Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studium sítí typu GRU na datech z přírodních věd 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, ISDP, ISWSP, ITIP, IUIP, MVFT prof. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.   06.09.2021 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Teorie termoelektrických jevů: od Mottovy formule ke spinové kaloritronice 2022/2023 diplomová práce FKSM, FMPMF, FMPMFT, FTF doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.   31.05.2019 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Proudění ne-Newtonovských tekutin porézním prostředím ve vztahu k rozdělení velikosti pórů 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FMPMPA, MMFP, MMFPA, MMFT, MMFTA, MVFT Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.   08.12.2020 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Výbuchy ve Vesmíru pomocí pohyblivých sítí 2022/2023 diplomová práce FA, FMPMF, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   03.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Magnetická pole proudových smyček kolem černých děr 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMP, FTF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.   02.10.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Geometrické integrátory 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, MMFT, MMFTA, MVFT RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.   23.10.2019 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Reaktivita a fyzikalně-chemické vlastnosti komplexů přechodných kovů ve vztahu k biomolekulám 2022/2023 diplomová práce FBCHF, FMPMF, FTF, FTFA, FUFSSF prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.   04.03.2019 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Cílově orientované odhady chyby pro nelineární úlohy 2022/2023 diplomová práce FMPMF, MMFT, MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   25.09.2019 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Výbuchy supernov ve dvojhvězdách 2022/2023 diplomová práce FA, FAAP, FAAPA, FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA, MMFP, MMFPA, MMFT, MMFTA, MVFT doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   01.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Modelování elektromagnetické indukce ve sférické geometrii ve vysokém rozlišení 2022/2023 diplomová práce FG, FMPMF, FMPMFT, MMFT, MMFTA, MVFT doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.   25.09.2019 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Modelování podměřítkové turbulence při stabilním zvrstvení 2022/2023 diplomová práce FMK, FMPMF, MMFT Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   02.10.2019 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Topologické vlastnosti magneto-optických přechodů 2022/2023 diplomová práce FKSM, FMPMF, FOOE, FTF Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.   29.10.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách 2022/2023 diplomová práce FKML, FKSM, FMPMF, FMPMFT, FOOE, FTF, MMFT, MMFTA, MNVM, MVFT doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   27.05.2019 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Splynutí hvězd jako předchůdce supernovy SN1987A 2022/2023 diplomová práce FA, FMPMF, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   26.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Analytické řešení šíření světla v prostředí periodicky modulované permitivity 2022/2023 diplomová práce FKSM, FMPMF, FOOE, FTF, MMFT RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   15.10.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Řešení obrácené úlohy EM indukce Metropolis-Hastingsovým algoritmem s kvadratickou aproximací nabídkové hustoty pravděpodobnosti 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, MMFT doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.   21.03.2019 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail pikosekundový ToF detektor - modelování odezvy MCP-PMT 2022/2023 diplomová práce FCJFP, FCJFPA, FMPMP, FPIP, FTF, MMFPA Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.   07.10.2020 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Numerické modelování optické odezvy periodických nanostruktur 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FOOE, FTF, MMFT RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Stochastické vs molekulárně dynamické modely spektrálních fluktuací v 2D spektroskopii 2022/2023 diplomová práce FBCHF, FMPMF, FOOE, FTF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   01.10.2020 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách 2022/2023 diplomová práce FKML, FKSM, FMPMF, FMPMFT, FOOE, FTF, FTFP, MMFT, MMFTA, MNVM, MVFT doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   29.05.2020 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Teoretický model odtržení aniontu z povrchu kovu 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMP, FTF doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.   27.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Studium elektronových přeskoků v systému barviv fotosystémů metodami kvantové mechaniky. Simulace absorpčních a emisních fotoelektronových spekter. 2022/2023 diplomová práce FBCHF, FMPMF, FTF, FTFA, FUFSSF prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.   13.03.2019 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Efektivní výpočet Coulombovských integrálů a jejich aplikace na srážkové procesy v kvantové mechanice 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA, MMFP, MMFT, MMFTA, MVFT Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D.   02.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Hladkost řešení zjednodušených modelů turbulence 2021/2022 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, MA, MAA, MMFT, MMFTA, MNVM, MNVMA, MVFT doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.   30.09.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Geometrická mechanika kontinua 2021/2022 diplomová práce FMPMF, MMFT, MMFTA RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.   06.09.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Konvergence metody konečných prvků v prostoru spojitých funkcí pro elitpické rovnice 2021/2022 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, MA, MAA, MMFT, MMFTA, MNVM, MNVMA, MVFT doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.   30.09.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Pískovcové brány - model eroze materiálu zpevněného zatížením 2021/2022 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FMPMPA, MMFP, MMFPA, MMFT, MMFTA, MVFT Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.   01.01.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Teória self-konzistentných náhodných matíc 2021/2022 diplomová práce FJF, FKSM, FMPMF, FTF, FTFP, MMFT, MNVM, MVM Ing. Richard Korytár, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Propagace chyby laboratorních měření elektrické vodivosti do elektromagnetické indukční odezvy Země 2021/2022 diplomová práce FMPMP doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. skrytý 06.04.2022 07.04.2022 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Zahrnutí možnosti disociace do popisu dynamiky záporného iontu 2021/2022 diplomová práce FMPMP, FTF, FTFP doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.   06.10.2021 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Termoforetické a hydrodynamické interakce v umělé aktivní hmotě 2021/2022 diplomová práce FMPMF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. skrytý 16.02.2022 17.02.2022 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Matematická analýza modelů implicitně předpokládajících omezenost tenzoru malých deformací 2021/2022 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, MA, MAA, MMFT, MMFTA, MNVM, MNVMA, MVFT doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.   30.09.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce) 2021/2022 diplomová práce FKML, FKSM, FMPMF, FMPMFT, FOOE, FTF, FTFP, MMFT, MMFTA, MNVM, MVFT doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   25.09.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Collective dynamics of Brownian particles in heterogeneous media 2020/2021 2021/2022 diplomová práce FMPMP RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. Mgr. David Voráč 03.11.2020 05.11.2020 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modelování poddajných materiálů vyztužených vlákny 2020/2021 diplomová práce FMPMFT doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc. skrytý 09.03.2021 15.03.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Consistent non-equilibrium thermodynamic modeling of hydrogen fuel cells 2020/2021 2021/2022 diplomová práce FMPMP RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. skrytý 23.03.2021 13.04.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Počítačové modelovanie membránových proteínov 2020/2021 diplomová práce FMPMP RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. skrytý 09.03.2021 08.04.2021 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail 3D tisk: reprodukce vzhledu lidské tváře 2019/2020 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, FOOE, I, IDMO, II, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA, MMFT, MMFTA, MMIT, MMITA, MNVM, MNVMA, MVFT, MVM doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   13.04.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Modelování záření z oblohy pomocí hlubokého učení 2019/2020 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, I, IDI, IDS, II, IPFL, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA, MMFTA, MMIT, MMITA, MNVM, MVFT doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   15.03.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2019/2020 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce) 2019/2020 diplomová práce F, FKML, FKSM, FMOD, FMPMF, FMPMFT, FOOE, FTF, MMFT, MMFTA, MNVM, MVFT doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   17.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Material picker: Rozpoznání materiálů v obrazech pomocí hlubokého učení 2019/2020 diplomová práce FMPMF, I, II, IPFL, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA, MVM doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   15.03.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Mikromagnetická teorie dynamických excitací spinových vortexů v magnetických nanodiscích 2019/2020 diplomová práce FKSM, FMPMF, FOOE, FTF, MMFT RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2013 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Blood Flow Modeling in Cerebral Aneurysm 2019/2020 2020/2021 diplomová práce FMPMF RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D. skrytý 04.05.2020 15.07.2020 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Modelování a zobrazování čtyř ročních období 2019/2020 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, I, II, IPGVPH, IPGVPHA, MVFT, MVM doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   13.04.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail On the internal gravity wave - atmospheric circulation interaction 2019/2020 2020/2021 diplomová práce FMPMF RNDr. Petr Šácha, Ph.D. skrytý 29.10.2019 02.11.2019 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2019/2020 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2019/2020 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Separace barev v 3D tisku 2019/2020 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, FOOE, I, IDMO, II, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA, MMFT, MMFTA, MMIT, MMITA, MNVM, MNVMA, MVFT, MVM doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   13.04.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Analytická spektroskopická elipsometrie tenkých optických systémů 2019/2020 diplomová práce FKSM, FMPMF, FOOE, FTF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2013 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-50 z 242 1 2 3 4 5 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK