Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Institucionální rámec alternativního řešení sporů ve sportu 2012/2013 2012/2013 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 21.02.2013 02.09.2013 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Sankční aspekty náhrady škody (právně-komparativní analýza) 2011/2012 2012/2013 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 07.12.2011 04.01.2012 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretická koncepce předsmluvní a smluvní odpovědnosti 2011/2012 2012/2013 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 23.11.2011 16.12.2011 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretická koncepce prolomení subjektivity právnické osoby s ohledem na práva věřitelů 2015/2016 2017/2018 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 22.09.2016 22.09.2016 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretická koncepce právnických osob v novém občanském zákoníku 2015/2016 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.   14.10.2015 Ne Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretické otázky soukromoprávního postavení sportovce z hlediska práva ČR a EU 2008/2009 2010/2011 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 16.01.2009 23.03.2011 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Elektronické právní jednání: Srovnávací analýza s důrazem na využití elektronického podpisu podle práva EU, České republiky a Německa 2013/2014 2017/2018 disertační práce TEOR-FIL doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 24.01.2014 24.01.2014 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretická koncepce právnických osob v novém občanském zákoníku 2014/2015 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.   14.10.2014 Ne Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Vnitřní předpisy a právní řád České republiky 2009/2010 2010/2011 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 07.01.2010 28.06.2011 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Péče řádného hospodáře jako kritérium pro posouzení právní odpovědnosti (právně komparativní analýza) 2010/2011 2012/2013 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 09.06.2011 14.06.2011 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Způsobilost fyzických osob k právnímu jednání a limity jejího omezení 2011/2012 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 27.10.2011 04.11.2011 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretická koncepce odpovědnosti za újmu způsobenou narozením člověka 2011/2012 2013/2014 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 15.12.2011 05.01.2012 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Retroaktivita v soukromém právu 2015/2016 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.   14.10.2015 Ne Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretické úvahy na téma právní odpovědnost sportovce v českém právním řádu (odpovědnost sportovce v kolektivních sportech) 2007/2008 2007/2008 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 30.06.2008 30.06.2008 Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) PF
detail Teoretické koncepce doktríny "ultra vires" v právní systému Spojeného království 2011/2012 2012/2013 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 17.04.2012 19.04.2012 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Právně – teoretická analýza omezení způsobilosti k právnímu jednání soudem 2012/2013 2012/2013 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 06.11.2012 13.11.2012 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Právní povaha trustu (právně-komparativní analýza) 2012/2013 2014/2015 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 21.02.2013 04.03.2013 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Jednání právnických osob (Teoretická koncepce) 2012/2013 2014/2015 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 01.07.2013 22.12.2013 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Dispozitivní právní normy 2014/2015 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.   14.10.2014 Ne Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretická koncepce projevu vůle jako předpoklad právního jednání osob 2013/2014 rigorózní práce 6835 doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 03.02.2014 03.02.2014 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Právní odpovědnost v kolektivních sportech 2011/2012 2013/2014 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 04.01.2012 04.01.2012 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretické koncepce subjektivních práv a jejich ochrany v kyberprostoru 2014/2015 2015/2016 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 14.01.2015 14.01.2015 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Stát jako subjekt odpovědnosti za škodu 2011/2012 disertační práce TEOR-FIL doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 04.04.2012 04.04.2012 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Institut právní odpovědnosti (teoreticko-právní aspekty) 2009/2010 2010/2011 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 14.12.2009 29.08.2011 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Filozofické, teoretické a praktické aspekty právní úpravy dopingu 2010/2011 2012/2013 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 02.12.2010 13.12.2010 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretická koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob 2013/2014 2018/2019 disertační práce TEOR-FIL doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 28.01.2014 28.01.2014 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretická koncepce odpovědnosti v soukromém právu 2013/2014 2017/2018 disertační práce TEOR-FIL doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 24.01.2014 24.01.2014 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Retroaktivita v soukromém právu 2014/2015 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.   14.10.2014 Ne Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Obecněteoretické aspekty koncepce trestní odpovědnosti právnických osob 2014/2015 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 15.10.2014 21.10.2014 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Teoretická koncepce právní odpovědnosti v insolvenčním řízení 2013/2014 rigorózní práce 6835 doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. skrytý 10.10.2013 10.10.2013 Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
detail Dispozitivní právní normy 2015/2016 diplomová práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.   14.10.2015 Ne Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) PF
Výsledky 1-31 z 31 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK