Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv struktury na relaxační chování hydrogelů 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce FOF Ing. Miroslava Dušková - Smrčková, Dr. skrytý 12.11.2007 13.11.2007 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium elektrických vlastností vodivých polymerů 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Prokeš, CSc. skrytý 31.10.2007 31.10.2007 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Použití Ramanovského mikroskopu ke studiu molekulární struktury látek 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc. skrytý 25.08.2006 19.09.2006 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Hmotnostní spektrometrie chemicky aktivního plazmatu 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 12.09.2009 29.10.2009 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nanoklastrové vrstvy pro biolékařské aplikace 2010/2011 2012/2013 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 12.09.2009 18.10.2010 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Study of the relaxation into a stochastic limit cycle 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. skrytý 01.10.2013 21.10.2013 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modifikace polymerních materiálů pomocí atmosférického plazmatu pro biolékařské aplikace 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 15.08.2014 22.10.2015 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Brownian motion in logarithmic potential 2014/2015 2015/2016 bakalářská práce FOF RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. skrytý 26.10.2014 27.10.2014 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Energetická analýza procesu difúze v časově závislém parabolickém potenciálu. 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. skrytý 19.10.2017 19.10.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Teplotně citlivé hydrogely 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. skrytý 27.10.2016 31.10.2016 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Entropy production in periodically driven systems 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce FP RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. skrytý 10.03.2023 10.03.2023 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Energetika v Ehrenfestově modelu a zákon velkých čísel 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   22.04.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mikroskopické výpočty vlastností jader s realistickou nukleon-nukleonovou interakcí 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   03.10.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nanočásticové vrstvy pro ultracitlivou biodetekci 2023/2024 bakalářská práce FOF, FOFA, FP doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.   05.11.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mikroskopie atomových sil modifikovaných povrchů makromolekulárních látek 2007/2008 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   03.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Příprava heterogenních nanostrukturovaných vrstev kov/kov 2023/2024 bakalářská práce doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.   18.10.2023 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Transportní vlastnosti moderních organických polovodičů 2019/2020 bakalářská práce doc. RNDr. Jana Toušková, CSc.   31.08.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Opticky aktivní nanokapaliny 2022/2023 bakalářská práce FOF prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   11.09.2019 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Příprava tenkých polymerních vrstev na bázi oxidu polyetylénu 2008/2009 bakalářská práce FOF prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   01.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Spektroskopické studium kolapsu v hydrogelech 2023/2024 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   26.09.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Bezškálová rozdělení ve fyzice 2009/2010 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. skrytý 12.11.2009 12.11.2009 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium elektricky vodivých materiálů založených na polyanilinu pomocí hřebenových elektrod 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Martin Varga, Ph.D.   09.09.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Tenké vrstvy deponované nízkoteplotní plazmovou tryskou 2021/2022 bakalářská práce FAF, FOF Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.   10.10.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Tenké vrstvy pod UV-A a UV-C zářením 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.   10.09.2019 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie 2019/2020 bakalářská práce     11.09.2019 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Parrondův paradox a jednoduchý diskrétní model molekulárního motoru 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. skrytý 30.10.2006 30.10.2006 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium interakce nanokompozitních vstev s plazmatem 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. skrytý 25.09.2012 08.11.2012 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Fractal growth of polyethylene nanoislands on polyethylene oxide thin films 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. Mgr. Juraj Májek 31.10.2018 31.10.2018 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Příprava a studium heterogenních nanomateriálů kov/oxid kovu 2023/2024 bakalářská práce FP doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. Max Pavlović 06.09.2023 10.09.2023 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Měření stejnosměrné a střídavé vodivosti polyelektrolytických gelů v závislosti na teplotě 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   01.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium vlivu drsnosti povrchu na smáčivost 2007/2008 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   01.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium stárnutí vodivých polymerů 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Prokeš, CSc.   04.10.2013 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Použití tomografické metody pro studium elektrických nehomogenit 2007/2008 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Prokeš, CSc.   01.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Teplotně citlivé funkční molekuly 2023/2024 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   26.09.2019 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Uvolňování „léčivé“ látky z DN hydrogelů při změně teploty 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.   04.09.2020 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium kinetických jevů při teplotně stimulovaných měřeních 2007/2008 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.   01.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Počítačové modelování gelové permeační chromatografie 2009/2010 bakalářská práce FAF doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.   15.06.2009 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Plazmové polymery s řízenou strukturou 2018/2019 bakalářská práce     03.10.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie 2019/2020 bakalářská práce     11.09.2019 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium kolapsu v hydrogelech pomocí NMR spektroskopie 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. skrytý 16.10.2006 16.10.2006 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium různých materiálů pro sluneční články 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jana Toušková, CSc. skrytý 01.10.2007 14.10.2010 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Diagnostika plazmatu depozičních zdrojů pomocí Langmuirových sond 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce FOF Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. skrytý 03.08.2010 04.11.2010 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Některé elektrické a fotoelektrické vlastnosti organických polovodičů 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc. skrytý 29.08.2013 09.10.2013 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Properties of solar cells based on polymer-silicon junction 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc. skrytý 26.09.2018 17.10.2018 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Teplotně citlivé funkční molekuly 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. skrytý 27.10.2016 08.11.2016 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Aktivní Brownovské rohatky 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. skrytý 04.09.2020 14.10.2020 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium rychlostí nanočástic produkovaných pomocí plynového agregačního zdroje 2019/2020 2020/2021 bakalářská práce FOF RNDr. Pavel Solař, Ph.D. skrytý 17.09.2019 25.09.2019 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Příprava a studium plazmově polymerních nanočástic 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Pavel Solař, Ph.D.   02.09.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vlastnosti interpenetrujících organicko-anorganických nanokompozitních materiálů 2007/2008 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   01.10.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Depozice tvrdých vrstev plazmových polymerů s definovanou drsností 2015/2016 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.   27.09.2013 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
Výsledky 1-50 z 137 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK