Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Optimalizace přístupu k detekci sentinelové uzliny u karcinomu endometria 2009/2010 2015/2016 disertační práce PE4 doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. skrytý 21.10.2009 21.10.2009 Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV (12-GYN) 3.LF
detail Adaptační mechanizmy nervového systému po chronickém inzultu a jeho klinické výstupy 2010/2011 2015/2016 disertační práce PN4 prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA skrytý 03.11.2010 03.11.2010 Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-NEUR) 3.LF
detail Does prenatal methamphetamine exposure induce cross-sensitisation to drugs in adult male and female rats? 2011/2012 2015/2016 disertační práce PFY4 prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. skrytý 20.10.2011 20.10.2011 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) (12-UFYZ) 3.LF
detail Diabetes mellitus a porucha barierové funkce střeva 2008/2009 2015/2016 disertační práce PFY prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. skrytý 05.11.2008 05.11.2008 Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK) 3.LF
detail Effect of selected nutrients on skeletal muscle mitochondrial metabolism 2009/2010 2015/2016 disertační práce PFY4 prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. skrytý 16.10.2009 16.10.2009 Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK) 3.LF
detail Epidemiologické aspekty pertuse v ČR 2008/2009 2015/2016 disertační práce PM doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc. skrytý 17.10.2008 17.10.2008 Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID) 3.LF
detail Úloha proteinázami aktivovaného receptoru 2 v patogenezi neurodegenerativních onemocnění 2011/2012 2015/2016 disertační práce PBPB4 prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. skrytý 20.10.2011 20.10.2011 Ústav patologie 3. LF UK a FNKV (12-PATO) 3.LF
detail Identifikace preventabilních faktorů reperfuzního poškození u pacientů s akutním infarktem myokardu 2015/2016 2015/2016 disertační práce PM4 prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. skrytý 16.10.2015 16.10.2015 Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-3INK) 3.LF
detail Energy metabolism of skeletal muscle 2009/2010 2015/2016 disertační práce PFY4 prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. skrytý 15.10.2009 15.10.2009 Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK) 3.LF
detail Histomorfologický, biochemický a behaviorální profil animálních modelů schizofrenie 2010/2011 2015/2016 disertační práce PN4 prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. skrytý 02.11.2010 02.11.2010 Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI) 3.LF
detail Význam genetického testování v prevenci krvácivých komplikací invazivních výkonů v kardiologii 2009/2010 2015/2016 disertační práce PM4 prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. skrytý 15.10.2009 15.10.2009 Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-3INK) 3.LF
detail Zlomeniny trochanterického masivu – klinické, anatomické a biomechanické aspekty, možnosti terapie, komplikace 2010/2011 2015/2016 disertační práce PE4 prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. skrytý 02.11.2010 02.11.2010 Ústav anatomie 3. LF UK (12-ANAT) 3.LF
detail Spatial memory in humans and its disorders: From animal models towards schizophrenia 2007/2008 2015/2016 disertační práce PN4 Mgr. Kamil Vlček, Ph.D. skrytý 25.10.2007 25.10.2007 Akademie věd ČR (12-AV) 3.LF
Výsledky 1-13 z 13 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK