Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Věc v právním smyslu 2014/2015 2015/2016 rigorózní práce 6835 doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. skrytý 07.09.2015 07.09.2015 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Role soutěžních orgánů v oblasti cenové regulace se zaměřením na praktiku stlačování marží 2015/2016 rigorózní práce 6835 doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. skrytý 27.11.2015 27.11.2015 Katedra evropského práva (22-KEP) PF
detail Sankcionování právnických osob 2015/2016 2015/2016 rigorózní práce 6835 prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. skrytý 21.03.2016 21.03.2016 Katedra trestního práva (22-KTP) PF
detail Strategie flexikurity při skončení pracovního poměru v právní úpravě České republiky a Švédského království 2015/2016 2015/2016 rigorózní práce 6835   skrytý 07.10.2015 07.10.2015 Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) PF
detail Právní regulace filmu v době státního monopolu v Československu (1945-1993) 2015/2016 disertační práce DEJ-RIM doc. JUDr. Vladimír Kindl skrytý 22.09.2015 22.09.2015 Katedra právních dějin (22-KPD) PF
detail Programy shovívavosti a soukromoprávní vymáhání kartelového práva 2015/2016 disertační práce EVROPSKE prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra evropského práva (22-KEP) PF
detail L´impact de la télémédecine sur la qualité et la sécurité des soins dans l´Union européenne après la directive 2011/24/UE – approche comparée France/République tchèque 2015/2016 disertační práce EVROPSKE prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra evropského práva (22-KEP) PF
detail Právní meze kolektivního investování 2015/2016 disertační práce FINANCNI prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. skrytý 22.09.2015 22.09.2015 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Exportní financování a jeho právní aspekty 2015/2016 disertační práce FINANCNI prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Teoretické a praktické aspekty investičního životního pojištění 2015/2016 disertační práce FINANCNI prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Finančněprávní a jiné aspekty provozování sázkových her se zaměřením na sázkové hry provozované prostřednictvím sítě Internet 2015/2016 disertační práce FINANCNI doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Vliv společné evropské investiční politiky na systém mezinárodního investičního práva 2015/2016 disertační práce MEZINAR doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra mezinárodního práva (22-KMP) PF
detail Insolvenční řízení s mezinárodním prvkem 2015/2016 disertační práce MPS-PMO prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Patent ako investičný instrument v Českej republike a USA 2015/2016 disertační práce MPS-PMO prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Obligačněprávní instituty zajišťování pohledávek v mezinárodním obchodním styku 2015/2016 disertační práce MPS-PMO prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Mezinárodní bezpilotní přeprava zboží 2015/2016 disertační práce MPS-PMO prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Limity smluvní svobody v občanském právu 2015/2016 disertační práce OBCANSKE prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. skrytý 22.09.2015 22.09.2015 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Dohoda o vině a trestu 2015/2016 disertační práce TRESTNI prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Mgr. Rudolf Bicek 22.09.2015 22.09.2015 Katedra trestního práva (22-KTP) PF
detail Právo na ochranu súkromného a rodinného života vo veciach medzinárodných únosov detí 2015/2016 disertační práce USTAVNI doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra ústavního práva (22-KUP) PF
detail Česká republika jako laický stát 2015/2016 disertační práce USTAVNI prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra ústavního práva (22-KUP) PF
detail Problematika odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 2015/2016 rigorózní práce 6835   skrytý 05.10.2015 05.10.2015 Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) PF
detail Odpovědnost dopravce v mezinárodní silniční nákladní dopravě 2009/2010 2009/2010 rigorózní práce prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. skrytý 20.11.2009 20.11.2009 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Postavení poškozeného v přípravném řízení trestním 2009/2010 rigorózní práce   skrytý 12.11.2009 12.11.2009 Katedra trestního práva (22-KTP) PF
detail Notář v právním řádu České republiky 1997/1998 1997/1998 diplomová práce   skrytý 24.05.1998 24.05.1998 () PF
detail Postavení a činnost investičních společností a fondů 1999/2000 1999/2000 diplomová práce   skrytý 09.03.2000 05.05.2000 () PF
detail Právní jednání podnikatele 1997/1998 1997/1998 diplomová práce   skrytý 10.06.1998 10.06.1998 () PF
detail Právní otázky daňové harmonizace v Evropské unii 1998/1999 rigorózní práce   skrytý 19.04.1999 19.04.1999 () PF
detail Ústavní principy soudnictví 1998/1999 1998/1999 diplomová práce   skrytý 01.03.1997 25.01.1999 () PF
detail Autorská práva majetková a procesní předpoklady uplatnění nároků + jejich porušení 2003/2004 2003/2004 rigorózní práce   skrytý 22.04.2004 22.04.2004 () PF
detail Basilejská kompaktáta 1995/1996 1993/1994 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Objektivní odpovědnost za způsobenou škodu podle občanského práva 1998/1999 2000/2001 rigorózní práce   skrytý 17.03.1999 17.03.1999 () PF
detail Právní režim národních parků v České republice a v zahraničí 1996/1997 1996/1997 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1996 01.10.1996 () PF
detail Řízení před rozhodci a výkon rozhodčích nálezů 1998/1999 1998/1999 diplomová práce   skrytý 15.05.1999 15.05.1999 () PF
detail Organizace československé armády v letech 1918 - 1939 2000/2001 2002/2003 rigorózní práce doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. skrytý 26.05.2001 26.05.2001 () PF
detail Druhá evropská směrnice o obchodních společnostech 1999/2000 1999/2000 diplomová práce   skrytý 16.05.2000 16.05.2000 () PF
detail Hotovostní peněžní oběh a jeho právní úprava 1998/1999 2001/2002 rigorózní práce prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. skrytý 19.04.1999 19.04.1999 () PF
detail Právní úprava cenných papírů a obchodování s nimi 1994/1995 1994/1995 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1994 01.10.1994 () PF
detail Ohledání místa činu 1995/1996 1994/1995 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Sociální zákonodárství ČSR v letech 1914 - 1938 2002/2003 2002/2003 diplomová práce   skrytý 01.09.2001 01.01.2002 () PF
detail Základní zásady daňového řízení s vybranými právy a povinnostmi daňových subjektů při aplikaci v praxi 1998/1999 1999/2000 rigorózní práce prof. JUDr. Hana Marková, CSc. skrytý 24.05.1999 24.05.1999 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Odpovědnost pracovníka za škodu způsobenou zaměstnavateli 1994/1995 1994/1995 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1994 01.10.1994 () PF
detail Rozhodování o správních deliktech v místní správě 1998/1999 rigorózní práce   skrytý 17.03.1999 17.03.1999 Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) PF
detail Pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům 2006/2007 2010/2011 diplomová práce JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. skrytý 05.04.2011 05.04.2011 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů 1998/1999 2002/2003 rigorózní práce Marta Knappová skrytý 08.03.1999 08.03.1999 () PF
detail Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945 1999/2000 2000/2001 rigorózní práce   skrytý 20.06.2000 20.06.2000 () PF
detail Srovnání českého a evropského policejního práva se zvláštním zaměřením na Schengenskou dohodu 2001/2002 2001/2002 rigorózní práce   skrytý 16.04.2002 16.04.2002 () PF
detail Rozhodcovske konanie v slovenskom právnom poriadku 2001/2002 2002/2003 rigorózní práce prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. skrytý 26.03.2002 26.03.2002 () PF
detail Právní úprava ochrany dřevin v České republice 2001/2002 2001/2002 rigorózní práce Svatomír Mlčoch skrytý 11.12.2001 11.12.2001 Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) PF
detail Smlouva o tichém společenství s přihlédnutím k možnosti využití německé právní úpravy 2001/2002 2001/2002 rigorózní práce   skrytý 16.04.2002 16.04.2002 () PF
detail Organizace veřejné správy ČSR 1918-1938 1997/1998 1996/1997 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1997 01.10.1997 () PF
Výsledky 1-50 z 24737 1 2 3 4 5 ... 495 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK