Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Interaction between adipocytes and immune cells in pathogenesis of obesity related pro-inflammatory state of adipose tissue 2009/2010 2013/2014 disertační práce PMBGV4 Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D. skrytý 15.10.2009 15.10.2009 Ústav patofyziologie 3. LF UK (12-UFYP) 3.LF
detail Genetická a hormonální regulace dětského růstu 2008/2009 2013/2014 disertační práce PFY prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. skrytý 09.02.2009 09.02.2009 Mimofakultní pracoviště (12-JINE) 3.LF
detail Topografická anatomie retroperitonea ve vztahu k cévnímu a míznímu systému 2006/2007 2013/2014 disertační práce PE prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. skrytý 02.02.2007 09.05.2007 Ústav anatomie 3. LF UK (12-ANAT) 3.LF
detail Ischemická choroba srdeční-od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci 2006/2007 2013/2014 disertační práce PFY prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. skrytý 02.02.2007 02.02.2007 Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-3INK) 3.LF
detail Vliv acelulární prasečí dermis na hojení termického poranění kůže 2007/2008 2013/2014 disertační práce PE prof. MUDr. Radana Königová, CSc. skrytý 01.11.2007 01.11.2007 Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV (12-POP) 3.LF
detail Využití elektroforetických a chromatografických metod pro klinický výzkum 2007/2008 2013/2014 disertační práce PBP4 prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. skrytý 30.10.2007 30.10.2007 Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK (12-BIOC) 3.LF
detail Funkční důsledky epileptických záchvatů a hypoxicko-ischemického poškození CNS 2011/2012 2013/2014 disertační práce PFY4 doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. skrytý 19.10.2011 19.10.2011 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) (12-UFYZ) 3.LF
detail Leishmania tropica: immunopathology and genetic control 2007/2008 2013/2014 disertační práce PIN4 doc. Marie Lipoldová, CSc. skrytý 30.10.2007 30.10.2007 Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF (12-IMUN) 3.LF
detail Věkově závislý pokles cerebro-vaskulární rezervy a jeho dopad na integritu mozkového parenchymu 2008/2009 2013/2014 disertační práce PN prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. skrytý 05.11.2008 05.11.2008 Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-NEUR) 3.LF
detail Rizikové faktory, možnosti prevence a časné diagnostiky maligního melanomu 2007/2008 2013/2014 disertační práce PM4 doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. skrytý 07.01.2008 07.01.2008 Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID) 3.LF
detail Virulenční profily klinických izolátů enterohemoragických Escherichia coli a jejich vztah k závažnosti onemocnění 2006/2007 2013/2014 disertační práce PM RNDr. Petr Petráš, CSc. skrytý 13.02.2007 13.02.2007 Státní zdravotní ústav (12-SZU) 3.LF
detail Vliv centrální serotoninergní a dopaminergní aktivity na nutriční a metabolické parametry 2010/2011 2013/2014 disertační práce PFY4 prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. skrytý 02.11.2010 02.11.2010 Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK) 3.LF
detail Vliv biotransformace a transportu xenobiotik na incidenci rakoviny kolorekta a účinky chemoterapie 2005/2006 2013/2014 disertační práce PM4 doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. skrytý 30.09.2005 07.10.2005 Státní zdravotní ústav (12-SZU) 3.LF
detail Detection of neuronal activity associated with function of lower urinary tract with use of functional magnetic resonance imaging 2009/2010 2013/2014 disertační práce PE4 prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. skrytý 19.10.2009 19.10.2009 Urologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-URO) 3.LF
detail The role of selected molecules in biologic behaviour of human breast cancer 2006/2007 2013/2014 disertační práce PBPB4 prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. skrytý 26.01.2007 26.01.2007 Ústav patologie 3. LF UK a FNKV (12-PATO) 3.LF
detail Reaktivita krevních destiček při léčbě protidestičkovými léky 2009/2010 2013/2014 disertační práce PFY4 prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D. skrytý 19.10.2009 19.10.2009 Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-3INK) 3.LF
detail Zlomeniny lopatky: Klinická anatomie, radiodiagnostika, klasifikace – význam pro operační léčbu 2006/2007 2013/2014 disertační práce PE prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. skrytý 26.01.2007 26.01.2007 Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO) 3.LF
detail Měření, sledování a vyhodnocení nových neurofyziologických indikátorů u vybraných psychiatrických onemocnění 2005/2006 2013/2014 disertační práce PN4 prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. skrytý 30.09.2005 07.10.2005 Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI) 3.LF
detail Elektrofyziologické změny během rozvoje kortikální fototrombotické ischemické léze a epilepsie 2013/2014 2013/2014 disertační práce PFY4 doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. skrytý 21.11.2013 21.11.2013 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) (12-UFYZ) 3.LF
detail Vliv biotransformace a transportu na účinky chemoterapie a prognózu rakoviny prsu 2005/2006 2013/2014 disertační práce PM4 doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. skrytý 30.09.2005 07.10.2005 Státní zdravotní ústav (12-SZU) 3.LF
detail Kochleární a vestibulární aparát člověka – fyziologické a patofyziologické mechanismy podmiňující diagnostický a léčebný postup 2006/2007 2013/2014 disertační práce PFY doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. skrytý 26.01.2007 26.01.2007 Klinika otorinolaryngologická 3. LF UK a FNKV (12-ORL) 3.LF
detail Cytokiny a adipocytokiny u chirurgických pacientů: role tukové tkáně 2009/2010 2013/2014 disertační práce PE prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. skrytý 03.03.2010 03.03.2010 Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-CHIR) 3.LF
detail Chirurgická léčba fibrilace síní: prospektivní randomizovaná studie PRAGUE-12 a procedura EndoMAZE (torakoskopická ablace fibrilace síní) 2006/2007 2013/2014 disertační práce PE4 prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc. skrytý 25.01.2007 25.01.2007 Kardiochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-KARD) 3.LF
Výsledky 1-23 z 23 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK