Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Textualita ve druhém příběhu judaismu: složení, funkce a přenos textů. 2020/2021 disertační práce BT4E-2 Mgr. Jan Rückl, Ph.D.   09.11.2020 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Textualita v judaismu: kompozice, funkce textů. 2020/2021 disertační práce BT4E-2 Mgr. Jan Rückl, Ph.D.   09.11.2020 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Genesis 22,1-19, příběh o svázání Izáka: Teologický výklad a filosofická etika Immanuela Kanta 2019/2020 bakalářská práce EVT prof. Martin Prudký, Dr.   10.10.2019 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail [XY - titul]. Výklad a interpretace biblického textu 2017/2018 diplomová práce EVT prof. Martin Prudký, Dr.   06.11.2013 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Tzv. "formule milosti" použita jako argument v Jl 2,13 2017/2018 diplomová práce EVT prof. Martin Prudký, Dr.   30.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Tzv. formule prokletí v Gn 3,14 a 4,11: rétorická analýza 2017/2018 diplomová práce EVT prof. Martin Prudký, Dr.   01.10.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Polygamia v Starom zákone ako problém 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   01.11.2016 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Kultické obetné obrady v judaizme. Ľudské obete. 2015/2016 diplomová práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   07.09.2016 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Tzv. královské žalmy a jejich interpretace v moderní době 2014/2015 diplomová práce EVT prof. Martin Prudký, Dr.   14.07.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Přikázání "Nezabiješ" v sémantickém poli sloves pro usmrcení ve Starém zákoně 2014/2015 bakalářská práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   20.11.2014 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Evangelikální teologie Starého zákona: kritická analýza 2014/2015 diplomová práce EVT Mgr. Viktor Ber, Th.D.   06.11.2013 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Tóra jako vyučování: didaktické texty v Pentateuchu 2014/2015 diplomová práce EVT Mgr. Viktor Ber, Th.D.   06.11.2013 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Rétorika a poetika starozákonních právních textů 2014/2015 diplomová práce EVT Mgr. Viktor Ber, Th.D.   06.11.2013 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Teologická interpretace starozákonního oddílu: (konkretizace textu po dohodě se školitelem) 2014/2015 diplomová práce EVT Mgr. Viktor Ber, Th.D.   06.11.2013 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail "Boží soud" jako eschatologické kritérium životní praxe 2014/2015 diplomová práce EVT prof. Martin Prudký, Dr.   01.10.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Hypotézy vzniku Pentateuchu ve 21. století 2014/2015 diplomová práce doc. Petr Sláma, Ph.D.   26.11.2014 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Teologie exilu podle Daniela L. Smith-Christophera: Kritické zhodnocení a možné inspirace teologické rekvalifikace exilu 2013/2014 diplomová práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   17.12.2013 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Vznik biblického monoteismu na pozadí objevů v Ugaritu podle Marka S. Smitha: shrnutí a vyhodnocení díla amerického historika náboženství 2012/2013 diplomová práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   18.11.2012 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Kdo je Izrael? Proměny pojetí Izraele v Tóře a v Prorocích 2012/2013 diplomová práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Amálekovci: Profil jednoho národa ve Starém zákoně a jeho mimobiblická evidence 2012/2013 bakalářská práce TKT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Kdo je Izrael? Proměny pojetí Izraele v Tóře a v Prorocích 2012/2013 bakalářská práce TKT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Amálekovci: Profil jednoho národa ve Starém zákoně a jeho mimobiblická evidence 2012/2013 bakalářská práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail České překlady Písma: Starý zákon 2012/2013 diplomová práce prof. Martin Prudký, Dr.   01.10.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Král David v soudobé beletrii, ve Starém zákoně a v moderním bádání 2012/2013 diplomová práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Midjánci: Profil jednoho národa ve Starém zákoně a jeho mimobiblická evidence 2012/2013 bakalářská práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Spor o Davida: Tzv. nízká vs. vysoká chronologie v debatě o historickém Davidovi a počátcích monarchie v Judsku 2012/2013 diplomová práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Midjánci: Profil jednoho národa ve Starém zákoně a jeho mimobiblická evidence 2012/2013 bakalářská práce TKT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Moses Outside Bible: The Figure of Moses in Jewish and non-Jewish Historiography of the Antiquity as Compared with the Bible 2012/2013 diplomová práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Reptání Izraele jako teologický motiv: Obraz reptajícího Izraele v knihách Exodus a Numeri: důrazy, shody, rozdíly 2012/2013 bakalářská práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Objevování Bible nebo Ameriky? Israel Finkelstein a euroamerická starozákonní historická kritika 19.-20.století 2012/2013 diplomová práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Reptání Izraele jako teologický motiv: Obraz reptajícího Izraele v knihách Exodus a Numeri: důrazy, shody, rozdíly 2012/2013 bakalářská práce TKT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Desatero (Ex 20 a Dt 5): Exegeze, zasazení v kanonickém a historickém kontextu a teologický profil 2012/2013 diplomová práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   18.11.2012 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Kdo je Izrael? Proměny pojetí Izraele v Tóře a v Prorocích 2012/2013 bakalářská práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Moses according to Freud: The Figure of Moses in Sigmud Freud's "Moses and Monotheism" 2012/2013 diplomová práce EVT doc. Petr Sláma, Ph.D.   29.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Teorie vymezení textové jednotky 2011/2012 diplomová práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Severní Izrael a jeho teologické pojetí v Deuteronomistickém dějepravném díle 2011/2012 bakalářská práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Dějinná a teologická analýza 1 Královské 22 2011/2012 bakalářská práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Působení židovsko-křesťanského dialogu na starozákonní biblistiku 2011/2012 diplomová práce prof. Martin Prudký, Dr.   01.10.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Mary Douglas (1921-2007) a kulturně-antropologická interpretace Starého zákona 2011/2012 diplomová práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Cesta Mieke Bal (1946) Starým zákonem od strukturalismu k poststrukturalismu 2011/2012 diplomová práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Koncept etnicity v současné biblické archeologii 2010/2011 diplomová práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Pelištějci podle Starého zákona a podle hmotné kultury 2010/2011 diplomová práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Ideologickokritická interpretace Starého zákona 2010/2011 diplomová práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Recepce tzv. hebrejského myšlení v českém prostředí 2010/2011 diplomová práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Jóram z Judska a Jóram z Izraele: Paralelní chronologie nebo historiografický konstrukt? 2010/2011 bakalářská práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
detail Lidská oběť ve starozákonním a mimobiblickém podání 2010/2011 diplomová práce EVT doc. Filip Čapek, Ph.D.   20.09.2011 Ne Katedra Starého zákona (27-SZ) ETF
Výsledky 1-46 z 46 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK