Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Iterační řešení nelineárních diskretizací rovnic konvekce-difúze 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FMPMPA, MMFP, MMFPA, MMFT, MMFTA, MNVM, MNVMA, MNVP, MNVPA doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.   18.09.2022 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Výpočet resonancí pomocí analytického prodloužení ve vazbové konstantě. 2023/2024 diplomová práce FMPMP, FTFP prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.   05.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nerovnovážná termodynamika supratekutin 2023/2024 diplomová práce FMPMP, MMFP doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.   19.10.2023 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Proudění ne-Newtonských tekutin porézním prostředím ve vztahu k rozdělení velikosti pórů 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FMPMPA, MMFP, MMFPA, MMFT, MMFTA, MVFT Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.   27.09.2022 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Odtržení elektronu z iontu při srážce s atomy v optické mřížce. 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FTF doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.   30.06.2015 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Splynutí hvězd jako předchůdce supernovy SN1987A 2023/2024 diplomová práce FA, FMPMF, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   26.07.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách 2023/2024 diplomová práce FKML, FKSM, FMPMF, FMPMFT, FOOE, FTF, FTFP, MMFT, MMFTA, MNVM, MVFT doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   29.05.2020 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Matematická analýza modelů implicitně předpokládajících omezenost tenzoru malých deformací 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, MAP, MMFP, MMFT, MMFTA, MNVM, MNVMA, MNVP, MVFT doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.   01.11.2023 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail pikosekundový ToF detektor - modelování odezvy MCP-PMT 2023/2024 diplomová práce FCJFP, FCJFPA, FMPMP, FPIP, FTF, MMFPA Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.   07.10.2020 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Strojové učení pro rozpoznávání fyzikálních systémů 2023/2024 diplomová práce FMPMP, MMFP doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.   19.10.2023 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Studium sítí typu LSTM a GRU na datech z přírodních věd 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, I, ISDP, ISWSP, ITI, ITIA, ITIP, IUI, IUIP, MMFP, MMFT, MMFTA, MVFT prof. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.   06.09.2021 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Využití umělé inteligence při numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FMPMPA, MMFP, MMFPA, MMFT, MMFTA, MNVM, MNVMA, MNVP, MNVPA doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.   19.09.2022 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerický popis a interpretace dynamiky záporného iontu po srážce elektronu a molekuly. 2023/2024 diplomová práce FMPMP doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. skrytý 06.10.2021 06.09.2023 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Pískovcové brány - model eroze materiálu zpevněného zatížením 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FMPMPA, MMFP, MMFPA, MMFT, MMFTA, MVFT Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.   27.09.2022 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Smoothed Particles Hydrodynamics pro interakci mezi tekutinou a pevnými tělesy 2023/2024 diplomová práce FMPMP, MMFP doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.   19.10.2023 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Konvergence metody konečných prvků v prostoru spojitých funkcí pro eliptické rovnice 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, MA, MAP, MMFT, MNVM, MNVP, MVFT doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.   01.11.2023 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Ray tracing pro atmosférické gravitační vlny 2023/2024 diplomová práce FMK, FMPMF, FTFP RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.   07.04.2016 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Hladkost řešení zjednodušených modelů turbulence 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, MAP, MMFP, MMFT, MMFTA, MNVM, MNVMA, MVFT doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.   01.11.2023 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Výbuchy ve Vesmíru pomocí pohyblivých sítí 2023/2024 diplomová práce FA, FMPMF, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   03.07.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Projevy přítomnosti cirkumbinárních disků při splynutí hvězd 2023/2024 diplomová práce FA, FAAP, FAAPA, FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FMPMPA, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   28.08.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Geometrické integrátory 2023/2024 diplomová práce FMPMP, MMFP doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.   19.10.2023 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Teoretický model odtržení aniontu z povrchu kovu 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMP, FTF doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.   27.09.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Efektivní výpočet Coulombovských integrálů a jejich aplikace na srážkové procesy v kvantové mechanice 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA, MMFP, MMFT, MMFTA, MVFT Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D.   02.10.2020 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Numerické modelování optické odezvy na aperiodických nanostrukturách 2023/2024 diplomová práce FKSM, FMPMP, FOOE, FTF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   06.10.2023 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vývoj pozůstatků po splynutí hvězd 2023/2024 diplomová práce FA, FAAP, FAAPA, FMPMF, FMPMP, FTF, FTFA, FTFP, FTFPA doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   08.02.2023 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Modelování advekčně-difúzních procesů v jaterní tkáni 2022/2023 2022/2023 diplomová práce FMPMP prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. skrytý 20.04.2022 20.04.2023 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Topologické vlastnosti magneto-optických přechodů 2022/2023 diplomová práce FKSM, FMPMF, FOOE, FTF Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.   29.10.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách 2022/2023 diplomová práce FKML, FKSM, FMPMF, FMPMFT, FOOE, FTF, MMFT, MMFTA, MNVM, MVFT doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   27.05.2019 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium elektronových přeskoků v systému barviv fotosystémů metodami kvantové mechaniky. Simulace absorpčních a emisních fotoelektronových spekter. 2022/2023 diplomová práce FBCHF, FMPMF, FTF, FTFA, FUFSSF prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.   13.03.2019 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Teorie termoelektrických jevů: od Mottovy formule ke spinové kaloritronice 2022/2023 diplomová práce FKSM, FMPMF, FMPMFT, FTF doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.   31.05.2019 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Řešení obrácené úlohy EM indukce Metropolis-Hastingsovým algoritmem s kvadratickou aproximací nabídkové hustoty pravděpodobnosti 2022/2023 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, MMFT doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.   21.03.2019 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Reaktivita a fyzikalně-chemické vlastnosti komplexů přechodných kovů ve vztahu k biomolekulám 2022/2023 diplomová práce FBCHF, FMPMF, FTF, FTFA, FUFSSF prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.   04.03.2019 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Slapové zahřívání a přenos tepla v ledové slupce Jupiterova měsíce Europy 2022/2023 diplomová práce FMPMP prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. skrytý 05.03.2023 05.03.2023 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Modelování elektromagnetické indukce ve sférické geometrii ve vysokém rozlišení 2022/2023 diplomová práce FG, FMPMF, FMPMFT, MMFT, MMFTA, MVFT doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.   25.09.2019 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Teória self-konzistentných náhodných matíc 2021/2022 diplomová práce FJF, FKSM, FMPMF, FTF, FTFP, MMFT, MNVM, MVM Ing. Richard Korytár, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce) 2021/2022 diplomová práce FKML, FKSM, FMPMF, FMPMFT, FOOE, FTF, FTFP, MMFT, MMFTA, MNVM, MVFT doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   25.09.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Viscoelastic rate-type fluids: a study of the effect of stress diffusion by means of numerical simulations 2021/2022 2022/2023 diplomová práce FMPMP RNDr. Karel Tůma, Ph.D. skrytý 23.02.2022 23.02.2022 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Propagace chyby laboratorních měření elektrické vodivosti do elektromagnetické indukční odezvy Země 2021/2022 diplomová práce FMPMP doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. skrytý 06.04.2022 07.04.2022 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Termoforetické a hydrodynamické interakce v umělé aktivní hmotě 2021/2022 diplomová práce FMPMP RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. skrytý 16.02.2022 17.02.2022 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Consistent non-equilibrium thermodynamic modeling of hydrogen fuel cells 2020/2021 2021/2022 diplomová práce FMPMP doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. skrytý 23.03.2021 13.04.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Počítačové modelovanie membránových proteínov 2020/2021 2022/2023 diplomová práce FMPMP RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. skrytý 09.03.2021 08.04.2021 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Modelování poddajných materiálů vyztužených vlákny 2020/2021 diplomová práce FMPMFT prof. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc. skrytý 09.03.2021 15.03.2021 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Collective dynamics of Brownian particles in heterogeneous media 2020/2021 2021/2022 diplomová práce FMPMP RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. Mgr. David Voráč 03.11.2020 05.11.2020 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2019/2020 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2019/2020 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Separace barev v 3D tisku 2019/2020 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, FOOE, I, IDMO, II, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA, MMFT, MMFTA, MMIT, MMITA, MNVM, MNVMA, MVFT, MVM doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   13.04.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Material picker: Rozpoznání materiálů v obrazech pomocí hlubokého učení 2019/2020 diplomová práce FMPMF, I, II, IPFL, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA, MVM doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   15.03.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Modelování záření z oblohy pomocí hlubokého učení 2019/2020 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, I, IDI, IDS, II, IPFL, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA, MMFTA, MMIT, MMITA, MNVM, MVFT doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   15.03.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Modelování a zobrazování čtyř ročních období 2019/2020 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, I, II, IPGVPH, IPGVPHA, MVFT, MVM doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   13.04.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce) 2019/2020 diplomová práce F, FKML, FKSM, FMOD, FMPMF, FMPMFT, FOOE, FTF, MMFT, MMFTA, MNVM, MVFT doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   17.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
Výsledky 1-50 z 242 1 2 3 4 5 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK