Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Energetika v Ehrenfestově modelu a zákon velkých čísel 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   22.04.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Termodynamika Parrondova stroje 2016/2017 projekt FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   30.04.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Termodynamika Scullyho tepelných motorů 2017/2018 projekt FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   31.10.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mikroskopické výpočty vlastností jader s realistickou nukleon-nukleonovou interakcí 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   03.10.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium jedno a vícesložkových nanočásticových vrstev s různou architekturou 2024/2025 disertační práce P4F4, P4F4A doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.   23.03.2020 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Příprava nanočástic pomocí plynových agregačních zdrojů 2024/2025 diplomová práce FKSM, FKSMP, FKSMPA doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.   06.07.2021 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium fake-tau pozadí na experimentu ATLAS 2024/2025 diplomová práce FCJFP, FCJFPA, FJF Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.   22.09.2021 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Numerické chování metody BiCGStab 2024/2025 diplomová práce doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.   12.09.2021 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Inteligentní návrh interiérů neuronovými sítěmi 2019/2020 bakalářská práce I, IOI, IOIA, IPSS, ISDI doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   16.03.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Inteligentní vyhledávání v databázích 3D objektů pomocí neuronových sítí 2019/2020 diplomová práce I, IDS, II, IML, IMLA, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   16.03.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail 3D tisk: reprodukce vzhledu lidské tváře 2019/2020 bakalářská práce FAF, I, IOI, IOIA, IPSS, ISDI, MAT, MMIB, MMIT, MMITA, MOM, MOMA doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   13.04.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Logaritmy ve školské matematice 2023/2024 závěrečná práce CŽV Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.   24.11.2023 Ne Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Fyzikální syntéza nanočástic pro bioaplikace 2024/2025 disertační práce P4F4 RNDr. Pavel Solař, Ph.D.   26.04.2024 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium konformací disulfidických můstků metodami vibrační spektroskopie 2024/2025 diplomová práce FBCHF, FBCHP, FBCHPA, FBCHPE, FBCHPT RNDr. Václav Profant, Ph.D.   13.10.2022 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Object Instance Profiling plugin 2010/2011 diplomová práce RNDr. Mgr. Lukáš Marek, Ph.D.   18.11.2010 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Testování odolnosti materiálů vnitřních stěn inerciálních fúzních reaktorů: od účinku energetických fotonů po vysokorychlostní dopad úlomků terče 2024/2025 disertační práce P4F2 Ing. Libor Juha, CSc.   17.04.2024 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vývoj elektrochemických senzorů na bázi oxidu ceru pro detekci látek znečišťujících životní prostředí 2024/2025 disertační práce P4F5, P4F5A Ing. Nataliya Tsud, Ph.D.   27.02.2024 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Visual sonar 2011/2012 diplomová práce ITI RNDr. František Mráz, CSc.   10.10.2011 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Elektrické kontakty na monokrystalech CdTe 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc.   01.10.2010 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Dvourozměrná Panjerova rekurze 2024/2025 bakalářská práce MFMP RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.   02.11.2023 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Laboratorní simulace TLE výbojů se zaměřením na výboje typu Red Sprite 2012/2013 bakalářská práce FAF, FOF prof. RNDr. František Němec, Ph.D.   22.06.2012 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Fyzika za Standardním modelem v experimentu ATLAS 2021/2022 disertační práce 4F9 Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D.   27.03.2018 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Záchyt toxických látek na organo-kovalentních sítích řešen metodami molekulárních simulací 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Petr Kovář, Ph.D.   07.09.2020 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Molekulární simulace organo-anorganických vrstevnatých hybridních materiálů založených na fosfonátech kovů. 2018/2019 diplomová práce RNDr. Petr Kovář, Ph.D.   15.09.2016 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Robot pro Google Wave pro volně šiřitelné systémy strojového překladu 2010/2011 ročníková práce doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   14.11.2009 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Jednojazyčné slovní zarovnání 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   07.06.2011 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Trénovatelný korektor angličtiny 2014/2015 ročníková práce doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   21.05.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Dynamické vypínání počítačů 2014/2015 ročníková práce doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   23.02.2009 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Hierarchické překladové modely pro češtinu 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   01.10.2008 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Strojový překlad postupným zjemňováním modelu 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   10.02.2009 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Strategie v real-time týmových hrách 2005/2006 bakalářská práce IP RNDr. David Kronus, Ph.D.   06.10.2005 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Téma dle osobní domluvy 2014/2015 diplomová práce MSTR prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.   12.10.2007 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Konečné jednoduché aditivně idempotentní polomoduly 2008/2009 diplomová práce MMIB prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.   12.11.2008 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Pokryvaci vety 2006/2007 bakalářská práce doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.   08.07.2007 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Zobecněné Campanatovy prostory 2018/2019 bakalářská práce doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.   26.04.2016 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Regularita řešení systémů rovnic popisujících proudění zobecněné Newtonovské tekutiny vykazující zesílení smyku 2010/2011 diplomová práce doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.   01.10.2010 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Interakce jednoduchých molekul s modelovými povrchy katalyzátorů 2016/2017 bakalářská práce FAF, FOF doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.   10.05.2014 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Modelování katalytického mechanizmu hOGG1 DNA repair enzymu – štěpení glykosidické vazby 8-oxo-2’deoxyguanosinu 2015/2016 disertační práce 4F4 RNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D.   11.03.2013 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Evoluční algoritmy a náhradní modelování 2024/2025 disertační práce P4I1A prof. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.   14.12.2020 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Teorie termoelektrických jevů: od Mottovy formule ke spinové kaloritronice 2022/2023 diplomová práce FKSM, FMPMF, FMPMFT, FTF doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.   31.05.2019 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Symmetry groups in hypercomplex analysis 2021/2022 disertační práce 4M2, 4M3 doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.   29.09.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Systematic Calculations of Hypernuclear Spectra 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Petr Veselý, Ph.D.   30.06.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Modelování termální konvekce v ledových měsících se zahrnutím vlivu evoluce velikosti zrn na reologii ledu 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.   31.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Linking a Lab Result to its Test Event in the Clinical Domain 2024/2025 diplomová práce doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   06.03.2023 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Komunikační složitost a datové struktury 2018/2019 disertační práce 4I4 prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.   22.04.2016 Ne Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Intermetalické sloučeniny na bázi lanthanoidů s aplikačním využitím 2008/2009 diplomová práce FKSM prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   03.10.2008 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Řešené úlohy z kvantové fyziky 2024/2025 bakalářská práce FMUP, FMUZV RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.   03.10.2022 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Pokusy s částicovou kamerou MX-10 pro Interaktivní fyzikální laboratoř 2024/2025 diplomová práce FFUM, FMU, FMUPN, FMUSSS, FUFSSF, UFNP RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.   10.10.2022 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Lieovy grupy a algebry 2007/2008 bakalářská práce Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.   06.11.2007 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Vliv rozlišení aparatur na měření spekter elementárních částic. 2009/2010 bakalářská práce FOF prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.   07.10.2009 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
Výsledky 1-50 z 3799 1 2 3 4 5 ... 76 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK