Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Optimalizace operačního přístupu k femorálním tepnám - snížení rizika lymfatických komplikací 2021/2022 disertační práce D-CH MUDr. Karel Houdek, Ph.D. skrytý 03.12.2020 04.10.2021 Chirurgická klinika (14-400) LFP
detail ? 2021/2022 disertační práce D-OR doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. skrytý 20.04.2021 04.10.2021 Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (14-410) LFP
detail Význam antimikrobiální terapie při chirurgické léčbě osteonekrózy čelistí způsobené léčivy 2021/2022 disertační práce D-ST doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. skrytý 11.12.2020 04.10.2021 Stomatologická klinika (14-470) LFP
detail Personalizovaná suplementace vitaminem D 2021/2022 disertační práce D-LF prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. skrytý 27.10.2020 04.10.2021 Ústav farmakologie (14-100) LFP
detail Význam oxysterolů pro prognózu, progresi a terapii solidních nádorů 2021/2022 disertační práce D-ECH doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. skrytý 01.12.2020 04.10.2021 Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Vliv implicitních představ o zdraví a nemoci na zdravotní chování 2021/2022 disertační práce D-NP prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. skrytý 31.12.2020 04.10.2021 Psychiatrická klinika (14-390) LFP
detail Použití biomarkerů a dalších metod ke zpřesnění screeningu obstrukční spánkové apnoe 2021/2022 disertační práce D-VN prof. MUDr. Otto Mayer, CSc.   27.11.2019 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Vliv fyzické aktivity na vlastnosti tepen 2021/2022 disertační práce D-VN prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.   29.12.2020 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Psychoterapeutická léčba 2021/2022 disertační práce D-NP prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.   04.01.2021 Ne Psychiatrická klinika (14-390) LFP
detail Charakteristika specifické populace krevních buněk 2021/2022 disertační práce D-AHE MUDr. Věra Křížková, Ph.D. skrytý 08.12.2020 04.10.2021 Ústav histologie a embryologie (14-40) LFP
detail Digitální a mobilní technologie v podpoře zdravého životního stylu 2021/2022 disertační práce D-HYG prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.   01.04.2021 Ne Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130) LFP
detail Molecular genetic methods in oncological pathology practice 2021/2022 disertační práce D-PA_E MUDr. Michael Michal, Ph.D. skrytý 30.04.2021 04.10.2021 Šiklův ústav patologie (14-500) LFP
detail Studium prognostických biomarkerů a terapeutických cílů u pacientů s nádory gastrointestinálního traktu 2021/2022 disertační práce D-ECH Mgr. Viktor Hlaváč, Ph.D. skrytý 15.12.2020 04.10.2021 Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Asociace aterotrombózy a žilního tromboembolizmu – společné rizikové faktory 2021/2022 disertační práce D-VN doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.   27.11.2019 Ne I.interní klinika (14-310) LFP
detail Genomická a proteomická analýza signálních systémů autonomního nervového systému u zvířecích modelů diabetu mellitu 2021/2022 disertační práce D-LBG doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.   28.06.2019 Ne Ústav fyziologie (14-80) LFP
detail Prognostické faktory chirurgické léčby maligních gliomů mozku 2021/2022 disertační práce D-CH doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. skrytý 19.11.2019 04.10.2021 Neurochirurgické oddělení (14-904) LFP
detail Význam a prediktivní potenciál některých mikroRNA a dalších biomarkerů u kardiovaskulárních onemocnění 2021/2022 disertační práce D-VN prof. MUDr. Otto Mayer, CSc.   27.11.2019 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail The use of multiplex immunoassays in clinical practice 2021/2022 disertační práce D-HYG_E RNDr. Marie Karlíková, Ph.D.   20.11.2019 Ne Centrální laboratoř pro imunoanalýzu (14-321) LFP
detail Perspectives of liquid biopsy in the management of urological malignancies 2021/2022 disertační práce D-LBG_E Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D. skrytý 11.12.2020 07.06.2022 Ústav histologie a embryologie (14-40) LFP
detail Calcified carotid artery atheromas on panoramic radiographs and CT scans of head and neck cancer patients 2021/2022 disertační práce D-ST_E MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D. skrytý 26.03.2021 04.10.2021 Stomatologická klinika (14-470) LFP
detail Markery poškození tkání 2021/2022 disertační práce D-BPCH MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.   04.11.2019 Ne Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70) LFP
detail Study of prognostic biomarkers and therapeutic targets in patients with gastrointestinal cancers 2021/2022 disertační práce D-ECH_E Mgr. Viktor Hlaváč, Ph.D. skrytý 16.12.2020 25.04.2022 Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Epidemiologické trendy v mortalitě a morbiditě u hlavních aterovaskulárních chorob 2021/2022 disertační práce D-VN prof. MUDr. Otto Mayer, CSc.   27.11.2019 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Nádory urogenitálního traktu. Nové vzácné jednotky. Morfologie, imunohistochemické a molekulárně genetické vlastnosti. 2021/2022 disertační práce D-PA prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. skrytý 25.11.2020 04.10.2021 Šiklův ústav patologie (14-500) LFP
detail Konečné produkty pokročilé glykace, jejich receptory a vztah k tepenné tuhosti u diabetiků 2. typu a jejich zdravých potomků 2021/2022 disertační práce D-VN prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.   15.12.2020 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail CRISPR/Cas Systems in Gram-negative bacteria: applications and role in antimicrobial resistance 2021/2022 disertační práce D-LMI_E Ibrahim Bitar, Dr., Ph.D.   11.12.2020 Ne Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Quantitative assays of brain components in small laboratory animals 2021/2022 disertační práce D-AHE_E Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D.   16.12.2021 Ne Ústav histologie a embryologie (14-40) LFP
detail Nádor jako komplexní tkáň 2021/2022 disertační práce D-LBG RNDr. Ing. Michaela Kripnerová, Ph.D. skrytý 11.12.2020 04.10.2021 Ústav biologie (14-30) LFP
detail Botulotoxin v léčbě spasticity pacientů po cévní mozkové příhodě – prediktory úspěchu léčby 2021/2022 disertační práce D-NP MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.   20.11.2019 Ne Psychiatrická klinika (14-390) LFP
detail Vlastnosti tepen u nemocných se srdečním selháním 2021/2022 disertační práce D-VN doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.   15.12.2020 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Mutational and immune cell landscape in gastrointestinal cancers 2021/2022 disertační práce D-ECH_E Kari Jussi Hemminki, MD, Ph.D. skrytý 15.12.2020 04.10.2021 Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Studium intrakardiálního nervového systému ve zdraví a nemoci prostřednictvím laserové mikrodisekce a molekulárně biologických metod 2021/2022 disertační práce D-FP doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D. skrytý 19.11.2019 04.10.2021 Ústav fyziologie (14-80) LFP
detail Prevention of medication-related osteonecrosis of the jaw after tooth extraction 2021/2022 disertační práce D-ST_E MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D. skrytý 27.04.2021 04.10.2021 Stomatologická klinika (14-470) LFP
detail Význam hybridních zobrazovacích metod v detekci příčiny biochemického relapsu karcinomu prostaty 2021/2022 disertační práce D-ZM prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.   16.11.2019 Ne Klinika zobrazovacích metod (14-440) LFP
detail Vývoj a perspektivy sociáního lékařství a veřejného zdravotnictví v ČR a evropských zdravotnických systémech 2021/2022 disertační práce D-SL doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.   19.11.2020 Ne Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140) LFP
detail Maligní a zánětlivý fluidothorax – nové diagnostické možnosti a léčebné trendy 2021/2022 disertační práce D-VN doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D. skrytý 24.11.2020 04.10.2021 Klinika pneumologie a ftizeologie (14-340) LFP
detail Identifikace a funkční charakteristika nádorových prognostických a prediktivních genetických biomarkerů v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory 2021/2022 disertační práce D-ECH RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D. skrytý 02.12.2020 04.10.2021 Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Reziduální vaskulární riziko a role aterogenní dyslipidémie 2021/2022 disertační práce D-VN prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.   15.12.2020 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Léčba závislostí 2021/2022 disertační práce D-NP prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. skrytý 31.12.2020 04.10.2021 Psychiatrická klinika (14-390) LFP
detail Imunitní mechanizmy a možnosti imunomodulační léčby u život ohrožujících systémových infekcí 2021/2022 disertační práce D-VN MUDr. Thomas Karvunidis, Ph.D. skrytý 21.12.2020 04.10.2021 I.interní klinika (14-310) LFP
detail Detection of the extracapsular extension in prostatic carcinoma using magnetic resonance imaging 2021/2022 disertační práce D-ZM_E prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.   16.11.2019 Ne Klinika zobrazovacích metod (14-440) LFP
detail Neurobiologie násilí 2021/2022 disertační práce D-NP prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.   27.04.2020 Ne Psychiatrická klinika (14-390) LFP
detail Heterogeneity of leukemia cells 2021/2022 disertační práce D-AHE_E Mgr. Monika Holubová, Ph.D. skrytý 22.10.2021 07.03.2022 Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Peripartum preservation of pelvic floor integrity 2021/2022 disertační práce D-GP_E prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. skrytý 08.01.2021 04.10.2021 Gynekologicko - porodnická klinika (14-480) LFP
detail Vliv architektury na duševní zdraví 2021/2022 disertační práce D-NP prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.   09.01.2019 Ne Psychiatrická klinika (14-390) LFP
detail Výzkum systémů a intervencí v péči o duševně nemocné 2021/2022 disertační práce D-NP prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. skrytý 31.12.2020 04.10.2021 Psychiatrická klinika (14-390) LFP
detail Zobrazení mozkové tkáně pomocí CT s duální energií záření 2021/2022 disertační práce D-ZM doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.   18.11.2019 Ne Klinika zobrazovacích metod (14-440) LFP
detail Sledovaní efektivity moderních anesteziologických postupů v perioperační medicíně 2021/2022 disertační práce D-CH MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D. skrytý 10.12.2020 04.10.2021 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430) LFP
detail Využití neurotrofických faktorů pro růst a regeneraci výběžků myších a lidských neuronů in vitro 2021/2022 disertační práce D-LBG RNDr. Zbyněk Houdek, Ph.D.   09.12.2020 Ne Ústav biologie (14-30) LFP
detail Adheze a proliferace buněk na biokompatibilních materiálech 2021/2022 disertační práce D-LBG Mgr. Jana Kolaja Dobrá, Ph.D.   09.12.2020 Ne Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70) LFP
detail Hodnocení úspěšnosti augmentace rozštěpové štěrbiny u pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem 2021/2022 disertační práce D-ST MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. skrytý 30.04.2021 04.10.2021 Stomatologická klinika (14-470) LFP
detail Infekční nemoci a jejich vliv na rozvoj a progresi dysfunkce renálního štěpu 2021/2022 disertační práce D-VN prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D. skrytý 11.12.2020 04.10.2021 I.interní klinika (14-310) LFP
detail Biologické techniky podpory hojení artroskopických rekonstrukčních operacích předního zkříženého vazu a menisků kolenního kloubu 2021/2022 disertační práce D-OR doc. MUDr. Petr Zeman, MBA, Ph.D. skrytý 14.04.2021 05.10.2021 Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (14-410) LFP
detail Asociace aterotrombózy a žilního tromboembolizmu – společné rizikové faktory 2021/2022 disertační práce D-VN doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.   15.12.2020 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Molekulárně genetické příčiny vybraných vzácných onemocnění v dětském věku 2021/2022 disertační práce D-LBG MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D. skrytý 19.11.2019 04.10.2021 Ústav lékařské genetiky (14-550) LFP
detail Ovlivnění glykované formy volného PSA léčbou benigních a maligních onemocnění prostaty 2021/2022 disertační práce D-LF prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. skrytý 29.04.2021 04.10.2021 Ústav farmakologie (14-100) LFP
detail Perspektivy tekuté biopsie v managementu urologických malignit 2021/2022 disertační práce D-LBG Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.   11.12.2020 Ne Ústav histologie a embryologie (14-40) LFP
detail Využití biomarkerů v managementu cerebrovaskulárních onemocnění 2021/2022 disertační práce D-NP MUDr. Jiří Polívka, CSc. skrytý 27.11.2020 04.10.2021 Neurologická klinika (14-380) LFP
detail Cellular immunotherapy in hematological malignancies 2021/2022 disertační práce D-AHE_E Mgr. Monika Holubová, Ph.D.   15.12.2021 Ne Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail 2-Exploring the Role of Quorum-Sensing systems in the Pathogenicity and Antimicrobial Resistance of Gram-negative bacteria 2021/2022 disertační práce D-LMI_E Ibrahim Bitar, Dr., Ph.D. skrytý 11.12.2020 22.10.2021 Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Mikrochirurgie a kvantifikace mozkového průtoku v cévní neurochirurgii 2021/2022 disertační práce D-CH doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. skrytý 10.12.2020 04.10.2021 Neurochirurgická klinika (14-490) LFP
detail Ekonomické aspekty obezity jako pandemie 21. století 2021/2022 disertační práce D-HYG prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.   01.04.2021 Ne Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130) LFP
detail Biokompatibilní materiály pro náhradu a regeneraci kostí 2021/2022 disertační práce D-LBG doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D. skrytý 23.04.2021 04.10.2021 Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70) LFP
detail Vliv nutrice a cvičení na strukturální geometrii kontralaterálního kyčle, mortalitu v prvním roce po operaci a na obnovu soběstačnosti a mobility u pacientů po operaci zlomenin proximálního femuru 2021/2022 disertační práce D-VN doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. skrytý 26.04.2021 04.10.2021 II.interní klinika (14-320) LFP
detail Protrombotické faktory, jejich ovlivnění léčbou a jejich role u aterovaskulárních chorob 2021/2022 disertační práce D-VN doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.   15.12.2020 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Transkriptomická analýza imunitní odpovědi u septických stavů na úrovni jedné buňky 2021/2022 disertační práce D-LMI prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. skrytý 06.01.2021 04.10.2021 Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Diagnostika a léčba endokrinní orbitopatie 2021/2022 disertační práce D-VN MUDr. Michal Krčma, Ph.D.   26.11.2019 Ne I.interní klinika (14-310) LFP
Výsledky 1-67 z 67 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK