Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 263)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Polovodičové detektory rtg a gama záření detekující záření o vyšších energiích 2017/2018 diplomová práce FJF, FKSM, FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   21.06.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Generace signálu v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů a alfa záření. 2017/2018 projekt FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   21.06.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul 2017/2018 diplomová práce FBCHF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   17.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ultrarychlé scintilační materiály 2017/2018 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   24.04.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Strukturní defekty v ZnO 2017/2018 diplomová práce FJF, FKSM, FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   21.06.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vibrační optická aktivita 3-aminoquinuclidinu 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Václav Profant, Ph.D.   18.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů 2017/2018 diplomová práce FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   02.08.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Výpočty polarizačních stavů světla 2017/2018 projekt FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D.   20.09.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru. 2017/2018 projekt FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   20.09.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Dynamický rozptyl světla ve světě biomolekul 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D.   01.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Sběr náboje generovaného nanosekundovými laserovými pulsy nebo ionizujícím zářením ve fotonových detektorech záření 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   10.07.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vibronická koherence v molekulách a malých molekulárních soustavách 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   21.03.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium defektů v polovodiči CdZnTe pomocí elektrooptického Pockelsova jevu 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D.   17.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst a charakterizace tenkých vrstev SiC 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   02.05.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Monte Carlo simulace transportu náboje v polovodičových detektorech. 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   20.09.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Elektrooptický Pockelsův jev v detektorech Rentgenova záření 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. Ing. Jan Franc, DrSc.   06.09.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium vlastností a lokalizace nukleoproteinů ve zdravých a leukemických buňkách 2017/2018 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.   24.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   09.03.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Generace náboje v SiC detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů a alfa záření. 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   02.08.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev scintilačních materiálů 2017/2018 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   24.04.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium fotovodivosti v karbidu křemíku 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D.   17.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ramanova mikrospektroskopie kapkově nanášených povlaků (DCDR) cukrů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.   01.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Mikroskopie atomárních sil ve světě biomakromolekul 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.   01.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Testování polovodičových detektorů rtg a gama záření 2017/2018 projekt FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   21.06.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   09.03.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření prostorového náboje v polovodičích elektrooptickým jevem 2017/2018 projekt FAF, FOF RNDr. Václav Dědič, Ph.D.   03.05.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Excitonová anihilace v 2D spektrech 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   21.03.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Termální stabilita guaninových kvartetů a jejich samoasociátů 2016/2017 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   05.10.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Chemická difúze v polovodičích 2016/2017 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   28.09.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optická spektra a stochastické procesy v molekulách 2016/2017 bakalářská práce FOF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   03.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spekroskopie dvojité kvantové koherence 2016/2017 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   03.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Multidimenzionální koherentní spektroscopie modelových systémů 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   24.11.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Přenos excitační energie v modifikovaném fluorografenu 2016/2017 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   26.02.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Biomimetické materiály na bázi grafenu pro sběr světelné energie 2016/2017 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   15.04.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Elektron-fononová vazba ve finitních systémech s více chromofory 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   23.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Krátkočasová delokalizace a absorpce světla 2016/2017 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   23.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Detektory alfa částic na bázi karbidu křemíku s epitaxním grafénem 2016/2017 diplomová práce FOOE RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   25.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Citlivá Ramanova spektroskopie biologicky významných molekul 2016/2017 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.   13.04.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optické vlastnosti a interakce epitaxního grafénu se substrátem 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   14.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2016/2017 projekt FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   25.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Selfabsorbce v Ramanově spektroskopii 2016/2017 projekt FAF, FOF Mgr. Jakub Klener   10.11.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vliv těžké vody na chemické složení mikroskopických řas. Studium pomocí Ramanovy mikroskopie 2016/2017 projekt FOF, FOFA doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   02.03.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail 3D modelování elektromagnetických polí ve fyzikálních strukturách 2016/2017 disertační práce 4F6 doc. Ing. Petr Praus, CSc.   28.04.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Citlivá SERS spektroskopie porfyrinů na zaschlých koloidních kapkách 2016/2017 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.   16.01.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium liposomů pomocí Ramanovy spektroskopie kapkově nanášených povlaků 2016/2017 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   17.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-50 z 304 1 2 3 4 5 ... 7 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK