Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Numerické studium pásové struktury pevných látek 2017/2018 projekt Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.   06.11.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Transport náboje v perovskitech CH3NH3PbI3 2017/2018 projekt doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   03.11.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Příprava a charakterizace substrátu pro laditelné tunelovací diody 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst a charakterizace tenkých vrstev SiC 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Charakterizace svazků z různých světelných zdrojů 2017/2018 projekt FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D. skrytý 02.10.2017 17.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst epitaxního grafénu ve vodíkové atmosféře 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   02.05.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Diferenciální čerpání vysokoteplotní pece pro růst epitaxního grafénu 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Výpočty polarizačních stavů světla 2017/2018 projekt FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D.   20.09.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Numerické modelování pixelových detektorů gama záření 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optimalizace leptání povrchu SiC vodíkem 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Generace signálu v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů. 2017/2018 projekt FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 21.06.2017 24.11.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optické vlastnosti rychlých scintilátorů 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   06.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium tenkých vrstev slitiny GdFe 2017/2018 projekt RNDr. Martin Veis, Ph.D.   13.05.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst epitaxního grafénu pro biomedicínské aplikace 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D. skrytý 05.10.2017 14.11.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Transport náboje v perovskitech CH3NH3PbI3 2017/2018 projekt doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   03.11.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření mikroluminiscence v semiizolačním CdZnTe a CdZnSeTe 2017/2018 projekt prof. Ing. Jan Franc, DrSc. skrytý 05.10.2017 05.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Galvanomagnetické vlastnosti polovodičů s modulovanou vodivostí 2017/2018 projekt F, FAF, FOF, FOFA, FTF prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev magnetických oxidů 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   06.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru. 2017/2018 projekt FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   20.09.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření prostorového náboje v polovodičích elektrooptickým jevem 2017/2018 projekt FAF, FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D.   03.05.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Elektroluminescenční diody na rozhraní grafénu a karbidu křemíku 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Testování polovodičových detektorů rtg a gama záření 2017/2018 projekt FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   21.06.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-22 z 22 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK