Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Mapování mikroluminiscence a fotovodivosti semiizolačního CdTe 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF prof. Ing. Jan Franc, DrSc.   20.09.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optické parametry tenkých multivrstev 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF prof. Ing. Jan Franc, DrSc.   20.09.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Charakterizace dynamických excitací spinových vortexů v tenkých magnetických nanodiscích 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2013 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Polovodičové detektory rtg a gama záření detekující záření o vyšších energiích 2017/2018 diplomová práce FJF, FKSM, FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   21.06.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev scintilačních materiálů 2017/2018 diplomová práce FKSM, FOOE doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   30.09.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optická spektra a stochastické procesy v molekulách 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   02.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Biomimetické materiály na bázi grafenu pro sběr světelné energie 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   15.04.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst epitaxního grafénu na SiC a charakterizace růstového prostředí 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   24.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vibrační spektroskopie farmakologicky významných molekul: QM scan konformačního prostoru Eluxadolinu 2017/2018 projekt FAF, FOF RNDr. Václav Profant, Ph.D.   18.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Excitonová anihilace v 2D spektrech 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   21.03.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Transportní vlastnosti epitaxního grafénu na karbidu křemíku 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Numerické modelování rozložení teploty při růstu grafénu 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Polarizační závislosti v Ramanově spektroskopii a SERS 2017/2018 projekt Mgr. Martin Šubr   17.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Numerické studium pásové struktury pevných látek 2017/2018 projekt Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.   06.11.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Transport náboje v perovskitech CH3NH3PbI3 2017/2018 projekt doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   03.11.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Citlivá SERS spektroskopie porfyrinů na zaschlých koloidních kapkách 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.   16.01.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analytická spektroskopická elipsometrie tenkých optických systémů 2017/2018 diplomová práce FKSM, FMPMFT, FOOE, FTF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2013 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst a charakterizace tenkých vrstev SiC 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Příprava a charakterizace substrátu pro laditelné tunelovací diody 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Galvanomagnetické vlastnosti polovodičů s modulovanou vodivostí 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   26.09.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium liposomů pomocí Ramanovy spektroskopie kapkově nanášených povlaků 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   17.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Testování pevných kovových nanostruktur ke studiu biomolekul pomocí SERS spektroskopie 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.   16.01.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Fluorometrické stanovení změn membránového potenciálu kvasinek pomocí zobrazovací cytometrie 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.   09.10.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul 2017/2018 diplomová práce FBCHF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   17.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium vlivu hydrofobicity povrchu na zasychání vzorku pro Ramanovu spektroskopii kapkově nanášených povlaků 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   09.10.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Nelineární optická spektroskopie molekulárních komplexů 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   15.04.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Polarizační závislosti v Ramanově spektroskopii a SERS 2017/2018 projekt FOF Mgr. Martin Šubr   12.01.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Charakterizace nábojových stavů Cytidin-5’-monofosfátu prostřednictvím Ramanova rozptylu a Ramanovy optické aktivity 2017/2018 projekt FAF, FOF RNDr. Václav Profant, Ph.D.   18.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Gigantické unilamelární vesikuly jako modelový systém biologických membrán 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.   24.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium mikrokrystalických inkluzí v jednobuněčných řasách pomocí Ramanovy mikroskopie 2017/2018 projekt FOF, FOFA doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   02.03.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Diferenciální čerpání vysokoteplotní pece pro růst epitaxního grafénu 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst epitaxního grafénu ve vodíkové atmosféře 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   02.05.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium isotopicky značených látek v živých buňkách pomocí Ramanovy mikroskopie 2017/2018 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   16.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vibrační spektroskopie farmakologicky významných molekul: Studium L-DOPA a jeho deuterovaných derivátů 2017/2018 diplomová práce FBCHF RNDr. Václav Profant, Ph.D.   17.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium rychlosti a rozsahu aktivace kvasinkové H+-ATPázy fermentovatelnými cukry pomocí potenciometrické fluorescenční sondy diS-C3(3) 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.   08.11.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Termální stabilita guaninových kvartetů a jejich samoasociátů 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   05.10.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Třídimenzionální spektroskopie 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   02.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Jak Dopplerův posuv ovlivňuje přenos elektronové koherence mezi atomy v parách? 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FMPMF, FOOE, FTF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   01.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Lévyho lety a fyzika 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   02.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Fluorescenční spektroskopie calcofluoru vázaného na stěny kvasinek 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.   08.10.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spekroskopie dvojité kvantové koherence 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   02.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ultrarychlé scintilační materiály 2017/2018 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   24.04.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   10.04.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   08.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Role intramolekulárních vibračních stupňů volnosti v přenosu energie v molekulárních agregátech 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   23.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optické vlastnosti scintilačních materiálů 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   15.09.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Strukturní defekty v ZnO 2017/2018 diplomová práce FJF, FKSM, FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   21.06.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 projekt FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   25.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-50 z 301 1 2 3 4 5 ... 7 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK