neanglický strojový překlad 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   09.10.2007 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Porozumění textu pomocí hlubokého strojového učení 2018/2019 disertační práce prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.   02.10.2018 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Obohatit pojmenované entity anotované v Pražském závislostním korpusu o automaticky extrahované informace z Wikipedie a dalších zdrojů 2015/2016 bakalářská práce Mgr. Pavel Straňák, Ph.D.   05.09.2013 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Perl z Mercury 2011/2012 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   09.10.2007 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatický expresivní čtený projev 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Jan Hajič   29.10.2018 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Kreslenie topografických máp v programe Gpsdrive 2006/2007 bakalářská práce IOI Mgr. Pavel Machek   06.10.2006 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Začátek a vývoj aktuální finanční krize 2009/2010 projekt RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   02.10.2008 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Optimální řízení skladby portfolia cenných papírů 2015/2016 ročníková práce Mgr. Ing. Filip Jurčíček, Ph.D.   09.01.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Převod složkových syntakticky anotovaných korpusů do závislostní podoby 2008/2009 diplomová práce doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.   06.10.2006 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Parafrázování českých vět pro vyhodnocování strojového překladu 2011/2012 diplomová práce IML doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.   06.10.2011 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Segmentace textu: morfémy, slova, víceslovná spojení a věty 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Dynamické parametrizování statistického strojového překladu 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Aspect-Based Sentiment Analysis 2016/2017 disertační práce 4I3 RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   13.05.2014 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Doporučování zdrojů v počítačem podporovaném překladu 2018/2019 diplomová práce IML Mgr. Aleš Tamchyna, Ph.D.   18.05.2017 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Optimalizace modelů statistického strojového překladu 2012/2013 disertační práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   31.07.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Různé způsoby automatického parsingu českých vět 2006/2007 diplomová práce RNDr. Kiril Ribarov, Ph.D.   06.10.2006 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Webový nástroj pro anotaci textových dokumentů 2015/2016 diplomová práce Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.   22.10.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Cvičebnice dotazů nad Pražským závislostním korpusem 2008/2009 diplomová práce doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.   06.10.2006 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Metody detekce plagiátů pro identifikaci autora 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   26.10.2011 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
Výsledky 1-50 z 122 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK