Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv časové distribuce antropogenních emisí na tvorbu ozonu v troposféře 2020/2021 bakalářská práce FOF, FOFA Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   22.01.2020 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Klimatické klasifikace pro území České republiky 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Michal Žák, Ph.D.   01.10.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Klimatologie nízké oblačnosti v Česku 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Michal Žák, Ph.D.   01.10.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Simulace radarových odrazivostí numerickým předpovědním modelem ALADIN 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Michal Žák, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Analytický určení nízké oblačnosti a spodní základny oblačnosti pro potřeby letectví 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Aleš Kuchař, Ph.D.   08.02.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail 3D výstražný systém pro námrazu, clear-air turbulenci (CAT), konvektivně indukovanou turbulenci (CIT) nebo kroupy pro potřeby letectví 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   08.02.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vývoj a benchmarking extrapolačních metod pro potřeby letectví 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   08.02.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Pravděpodobnostní popis vývoje bouřek na základě volně dostupných modelových dat pro potřeby letectví 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Aleš Kuchař, Ph.D.   08.02.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Validace parametrizace oblačnosti v modelu velkých vírů 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   06.09.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Atmosférická chemie v regionálním klimatickém modelu RegCM 2019/2020 bakalářská práce FOF Mgr. Michal Belda, Ph.D.   03.09.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Modelování vlivu změn využití zemského povrchu na regionální klima 2019/2020 bakalářská práce FOF Mgr. Michal Belda, Ph.D.   03.09.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Využití družicových dat k analýze vzduchových hmot 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Michal Žák, Ph.D.   30.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Modelování městského tepelného ostrova regionálním klimatickým modelem: vliv parameterizace mezní vrstvy a rozlišení modelu 2019/2020 bakalářská práce FOF Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   30.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Brewer-Dobsonova cirkulace a stáří vzduchu 2019/2020 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Simulace turbulence v konvektivní mezní vrstvě atmosféry 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vnořování sítí v simulaci velkých vírů 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Atmosférický moment hybnosti – teoretické implikace zákona zachování a vliv na rotační parametry Země 2019/2020 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vliv náhlých stratosférických oteplení na množství ozonu 2019/2020 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Využití formalismu Nambu mechaniky pro popis atmosférické dynamiky 2019/2020 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vnitřní gravitační vlny a jejich role v atmosféře 2019/2020 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vliv diskretizace vyššího řádu na simulaci velkých vírů 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Analýza vlivu řídícího globálního modelu na simulaci RCM 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.   28.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Závislost srážkových úhrnů na nadmořské výšce v pozorovaných datech a v regionálních klimatických modelech na území České republiky 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.   28.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Trendy ukazatelů čistoty ovzduší v ČR v letech 1991-2019 z měření EMEP/AirBase 2019/2020 bakalářská práce FOF Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   28.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Klimaticky podmíněné posuny vegetačních pásem 2019/2020 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   28.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Družicové metody pozorování chemického složení atmosféry 2019/2020 bakalářská práce FOF, FOFA Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   06.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Komparativní analýza evropských srážkových řad 2019/2020 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   06.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Porovnání chemických mechanismů z hlediska produkce ozónu v chemickém transportním modelu 2019/2020 bakalářská práce FOF Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   06.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Teplotní charakteristiky planetárních atmosfér a role radiačně aktivních plynů 2019/2020 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   06.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Roční chod celkového množství ozónu ve Střední Evropě 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.   06.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Scénáře vzniku chaosu 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Základní vlnové pohyby v atmosféře 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Zajímavé bifurkační diagramy dynamických systémů, zejména chaotických 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Programový balík TISEAN pro analýzu chaotických dat 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vybrané typy proudění na základě zjednodušených hydrodynamických rovnic 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Chaotická data – zpracování a vizualizace 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   02.10.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Predikce vývoje časových řad chaotických systémů 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   02.10.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Predikce ve světě deterministického chaosu 2019/2020 bakalářská práce FOF RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   02.10.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Komparativní analýza evropských teplotních řad 2017/2018 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   28.09.2015 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Modelování turbulence metodou ILES 2008/2009 bakalářská práce doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.   03.10.2008 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Zlepšení algoritmu výpočtu gradientu tlaku v numerickém předpovědním modelu počasí s transformovanou vertikální souřadnicí 2008/2009 bakalářská práce F RNDr. Radmila Brožková, CSc.   03.10.2008 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Analýza numerických nestabilit a vlastností časových schémat v numerickém předpovědním modelu ALADIN 2008/2009 bakalářská práce F RNDr. Radmila Brožková, CSc.   03.10.2008 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Jak souvisí atmosférické aerosoly s meteorologickými veličinami a plynnými polutanty? 2008/2009 bakalářská práce Dr. Ing. Vladimír Ždímal   01.10.2008 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Charakteristiky klimatu střední Evropy simulované globálními modely AR4 2008/2009 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.   01.10.2008 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Jak souvisí atmosférické aerosoly s meteorologickými veličinami a plynnými polutanty? 2007/2008 bakalářská práce Dr. Ing. Vladimír Ždímal   08.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Dostupná globální meteorologická data a jejich využití 2010/2011 bakalářská práce F doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   08.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vyhodnocení časových změn výášky směšovací vrstvy na základě různých metod stanovení a porovnání výsledků. 2007/2008 bakalářská práce FOF RNDr. Josef Keder, CSc.   05.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Jednoduché ensemblové experimenty s nízko-dimenzionálními modely 2007/2008 bakalářská práce RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   05.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Adjustace resuspenzního modelu. 2007/2008 bakalářská práce RNDr. Jan Macoun, Ph.D.   05.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vyhodnocení četností výskytu tříd stability v mezní vrstvě atmosféry na základě různých metod klasifikace a porovnání výsledků 2007/2008 bakalářská práce FOF RNDr. Josef Keder, CSc.   05.10.2007 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
Výsledky 1-50 z 59 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK