Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru. 2018/2019 projekt FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Transport náboje v polovodičových detektorech záření 2018/2019 disertační práce doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Transport náboje v polovodičích 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   19.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Klasické modely pro přenos excitační energie v molekulárních systémech 2018/2019 projekt FBCHF, FTF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   25.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Sběr náboje generovaného nanosekundovými laserovými pulsy nebo ionizujícím zářením ve fotonových detektorech záření 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Generace náboje v SiC detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů a alfa záření. 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Redukovaná dynamika kvantového systému s konečnou lázní 2018/2019 projekt FBCHF, FTF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   17.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Monte Carlo simulace transportu náboje v polovodičových detektorech. 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Nelineární optická spektroskopie elektron-fononové vazby v malých molekulách 2018/2019 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   20.03.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Teorie agregátů fotosyntetických molekul: spektroskopie, struktura, přenosové jevy, samoorganizace 2018/2019 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   20.03.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Testování polovodičových detektorů rtg a gama záření 2018/2019 projekt FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Polovodičové detektory rtg a gama záření detekující záření o vyšších energiích 2018/2019 diplomová práce FJF, FKSM, FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Kvantová teorie fotosyntetického přenos excitační energie v ustáleném režimu 2018/2019 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   20.03.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Biomimetické materiály na bázi grafenu pro sběr světelné energie 2018/2019 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   20.03.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2018/2019 disertační práce 4F4 RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.03.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2018/2019 disertační práce 4F4 RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.03.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ultrarychlé scintilační materiály 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   16.02.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Nelineární optická spektroskopie molekulárních komplexů 2018/2019 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   20.03.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Generace signálu v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů. 2018/2019 projekt FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Citlivá Ramanova spektroskopie biologicky významných molekul 2018/2019 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.   13.01.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Dvoudimenzionální spektroskopie s nekoherentní detekcí 2018/2019 disertační práce 4F4 doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   07.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Technologie přípravy a fyzikální vlastnosti tenkovrstvých scintilátorů 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   16.02.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium defektů v polovodiči CdZnTe pomocí elektrooptického Pockelsova jevu 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D.   17.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vliv hydrofobního povrchu na zasychání vzorku pro Ramanovu spektroskopii kapkově nanášených povlaků 2017/2018 projekt FAF, FOF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   15.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vibrační spektroskopie farmakologicky významných molekul: Experimentální studium stereoizomerů Eluxadolinu 2017/2018 projekt FAF, FOF RNDr. Václav Profant, Ph.D.   17.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vliv těžké vody na chemické složení mikroskopických řas. Studium pomocí Ramanovy mikroskopie 2017/2018 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   20.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Nové metody zobrazování s vysokým rozlišením jednotlivých molekul na površích pomocí rastrovacích mikroskopů. 2017/2018 disertační práce doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.   25.03.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst a charakterizace epitaxního grafénu na SiC 2017/2018 projekt RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   26.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vibrační optická aktivita v oblasti valenčních vodíkových vibrací 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.   03.10.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Elektrooptický Pockelsův jev v detektorech Rentgenova záření 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. Ing. Jan Franc, DrSc.   06.09.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Magnetooptické jevy v nanostrukturách magnetických oxidů 2017/2018 diplomová práce FKSM, FOOE doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   24.09.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium vlastností a lokalizace nukleoproteinů ve zdravých a leukemických buňkách 2017/2018 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.   24.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření fluorescenčních vlastností fluorescenční sondy trans-parinaric acid ve vodných roztocích 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.   14.10.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   08.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Teplotní závislosti optických spekter fotosyntetických agregátů 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   23.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Simulace selektivní párové fotoluminiscence v polovodičích 2017/2018 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   29.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   09.03.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Automatické ovládání součástí Ramanova spektrometru 2017/2018 projekt doc. Ing. Petr Praus, CSc.   21.10.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium tenkých vrstev slitiny GdFe 2017/2018 projekt RNDr. Martin Veis, Ph.D.   13.05.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků liposomů v interakci s cholesterolem 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   17.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Aplikace elektromagnetické teorie k navrhování a zjišťování geometrických parametrů difrakčních mřížek 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2013 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Mikromagnetická teorie dynamických excitací spinových vortexů v magnetických nanodiscích 2017/2018 diplomová práce FKSM, FMPMFT, FOOE, FTF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2013 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev magnetických oxidů 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   06.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optická a luminiscenční spektroskopie dopantů v oxidových scintilačních materiálech 2017/2018 diplomová práce FKSM, FOOE doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   19.09.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Simulace selektivní párové fotoluminiscence v polovodičích 2017/2018 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   02.10.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   18.03.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Multidimenzionální koherentní spektroscopie modelových systémů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   23.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Krátkočasová delokalizace a absorpce světla 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   23.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Přenos excitační energie v modifikovaném fluorografenu 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   23.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-50 z 306 1 2 3 4 5 ... 7 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK