Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Věc v právním smyslu 2014/2015 2015/2016 rigorózní práce 6835 doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. skrytý 07.09.2015 07.09.2015 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Role soutěžních orgánů v oblasti cenové regulace se zaměřením na praktiku stlačování marží 2015/2016 rigorózní práce 6835 doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. skrytý 27.11.2015 27.11.2015 Katedra evropského práva (22-KEP) PF
detail Strategie flexikurity při skončení pracovního poměru v právní úpravě České republiky a Švédského království 2015/2016 2015/2016 rigorózní práce 6835   skrytý 07.10.2015 07.10.2015 Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) PF
detail Právní regulace filmu v době státního monopolu v Československu (1945-1993) 2015/2016 disertační práce DEJ-RIM doc. JUDr. Vladimír Kindl skrytý 22.09.2015 22.09.2015 Katedra právních dějin (22-KPD) PF
detail Programy shovívavosti a soukromoprávní vymáhání kartelového práva 2015/2016 disertační práce EVROPSKE prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra evropského práva (22-KEP) PF
detail Exportní financování a jeho právní aspekty 2015/2016 disertační práce FINANCNI prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Patent ako investičný instrument v Českej republike a USA 2015/2016 disertační práce MPS-PMO prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Mezinárodní bezpilotní přeprava zboží 2015/2016 disertační práce MPS-PMO prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Limity smluvní svobody v občanském právu 2015/2016 disertační práce OBCANSKE prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. skrytý 22.09.2015 22.09.2015 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta 2015/2016 disertační práce OBCANSKE doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Dohoda o vině a trestu 2015/2016 disertační práce TRESTNI prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Mgr. Rudolf Bicek 22.09.2015 22.09.2015 Katedra trestního práva (22-KTP) PF
detail Česká republika jako laický stát 2015/2016 disertační práce USTAVNI prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. skrytý 23.09.2015 23.09.2015 Katedra ústavního práva (22-KUP) PF
detail Postavení poškozeného v přípravném řízení trestním 2009/2010 rigorózní práce   skrytý 12.11.2009 12.11.2009 Katedra trestního práva (22-KTP) PF
detail Notář v právním řádu České republiky 1997/1998 1997/1998 diplomová práce   skrytý 24.05.1998 24.05.1998 () PF
detail Postavení a činnost investičních společností a fondů 1999/2000 1999/2000 diplomová práce   skrytý 09.03.2000 05.05.2000 () PF
detail Právní jednání podnikatele 1997/1998 1997/1998 diplomová práce   skrytý 10.06.1998 10.06.1998 () PF
detail Hotovostní peněžní oběh a jeho právní úprava 1998/1999 2001/2002 rigorózní práce prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. skrytý 19.04.1999 19.04.1999 () PF
detail Základní zásady daňového řízení s vybranými právy a povinnostmi daňových subjektů při aplikaci v praxi 1998/1999 1999/2000 rigorózní práce prof. JUDr. Hana Marková, CSc. skrytý 24.05.1999 24.05.1999 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům 2006/2007 2010/2011 diplomová práce JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. skrytý 05.04.2011 05.04.2011 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů 1998/1999 2002/2003 rigorózní práce Marta Knappová skrytý 08.03.1999 08.03.1999 () PF
detail Rozhodcovske konanie v slovenskom právnom poriadku 2001/2002 2002/2003 rigorózní práce prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. skrytý 26.03.2002 26.03.2002 () PF
detail Finanční trh a jeho instrumenty 1999/2000 rigorózní práce   skrytý 08.02.2000 08.02.2000 () PF
detail Zajištění závazků z úvěrové smlouvy se zvláštním zřetelem na zástavní právo 2001/2002 2001/2002 rigorózní práce   skrytý 05.03.2002 05.03.2002 () PF
detail Mimosmluvní instituty užití autorského díla 1996/1997 1996/1997 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1996 01.10.1996 () PF
detail Vývoj úpravy základních právních poměrů obchodních společností v České republice po roce 1989 1996/1997 1996/1997 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1996 01.10.1996 () PF
detail Činnost Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (Světová banka) 1997/1998 1997/1998 diplomová práce   skrytý 12.06.1998 12.06.1998 () PF
detail Úvod do četby filosofie práva v díle Tomáše Akvinského 1997/1998 1997/1998 diplomová práce   skrytý 13.10.1998 13.10.1998 () PF
detail Problematika delikvence mládeže - současné legislativní snahy 2000/2001 2001/2002 rigorózní práce   skrytý 26.05.2001 26.05.2001 () PF
detail Právní následky porušení smlouvy v občanském právu 1996/1997 1996/1997 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1996 01.10.1996 () PF
detail Ústavní vývoj Československa v letech l9l8 - l939 1995/1996 1995/1996 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Podmínky podnikání zahraničních osob v ČR 2002/2003 2002/2003 diplomová práce   skrytý 30.06.2003 30.06.2003 () PF
detail Problematika vybírání a vymáhání peněžitých sankcí a plnění finančními orgány 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce   skrytý 30.01.2001 30.01.2001 () PF
detail Aktuální otázky adhezního řízení 1995/1996 1994/1995 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Mnichovská dohoda a její vliv na problémy státního občanství 1994/1995 1994/1995 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1994 01.10.1994 () PF
detail Moderní formy zahraničního platebního styku 1998/1999 rigorózní práce   skrytý 26.03.1999 26.03.1999 () PF
detail Srovnání právní úpravy užívání družstevních a nedružstevních bytů 1998/1999 2005/2006 rigorózní práce JUDr. Jaroslav Oehm skrytý 08.03.1999 08.03.1999 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Problematika daně z příjmů u subjektů neziskového sektoru 1999/2000 1999/2000 diplomová práce   skrytý 16.05.2000 16.05.2000 () PF
detail Sbližování práva ČR v oblasti obchodních společností s právem ES 1997/1998 1997/1998 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1997 01.10.1997 () PF
detail Vývoj vydržení v 19. a 20. století v Čechách 2002/2003 2002/2003 rigorózní práce   skrytý 22.01.2003 22.01.2003 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Trestní odpovědnost ve zdravotnictví 1999/2000 2000/2001 rigorózní práce   skrytý 20.04.2000 20.04.2000 () PF
detail Problematika uprchlictví v ČR 1994/1995 1994/1995 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1994 01.10.1994 () PF
detail Promlčení v občanském právu 1998/1999 2000/2001 rigorózní práce   skrytý 02.03.1999 02.03.1999 () PF
detail Péče o pracovníky 1995/1996 1992/1993 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Celní hodnota v mezinárodním obchodě a její stanovení v ČR 1997/1998 1995/1996 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1997 01.10.1997 () PF
detail Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy 2009/2010 2009/2010 diplomová práce doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. skrytý 01.06.2010 01.06.2010 Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) PF
detail Držba jako právní stav 2007/2008 2008/2009 diplomová práce doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. skrytý 24.04.2008 24.04.2008 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Mezinárodní měnový fond 1999/2000 rigorózní práce   skrytý 30.09.1999 30.09.1999 () PF
detail Rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání 1995/1996 1995/1996 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Podmínky podnikání zahraničních osob v tuzemsku 1996/1997 1996/1997 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1996 01.10.1996 () PF
detail Trh cenných papírů, právní a ekonomické aspekty cenných papírů 1995/1996 1995/1996 diplomová práce 6835   skrytý 01.10.1995 01.10.1995 () PF
Výsledky 1-50 z 26134 1 2 3 4 5 ... 523 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK