Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Modulace průběhu cerebelární degenerace 2019/2020 disertační práce D8FP5113 RNDr. Dana Jelínková, Ph.D.   11.01.2019 Ne Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Reziduální vaskulární riziko a role aterogenní dyslipidémie 2019/2020 disertační práce D8VN5129 prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.   09.01.2019 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Epigenetic drugs for the sensitization of malignant cells for immunotherapy approaches 2019/2020 disertační práce D-AHE_E Mgr. Monika Holubová, Ph.D.   11.01.2019 Ne Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Použití biomarkerů a dalších metod ke zpřesnění screeningu obstrukční spánkové apnoe 2019/2020 disertační práce D8VN5129 prof. MUDr. Otto Mayer, CSc.   09.01.2019 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Tekutá biopsie založená na analýze volné nádorové DNA a její klinické využití u pacientů s různými typy pokročilých nádorů 2019/2020 disertační práce D-AHE Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.   11.01.2019 Ne Ústav histologie a embryologie (14-40) LFP
detail Možnosti prebioptického odlišení HPV pozitivních a negativních karcinomů orofaryngu zobrazovacími metodami 2019/2020 disertační práce D8ZM5150 prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika zobrazovacích metod (14-440) LFP
detail Imunitní systém u kriticky nemocných 2019/2020 disertační práce D8VN5129 doc. MUDr. Marek Nalos, Ph.D.   09.01.2019 Ne I.interní klinika (14-310) LFP
detail Vliv infekce na rozvoj hypertrofie jaterního parenchymu po velkých jaterních resekcích 2019/2020 disertační práce D8CH5116 doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika chirurgická (14-400) LFP
detail Vliv aerobní aktivity na duševní zdraví 2019/2020 disertační práce D8NP5143 doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika psychiatrická (14-390) LFP
detail Neuropsychické změny u dětských pacientů s poruchami kalciofosfátového metabolismu 2019/2020 disertační práce D8PE5124 doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.   11.01.2019 Ne Klinika dětská (14-360) LFP
detail Morfologie cévního řečiště dělohy prasete domácího 2019/2020 disertační práce D-AHE MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.   04.01.2018 Ne Ústav anatomie (14-10) LFP
detail Radiální přístup a funkce horní kočetiny po katetrizačních a intervenčních výkonech 2019/2020 disertační práce D8VN5129 doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.   09.01.2019 Ne I.interní klinika (14-310) LFP
detail Korelace klinicko-patologických, morfologických, imunohistochemických a molekulárně-genetických znaků vybraných nádorů sinonasální lokalizace 2019/2020 disertační práce D8PA5145 prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.   09.01.2019 Ne Šiklův ústav patologie (14-500) LFP
detail Hodnocení reinervačních změn po rekonstrukčních výkonech na periferních nervech: korelace klinického nálezu, EMG hodnocení a sonografického vyšetření nervů a svalů 2019/2020 disertační práce D8CH5116 MUDr. Irena Holečková, Ph.D.   09.01.2019 Ne Neurochirurgická klinika (14-490) LFP
detail NK and invariant NKT cells interaction with B cells malignancies 2019/2020 disertační práce D-AHE_E Mgr. Monika Holubová, Ph.D.   11.01.2019 Ne Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Multiparametrické zobrazení nádorů prsu a hodnocení jejich biologického chování 2019/2020 disertační práce D8ZM5150 prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika zobrazovacích metod (14-440) LFP
detail Využití nádorových markerů ( PHI, pro PSA ) v predikci biochemické recidivy po radikální prostatektomii 2019/2020 disertační práce D8CH5116 MUDr. Olga Dolejšová, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika urologická (14-420) LFP
detail Asociace aterotrombózy a žilního tromboembolizmu – společné rizikové faktory 2019/2020 disertační práce D8VN5129 doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.   12.01.2018 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Specifika syndromu spánkové apnoe u těhotných 2019/2020 disertační práce D8O5137 MUDr. David Slouka, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika ORL (14-460) LFP
detail Molecular-genetic biomarkers of the primary central nervous system tumors and their clinical relevance 2019/2020 disertační práce D-AHE_E Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.   11.01.2019 Ne Ústav histologie a embryologie (14-40) LFP
detail Stability of memory processing and brain rhythms in a model of schizophrenia 2019/2020 disertační práce D8FP_EN MUDr. Karel Blahna, Ph.D.   11.01.2019 Ne Ústav patologické fyziologie (14-90) LFP
detail Clinicopathological, morphological, immunohistochemical, and molecular biological features of tumors of genitourinary tract 2019/2020 disertační práce D8PA_EN prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.   06.03.2019 Ne Šiklův ústav patologie (14-500) LFP
detail Vliv neoadjuvantní chemoterapie na pooperační morbiditu a mortalitu u nádorů hlavy pankreatu řešených radikální operací 2019/2020 disertační práce D8CH5116 doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika chirurgická (14-400) LFP
detail Vývoj klasických i méně tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich souvislost s kardiovaskulární morbiditou a mortalitou 2019/2020 disertační práce D8VN5129 doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.   12.01.2018 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Clinicopathological, morphological, immunohistochemical, and molecular biological characteristics of rare salivary tumors 2019/2020 disertační práce D8PA_EN prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.   03.04.2019 Ne Šiklův ústav patologie (14-500) LFP
detail Život ohrožující infekce - experimentální a klinické přístupy 2019/2020 disertační práce D8VN5129 prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.   09.01.2019 Ne I.interní klinika (14-310) LFP
detail The diagnostics of rare soft tissue and skin tumors using the histological, immunohistochemical, and molecular biological methods. 2019/2020 disertační práce D8PA_EN MUDr. Michael Michal, Ph.D.   28.03.2019 Ne Šiklův ústav patologie (14-500) LFP
detail Analýza nových terapeutických cílů a protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory 2019/2020 disertační práce D-AHE RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D.   11.01.2019 Ne Ústav histologie a embryologie (14-40) LFP
detail Korelace klinicko-patologických, morfologických, imunohistochemických a molekulárně-genetických znaků vzácných nádorů slinných žláz 2019/2020 disertační práce D8PA5145 prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.   09.01.2019 Ne Šiklův ústav patologie (14-500) LFP
detail Nanočástice jako senzory buněčného prostředí 2019/2020 disertační práce D-AHE doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.   04.01.2018 Ne Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Kardiovaskulární rizikový profil a kardiovaskulární morbidita a mortalita v závislosti na sociodemografických faktorech 2019/2020 disertační práce D8VN5129 doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.   09.01.2019 Ne II.interní klinika (14-320) LFP
detail Mozková aktivita, buněčné zobrazování a paměť 2019/2020 disertační práce D8FP5113 MUDr. Karel Ježek, Ph.D.   11.01.2019 Ne Ústav patologické fyziologie (14-90) LFP
detail Změny mozkových funkcí v důsledku poškození mozečku 2019/2020 disertační práce D8FP5113 MUDr. Jan Barcal, Ph.D.   05.01.2018 Ne Ústav patologické fyziologie (14-90) LFP
detail Vliv architektury na duševní zdraví 2019/2020 disertační práce D8NP5143 doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika psychiatrická (14-390) LFP
detail Využití biomarkerů ke sledování aktivity a odpovědi na léčbu u zánětlivých revmatických onemocnění 2019/2020 disertační práce D8VN5129 MUDr. David Suchý   09.01.2019 Ne Oddělení klinické farmakologie (14-570) LFP
detail Clinicopathological, morphological, immunohistochemical, and molecular biological characteristics of selected sinonasal tumors 2019/2020 disertační práce D8PA_EN prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.   03.04.2019 Ne Šiklův ústav patologie (14-500) LFP
detail Maligní melanom – nové vědecké poznatky 2019/2020 disertační práce D8CH5116 MUDr. Inka Třešková, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika chirurgická (14-400) LFP
detail Study of intracardiac nervous system in health and disease by laser microdissection and molecular biological methods 2019/2020 disertační práce D8FP_EN doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.   11.01.2019 Ne Ústav patologické fyziologie (14-90) LFP
detail Multiparametrické zobrazení karcinomu prostaty a hodnocení jejich biologického chování 2019/2020 disertační práce D8ZM5150 prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika zobrazovacích metod (14-440) LFP
detail Diagnostika a léčba endokrinní orbitopatie 2019/2020 disertační práce D8VN5129 MUDr. Michal Krčma, Ph.D.   09.01.2019 Ne I.interní klinika (14-310) LFP
detail DNA and chromosomal damage/instability in solid cancers 2019/2020 disertační práce D-AHE_E Mgr. Pavel Pitule, Ph.D.   11.01.2019 Ne Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Analysis of new therapeutic targets and anticancer drugs in experimental models and patients with solid tumors) 2019/2020 disertační práce D-AHE_E RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D.   11.01.2019 Ne Ústav histologie a embryologie (14-40) LFP
detail Brain activity, cellular imaging and memory 2019/2020 disertační práce D8FP_EN MUDr. Karel Ježek, Ph.D.   11.01.2019 Ne Ústav patologické fyziologie (14-90) LFP
detail Mozková aktivita, buněčné zobrazování a paměť 2019/2020 disertační práce D8FP5113 MUDr. Karel Ježek, Ph.D.   05.01.2018 Ne Ústav patologické fyziologie (14-90) LFP
detail Využití histologických, imunohistochemických a molekulárně biologických metod v diagnostice vzácných nádorů měkkých tkání a kůže. 2019/2020 disertační práce D8PA5145 MUDr. Michael Michal, Ph.D.   09.01.2019 Ne Šiklův ústav patologie (14-500) LFP
detail Vliv imunologických a neimunologických faktorů na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk. 2019/2020 disertační práce D-AHE MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.   11.01.2019 Ne Biomedicínské centrum (14-560) LFP
detail Využití indocyaninové zeleně v chirurgii plicních nádorů 2019/2020 disertační práce D8CH5116 doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika chirurgická (14-400) LFP
detail Epigenetic regulation of histone code establishment in gametes and embryos 2019/2020 disertační práce D-AHE_E Ing. Jan Nevoral, Ph.D.   11.01.2019 Ne Ústav histologie a embryologie (14-40) LFP
detail Možnosti predikce účinku onkologické léčby u nádorů dělohy pomocí zobrazovacích metod 2019/2020 disertační práce D8ZM5150 prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.   09.01.2019 Ne Klinika zobrazovacích metod (14-440) LFP
detail Experimental cell and regenerative therapy of cerebellar degenerations 2019/2020 disertační práce D8FP_EN doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.   11.01.2019 Ne Ústav patologické fyziologie (14-90) LFP
Výsledky 1-50 z 99 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK