Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality 2009/2010 2017/2018 disertační práce HTD doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. skrytý 17.02.2010 17.02.2010 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail Życie społeczne gminy karaimskiej w Łucku w okresie międzywojennym (1919-1939) 2014/2015 2017/2018 disertační práce JU doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. skrytý 15.01.2014 15.01.2014 FF - Filozofická fakulta (28-13) HTF
detail Узость еврейского мира в «галахической» энциклике Иакова в контексте политических и религиозных конфликтов эпохи Второво Храма 2014/2015 2016/2017 disertační práce HTD prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 17.02.2014 17.02.2014 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail John Henry Newman - život a dílo v kontextu boje za univerzalitu církve 2014/2015 2016/2017 disertační práce HTD doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. skrytý 31.10.2014 31.10.2014 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Juhoafrická čierna teológia zo stredoeurópskej perspektivy 2009/2010 2016/2017 disertační práce HTD doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. skrytý 17.02.2010 17.02.2010 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail Teologické a religionistické aspekty vědeckého sporu ,,Babel-Bibel" 2013/2014 2016/2017 disertační práce HTD prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. skrytý 30.01.2013 22.04.2013 HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) HTF
detail Pražská arcidiecéze v letech 1848 až 1885 z pohledu církevního historika Františka Xavera Kryštůfka 2011/2012 2016/2017 disertační práce HTD prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 26.01.2012 26.01.2012 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Podoby eklesiologie v české reformaci 2010/2011 2016/2017 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 17.03.2011 17.03.2011 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Slovo, na kterém záleží. Člověk a etika u Emmanuela Lévinase. 2010/2011 2016/2017 disertační práce doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. skrytý 21.03.2011 21.03.2011 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe 2013/2014 2015/2016 disertační práce HTD prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 04.02.2013 04.02.2013 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Náboženská konverze - autentické výpovědi konvertitů 2012/2013 2015/2016 disertační práce HTD prof. ThDr. Zdeněk Kučera skrytý 02.02.2012 22.04.2013 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail Stvoření jako svátost v dílech A.Schmemanna, P. T. de Chardina a J. Moltmanna a jeho význam pro současné teologické myšlení 2008/2009 2015/2016 disertační práce HTD doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. skrytý 29.01.2009 29.01.2009 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail Kříž v proměnách věků a jeho význam v lidské společnosti 2008/2009 2015/2016 disertační práce HTD prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 18.11.2008 29.01.2009 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Or Ha Chochma Kabala podle učení rabi Jehudy Ašlaga 2010/2011 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 16.11.2012 16.11.2012 HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) HTF
detail Cesta k vnitřní svobodě dle Evagria a Jana Kassiána: Cesta k celistvému uzdravení člověka 2013/2014 2015/2016 disertační práce doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. skrytý 30.01.2013 22.04.2013 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Vývoj pohřební praxe Církve československé (husitské) v kontextu jejího ideového vývoje 2011/2012 2015/2016 disertační práce doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. skrytý 26.01.2012 26.01.2012 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail "Vše je dobré, vše je Jedno". Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav. Osobnost a dílo. 2007/2008 2014/2015 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 27.02.2008 29.01.2009 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Náboženské a existenciální otázky u Viktora E. Frankla. Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k Církvi československé husitské. 2008/2009 2014/2015 disertační práce doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. skrytý 18.11.2008 29.01.2009 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail Иконоборческие споры VIII –IX столетий в философской и богословской перспективе 2008/2009 2014/2015 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 19.11.2008 29.01.2009 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Vztah protestantských církví k muslimské menšině v Rakousku 2010/2011 2014/2015 disertační práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. skrytý 17.03.2011 17.03.2011 HTF - Katedra religionistiky (28-06) HTF
detail La dimension philosophique et théologique de la pensée de Jérôme de Prague 2007/2008 2014/2015 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 15.04.2008 15.04.2008 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Fenomén náboženské pouti v počátcích české reformace 2006/2007 2013/2014 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury 2008/2009 2013/2014 disertační práce doc. Jiří Beneš, Th.D. skrytý 15.10.2008 15.10.2008 HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) HTF
detail Magie, mystika a liturgie: židovská tradice v amuletech pozdní antiky 2011/2012 2013/2014 disertační práce doc. Jiří Beneš, Th.D. skrytý 18.01.2012 18.01.2012 HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) HTF
detail Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace 2010/2011 2013/2014 disertační práce doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. skrytý 17.02.2010 17.02.2010 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail Vizuální reprezentace křesťanství ve veřejném prostoru na platformě street artu. Výzkum nového náboženského kontextu 2005/2006 2012/2013 disertační práce doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí. 2010/2011 2012/2013 disertační práce prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. skrytý 17.03.2011 17.03.2011 HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) HTF
detail Literární prostředky v židovsko-křesťanské polemice 2008/2009 2012/2013 disertační práce doc. Jiří Beneš, Th.D. skrytý 28.01.2009 28.01.2009 HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) HTF
detail Fonologie masoretské hebrejštiny 2007/2008 2012/2013 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 27.02.2008 29.01.2009 HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) HTF
detail Myslet církev a svobodu. Prolegomena k Husově eklesiologii a morální teologii 2004/2005 2011/2012 disertační práce doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail Novokřtěnectví jako inspirace americké náboženské scény 2009/2010 2011/2012 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 17.02.2010 17.02.2010 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Pohřební rituály východních Slovanů mezi křesťanstvím a pohanstvím. K problematice pojetí smrti a nedokonané christianizace. 2004/2005 2011/2012 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Život a dílo Alfréda Fuchse 2004/2005 2011/2012 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Osobnost Johannese de Ragussio a jeho replika proti přijímání pod obojí ve světle nepublikovaných archivních pramenů 2004/2005 2011/2012 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Textová a gramatická analýza vybraných pasáží knihy Zohar 2009/2010 2011/2012 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 03.03.2010 03.03.2010 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Židovský náboženský život v českých zemích v období do roku 1867 do Mnichovské smlouvy. 2006/2007 2011/2012 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Život Židů v Čechách a na Moravě v 18. století na základě informací z responsií vrchního zemského rabína Ezechiela Landaua 2007/2008 2011/2012 disertační práce JU doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 30.06.2006 30.06.2006 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Dějiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnost 2003/2004 2010/2011 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Italský a sicilský pijut v dobovém kontextu a jeho jedinečný přínos pozdější básnické tvorbě 2004/2005 2010/2011 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu 2004/2005 2010/2011 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Judaismus v Terezínském ghettu 2005/2006 2010/2011 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Shodné znaky islámského a židovského radikalismu na počátku 21. století 2006/2007 2010/2011 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Pastorační péče o adolescenty ve spirituální krizi 2005/2006 2010/2011 disertační práce prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) HTF
detail Problém svobody v dějinách myšlení a jeho novodobý existenciální koncept z podledu spisovatele (F.M. Dostojevskij), filosofa (J.P.Sartre) a teologa (P.Tillich) 2003/2004 2010/2011 disertační práce prof. ThDr. Zdeněk Kučera skrytý 15.04.2008 15.04.2008 ostatní (28-11) HTF
detail Myšlenkové a reform.proudy v ukrajinské pravoslavné církvi na počátku 20. století 2004/2005 2010/2011 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu 2007/2008 2010/2011 disertační práce prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. skrytý 15.04.2008 15.04.2008 HTF - Katedra biblistiky (28-02) HTF
detail Nic jako označení divinní entity 2003/2004 disertační práce prof. ThDr. Zdeněk Kučera skrytý 15.04.2008 15.04.2008 HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01) HTF
detail Kult svatých v tradici marockých Židů. Význam kultu svatých pro židovskou marockou společnost v Maroku a Státě Izrael s přihlédnutím ke společenským změnám ve 20. stol. 2004/2005 2009/2010 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 12.10.2007 12.10.2007 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Vnímání holocaustu z hlediska judaismu 2007/2008 2009/2010 disertační práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 21.02.2008 29.01.2009 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Pius II. a utrakvismus 2006/2007 2009/2010 disertační práce prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek skrytý 05.10.2007 05.10.2007 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
Výsledky 1-50 z 89 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK