Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Příprava hydrofobních flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace 2010/2011 2011/2012 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 10.09.2010 21.09.2010 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Depozice nanokompozitních vrstev SiOx/plazmový polymer 2003/2004 2004/2005 diplomová práce FKML prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. skrytý 05.05.2004 05.05.2004 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium fázového přechodu v polymerních roztocích pomocí metod NMR spektroskopie 2002/2003 2003/2004 diplomová práce FKML doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. skrytý 18.02.2002 18.03.2003 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium teplotně citlivých porfyrinů a jejich supramolekulárních komplexů 2014/2015 2015/2016 diplomová práce FKSM RNDr. Hana Kouřilová, Ph.D. Mgr. Martin Hrubovský 17.09.2014 02.10.2014 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Viskoelastické vlastnosti ferrokapaliny – Studium normálových napětí 2012/2013 2012/2013 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc. skrytý 19.09.2012 04.10.2012 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Spektroskopické a teoretické studium supramolekulárních komplexů symetrických porfyrinů s chirálními guesty 2012/2013 2013/2014 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. skrytý 01.11.2012 06.11.2012 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Program pro výpočet úloh o pohybu tělesa v odporujícím prostředí vedoucí DP - doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc. - KMF 1998/1999 diplomová práce UMF doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc. skrytý 12.10.1998 16.01.2001 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nanostrukturované vrstvy na bázi plazmových polymerů 2007/2008 2008/2009 diplomová práce FKSM prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. skrytý 29.10.2007 29.10.2007 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Příprava nanočástic přechodných kovů a jejich oxidů pomocí plynových agregačních zdrojů 2021/2022 2023/2024 diplomová práce FKSMP doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 16.09.2021 29.09.2021 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Řízení vlastností plazmových polymerů 2022/2023 diplomová práce FKSM Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.   03.10.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Heterogeneous metal-plasma polymer nanoparticles prepared by means of gas aggregation sources 2017/2018 2019/2020 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 25.09.2017 01.10.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Kolaps v interaktivních hydrogelech 2007/2008 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Využití Interaktivní Mechaniky (nadstavby systému FAMULUS) při výuce fyziky vedoucí DP-dr.M. TRCHOVÁ-KFPy-1995 1996/1997 diplomová práce UMF doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc. skrytý 08.11.1995 08.11.1995 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Doplnění vybraných úloh z fyz.prakt.I-IIIo demonstr.programo vybavení založené na syst.FAMULUS vedoucí DP-dr.O. ULMAN-KFPy-1993 1995/1996 diplomová práce UMF   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Elektrické vlastnosti organických vrstev pro sluneční články 2021/2022 2022/2023 diplomová práce FMUPN doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc. Mgr. Patricie Klosse 10.02.2022 23.02.2022 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vlastnosti heterogenních nanokompozitních materiálů 2008/2009 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Thermophoretic and Hydrodynamic Interactions in Artificial Active Matter 2021/2022 2023/2024 diplomová práce FMPMP RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. skrytý 16.02.2022 17.02.2022 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Ověření fresnelových vzorců (výuková realizace pro fyz.prak) vedoucí DP-dr.J. POSPÍŠIL-KFPy-1995 1997/1998 diplomová práce UMF RNDr. Radek Pospíšil skrytý 10.11.1995 10.11.1995 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Měření polymerních a polovodičových materiálů kapacit.metoda KDF - RNDr. Jan Prokeš, CSc. - KFPo vedoucí DP-dr.J. PROKEŠ-KFPo-1993 1995/1996 diplomová práce UMF   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium změn elektrické vodivosti emeraldinových solí vystavených pokojovým a mírně zvýšeným teplotám 2013/2014 diplomová práce FKSM RNDr. Jan Prokeš, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Úpravy potvrchů plazmatem za atmosférického tlaku 2015/2016 diplomová práce FKSM Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.   03.10.2012 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modifikace polymerních povrchů plasmovou polymerací 2007/2008 diplomová práce FKSM prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   03.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium stejnosměrných a střídavých charakteristik polyanilinu v závislosti na technologii přípravy 2008/2009 2010/2011 diplomová práce FKSM RNDr. Jan Prokeš, CSc. skrytý 18.08.2008 29.10.2008 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Výukový program infračervené spektroskopie v systému Famulus vedoucí DP - RNDr. Miroslava Trchová,CSc. - KFPy 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc. skrytý 11.11.1997 11.11.1997 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Funkce a funkcionály velkých deviací pro nerovnovážné stacionární stavy poháněné teplotním gradientem 2016/2017 diplomová práce FTF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. skrytý 05.01.2017 20.01.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Ramanova spektroskopie vodivých polymerů 2007/2008 2008/2009 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc. skrytý 23.08.2007 09.10.2007 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Stochastic dynamics and thermodynamics in nonequilibrium steady states 2017/2018 2019/2020 diplomová práce FKSM RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. skrytý 10.01.2017 10.01.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Elektroluminiscence vícevrstvových systémů s polymery 2007/2008 diplomová práce FKSM RNDr. Josef Klimovič, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium dynamického chování molekul ve směsích voda/ethanol 2007/2008 2008/2009 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. skrytý 01.11.2007 06.11.2007 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Fázové přechody v nerovnovážných biologických systémech 2023/2024 diplomová práce RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.   23.08.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Evaporation of simple and complex fluids at different surface wettability 2019/2020 2021/2022 diplomová práce FKSM RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. skrytý 09.04.2020 09.04.2020 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Termodynamika molekulárních motorů 2023/2024 diplomová práce RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.   23.08.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Fyzikální chování kapalně krystalických polyurethanů připravených z diizokyanátů a diolů s mesogenní skupinou v bočním řetězci 2002/2003 2003/2004 diplomová práce FKML doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. skrytý 18.02.2003 25.02.2003 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Příprava vícesložkových nanokompozitních tenkých vrstev 2021/2022 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.   24.08.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nízkoteplotní plazmová tryska pro depozice tenkých vrstev 2018/2019 diplomová práce FKSM Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.   16.09.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium transportních vlastností některých polymerních vrstev 2011/2012 2012/2013 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Jana Toušková, CSc. skrytý 26.09.2011 03.11.2011 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Dielektrické chování kapalně krystalických polymerů 2007/2008 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Teplotní pole vzniklé chemicky interagujícími látkami jako model samoohřevu biologických substrátů Vedoucí DP: doc.RNDr.Milan Marvan,CSc.-KFPy/4.4.97 1997/1998 diplomová práce F doc. RNDr. Milan Marvan, CSc. skrytý 04.04.1997 04.04.1997 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Měření základních parametrů slunečních článků vedoucí DP - doc.J. TOUŠKOVÁ - KFPo - 1996 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Jana Toušková, CSc. skrytý 26.11.1996 26.11.1996 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Polaróny v polymérech, určení jejich dymanických parametrů 2004/2005 2005/2006 diplomová práce FKML prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. skrytý 31.03.2005 04.04.2005 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Structure and properties of nanophase separated hydrogels 2008/2009 2009/2010 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc. skrytý 18.11.2008 18.11.2008 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Základní fyzikální vlastnosti kompozitních vrstev kov/C:H Vedoucí DP:Doc.RNDr.Hynek Biederman,DrSc.,KFPy/15.3.96 1996/1997 diplomová práce F prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. skrytý 15.03.1996 15.03.1996 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Elektrické a fotoelektrické vlastnosti organických polovodičů pro sluneční články 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.   23.10.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium mechanických a molekulárních jevů v plynech za sníže ného tlaku (Modernisace fyz. praktika z mech.a mol. fyziky) vedoucí DP - doc. RNDr. D. Slavínská, CSc. - KDF - KMF 1999/2000 diplomová práce UMF2 doc. Danka Slavínská, prom. fyz., CSc. skrytý 16.11.1999 16.11.1999 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Work and heat at the mesoscale 2021/2022 2022/2023 diplomová práce FTFP RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. skrytý 22.02.2022 23.02.2022 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Měření stejnosměrné a střídavé vodivosti polyelektrolytických gelů v závislosti 2009/2010 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium termomechanických a elektrických vlastností polymerních elektrolytických membrán 2010/2011 diplomová práce FKML doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.   22.02.2010 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium homogenity elektrických parametrů organických vodivých materiálů v průběhu stárnutí 2018/2019 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   02.09.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nanočásticové vrstvy pro ultracitlivou biodetekci 2023/2024 diplomová práce FKSM, FKSMP, FKSMPA doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.   06.07.2021 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Příprava nanokompozitních tenkých vrstev 2012/2013 2014/2015 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 02.10.2012 08.10.2012 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
Výsledky 1-50 z 98 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK