Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Reprezentace kontinentality v regionálních klimatických modelech 2019/2020 diplomová práce FMK Mgr. Michal Belda, Ph.D.   23.06.2020 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Interpolační techniky vhodné pro meteorologická data 2019/2020 diplomová práce Mgr. Michal Žák, Ph.D.   22.01.2020 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vztah mezi elektrickými výboji a strukturou hydrometeorů v oblaku 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.   27.11.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Předpověď blesků pomocí modelu ICON-CZ 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.   27.11.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Analýza konvektivní oblačnosti pomocí měření oblačným radarem 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.   27.11.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Modelování podměřítkové turbulence při stabilním zvrstvení 2019/2020 diplomová práce FMK, FMPMF, MMFT Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   02.10.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vliv řídícího pole na simulaci regionálního klimatického modelu 2019/2020 diplomová práce FMK RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.   25.09.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Trendy rychlosti větru ve vybraných povětrnostních situacích na území České republiky 2019/2020 diplomová práce Mgr. Michal Žák, Ph.D.   30.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vliv náhlých stratosférických oteplení na množství ozonu 2019/2020 diplomová práce FMK doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vnitřní gravitační vlny a jejich role v rozličných atmosférických a klimatických fenoménech 2019/2020 diplomová práce FMK doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Modelování tvorby sekundárního organického aerosolu (SOA) nad oblastí střední Evropy. 2019/2020 diplomová práce FMK Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   27.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Propojení regionálního klimatického modelu s modelem chemicko-transportním 2019/2020 diplomová práce Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   15.06.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Studium vlivu blesků na atmosférickou chemii v regionálním měřítku 2019/2020 diplomová práce Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   17.03.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Modelování troposférické chemie pomocí regionálního chemicko-klimatického modelu RegCM4.6 2019/2020 diplomová práce FMK Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   24.10.2016 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Modelování vlivu městské zástavby na meteorologické podmínky využitím modelu WRF 2019/2020 diplomová práce Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   20.10.2016 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Charakteristiky denních teplot v pozorováních, analýzách a reanalýzách 2018/2019 diplomová práce FMK Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   20.03.2016 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Zahrnutí emisí z letecké dopravy do regionálního chemicko transportního modelu 2017/2018 diplomová práce Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   29.09.2015 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Využití modelu planetWRF na modelování atmosféry Marsu 2016/2017 diplomová práce FMK Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   28.08.2014 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vliv drsnosti na charakteristiky turbulentního proudění v mezní vrstvě atmosféry 2011/2012 diplomová práce FMK prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.   07.11.2011 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Roční chod módů proměnlivosti atmosférické cirkulace 2011/2012 diplomová práce FMK doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.   04.10.2011 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vyhodnocení schopnosti metod klasifikace atmosférické cirkulace reprodukovat skutečné rozdělení do tříd 2011/2012 diplomová práce FMK doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.   04.10.2011 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Validace statistických rozdělení klimatických prvků ve výstupech z regionálních klimatických modelů 2011/2012 diplomová práce FMK doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.   04.10.2011 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vliv denní a noční teploty vzduchu a heat indexu na úmrtnost v důsledku stresu z horka 2011/2012 diplomová práce RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.   21.09.2011 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Teplotní trendy v interpolovaných a staničních datech 2011/2012 diplomová práce RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.   21.09.2011 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Statistické charakteristiky krátkodobých srážkových úhrnů 2011/2012 diplomová práce RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.   21.09.2011 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Extraterrestrické vlivy na globální cirkulaci ve stratosféře 2011/2012 diplomová práce FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   26.05.2011 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Modelování stlačitelného proudění 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.   01.10.2009 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Určení vlhkosti na základě měřených parametrů mobilní sítě 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.   30.09.2009 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Implementace lagrangeovského částicového disperzního modelu FLEXPART 2008/2009 diplomová práce doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.   30.10.2008 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Interface diabatických procesů s pohybovými rovnicemi v numerickém předpovědním modelu počasí ALADIN 2009/2010 diplomová práce FMK RNDr. Radmila Brožková, CSc.   04.10.2008 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Paleoklimatické simulace se zjednodušenými modely atmosféry 2007/2008 diplomová práce FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   08.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Verifikace současného klimatu a analýza klimatické změny ve střední Evropě simulované regionálním klimatickým modelem RegCM 2007/2008 diplomová práce FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   08.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Kvalita ovzduší a klimatická změna - vliv změn land-use a emisí 2007/2008 diplomová práce FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   08.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vliv sluneční aktivity na vývoj klimatu v simulacích modelem SPEEDY 2010/2011 diplomová práce FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   08.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Výpočet diagnostických nárazů větru za použití turbulentní kinetické energie 2007/2008 diplomová práce F8 RNDr. Filip Váňa, Ph.D.   05.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Časová variabilita výstupů klimatologických modelů 2007/2008 diplomová práce RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   05.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Optimalizace schématu horizontální difuze v numerických modelech atmosféry v závislosti na rozlišení modelu 2007/2008 diplomová práce F8 RNDr. Filip Váňa, Ph.D.   26.09.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Modelování nízko-dimenzionálních procesů z fyziky atmosféry 2007/2008 diplomová práce RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   01.05.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Míry podobnosti pro porovnání schopnosti klimatických modelů simulovat současné klima 2006/2007 diplomová práce doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.   13.11.2006 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Synopticko-dynamické podmínky vzniku epizod letního fotochemického smogu 2005/2006 diplomová práce doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vliv scénářů emisí biogenních VOC na výsledky modelování polí přízemních koncentrací ozonu. 2005/2006 diplomová práce doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Asimilace dat z družice Meteosat-8 do numerického předpovědního modelu ALADIN 2004/2005 diplomová práce RNDr. Radmila Brožková, CSc.   15.11.2004 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
Výsledky 1-42 z 42 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK