Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Plazmatem podpořená syntéza nanostrukturovaných povlaků s laditelnou elektrickou odezvou 2023/2024 disertační práce P4F4, P4F4A prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   04.04.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Termodynamika mikroskopických nerovnovážných procesů 2023/2024 disertační práce RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.   23.08.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nové aplikace nízkotlakého plazmatu v plynovém agregačním zdroji nanočástic 2023/2024 disertační práce P4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   24.03.2020 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Elektrické a fotoelektrické vlastnosti organických polovodičů 2023/2024 disertační práce doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.   07.11.2022 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Plazmatem podpořená příprava mezoporézních povlaků 2023/2024 disertační práce P4F4, P4F4A prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   04.04.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Multifyzikální modelování „stimuli-responsive“ hydrogelových konstruktů metodou konečných prvků 2023/2024 disertační práce P4F4, P4F4A Ján Šomvársky, CSc.   18.03.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Hybridní nanomateriály připravované plazmovými metodami 2023/2024 disertační práce P4F4, P4F4A doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.   06.04.2021 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium elektrických a fotoelektrických vlastností organických polovodičů 2023/2024 disertační práce P4F4 doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.   01.04.2021 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Samo-organizace v tenkých vrstvách plazmových polymerů 2023/2024 disertační práce P4F4, P4F4A prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   04.04.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vícesložkové strukturované vrstvy pro biodetekci 2023/2024 disertační práce doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.   14.03.2022 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Elektrické a fotoelektrické vlastnosti organických polovodičů 2023/2024 disertační práce doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.   09.04.2021 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Kontrola nanostruktur pomocí nízkoteplotního plazmatu 2023/2024 disertační práce DP4F4, DP4F4A, P4F4, P4F4A Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.   08.11.2019 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modelování struktury 3D makromolekulárních sítí 2023/2024 disertační práce P4F4, P4F4A Ján Šomvársky, CSc.   18.03.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vícesložkové nanomateriály na bázi kovů a jejich oxidů 2023/2024 disertační práce P4F4, P4F4A doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.   11.03.2022 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium elektrické vodivosti v nanokapalinách připravených pomocí magnetronového naprašování 2023/2024 disertační práce P4F4, P4F4A prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   04.04.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium jedno a vícesložkových nanočásticových vrstev s různou architekturou 2023/2024 disertační práce P4F4, P4F4A doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.   23.03.2020 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Plazmatem podpořená syntéza nanomateriálů s řízenými optoelektronickými vlastnostmi 2023/2024 disertační práce P4F4 prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. skrytý 05.04.2023 27.09.2023 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Od korelací k modelům mnohočásticových přírodních systémů 2022/2023 disertační práce P4F4A RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. skrytý 10.08.2021 02.08.2022 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Dynamika zpožděných aktivních částic 2022/2023 disertační práce P4F4A RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. skrytý 10.08.2021 02.08.2022 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Lokální interakce a korelace v komplexních systémech 2022/2023 disertační práce P4F11 RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. skrytý 25.03.2022 26.09.2022 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modelování struktury polymerních sítí 2021/2022 disertační práce     30.03.2021 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium interakcí nanočástic s polymery 2021/2022 disertační práce 4F4 doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.   06.04.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Elektrické a dielektrické vlastnosti lineárních polymerů, jejich kompozitů a polymerních sítí 2021/2022 disertační práce RNDr. Jan Prokeš, CSc.   09.04.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Multifyzikální modelování chování konstruktů z gelů metodou konečných prvků 2021/2022 disertační práce     30.03.2021 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Multikomponentní nanomateriály připravené plazmovými metodami 2020/2021 disertační práce P4F4A prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. skrytý 20.04.2020 22.01.2021 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Plazmatická syntéza bio-aktivních nanomateriálů 2020/2021 disertační práce P4F4A prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. skrytý 20.04.2020 01.02.2021 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Plazmatická depozice nanočástic do kapalného polymeru pro přípravu nanokapalin 2020/2021 disertační práce P4F4A prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. skrytý 20.04.2020 01.02.2021 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Multiresponzivní hydrogely s dvojitou polymerní strukturou 2020/2021 disertační práce P4F4A doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. skrytý 15.06.2020 08.09.2020 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Tenké vrstvy na flexibilních substrátech v náročných podmínkách 2019/2020 disertační práce P4F4 Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. skrytý 22.03.2019 17.07.2019 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modifikace textilních materiálů pomocí nerovnovážného plazmatu 2019/2020 disertační práce P4F4 doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 01.04.2014 17.07.2019 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vývoj vrstev pro pokročilé optické aplikace 2019/2020 disertační práce P4F4 doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. skrytý 08.04.2019 20.09.2019 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Makromolekulární látky na pomezí klasických a plazmových polymerů 2019/2020 disertační práce DP4F4 Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. skrytý 22.03.2019 20.02.2020 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Low temperature plasma and nanoparticles: effects of gas flow and surfaces 2018/2019 2022/2023 disertační práce P4F4 Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. skrytý 10.04.2018 01.10.2018 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Stabilita elektrických vlastnosti vodivých polymerů v závislosti na jejich morfologii 2018/2019 disertační práce RNDr. Jan Prokeš, CSc.   14.04.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Funkcionalizované nanočástice na bázi plazmových polymerů 2017/2018 disertační práce 4F4 prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. skrytý 06.04.2017 20.09.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium nanostrukturovaných tenkých vrstev metodami skenovací sondové mikroskopie a nanoindentace 2016/2017 disertační práce 4F4 prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   07.04.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Multicomponent plasma polymers with spatially controlled properties 2016/2017 2020/2021 disertační práce P4F4 prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. skrytý 08.04.2016 03.10.2016 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Plasma-based modification of surfaces for controlled bioresponse 2016/2017 disertační práce 4F4 prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   07.04.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Elektrické a fotoelektrické vlastnosti organických polovodičů 2016/2017 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc. skrytý 19.04.2016 20.09.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nanostrukturované povrchy pro biolékařské aplikace 2015/2016 2019/2020 disertační práce P4F4 doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 02.11.2015 19.01.2016 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Příprava a charakterizace gradientních povrchů 2015/2016 disertační práce 4F4 doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. skrytý 13.04.2015 15.09.2015 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Structuring of plasma polymers: new methods for fabrication of nano-architectured thin films 2015/2016 2019/2020 disertační práce P4F4 prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. skrytý 10.04.2015 15.09.2015 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium elektrických a dielektrických vlastností vodivých polymerů 2015/2016 disertační práce 4F4 RNDr. Jan Prokeš, CSc.   15.03.2013 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Teplotně citlivé molekuly na bázi porfyrinu 2015/2016 disertační práce P4F4 doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. skrytý 08.04.2016 03.10.2016 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nanášení nanočástic pomocí agregačního klastrového zdroje (GAS) s využitím nízkotlakého plazmatu 2015/2016 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   12.03.2013 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Plazmové opracování porézních povrchů 2014/2015 2019/2020 disertační práce 4F4 doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. skrytý 01.04.2014 13.10.2014 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Supramolecular complexes of oxoporphyrinogens with organic molecules 2014/2015 2022/2023 disertační práce P4F4 doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. skrytý 29.03.2014 26.09.2014 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Elektrické a dielektrické vlastnosti vodivých polymerů a jejich derivátů 2014/2015 disertační práce 4F4 RNDr. Jan Prokeš, CSc. skrytý 31.03.2014 26.09.2014 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Thin nanocomposite films and their interaction with low temperature plasma 2013/2014 disertační práce 4F4 prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. skrytý 30.10.2013 30.10.2013 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modification of polymeric substrates by means of non-equilibrium plasma 2012/2013 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 28.03.2012 26.09.2012 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
Výsledky 1-50 z 105 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK