Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv časné antikoagulační terapie na přežití pacientů s náhlou zástavou oběhu při akutním infarktu myokardu 2004/2005 2011/2012 disertační práce PFY prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. skrytý 04.10.2004 04.10.2004 Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV (12-ARO) 3.LF
detail Vymezení úlohy NR1 podjednotky NMDA receptoru v patofyziologii schizofrenie. 2005/2006 2011/2012 disertační práce PN4 prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. skrytý 30.09.2005 07.10.2005 Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI) 3.LF
detail Hypertenzivní orgánové poškození na podkladě 5/6 nefrektomie u REN2 transgenních potkanů 2005/2006 2011/2012 disertační práce PBPB4 prof. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc. skrytý 30.09.2005 07.10.2005 Ústav patologie 3. LF UK a FNKV (12-PATO) 3.LF
detail Funkčné zobrazovanie korových evokovaných potenciálov pri bolestivej a nebolestivej stimulacii u zdravých dobrovolníkov a pacientov s chronickou bolesťou 2004/2005 2011/2012 disertační práce PN prof. PhDr. Andrej Stančák, CSc. skrytý 29.09.2004 07.10.2004 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) (12-UFYZ) 3.LF
detail The analysis of the risk factors in gamma knife radiosurgery for benign meningiomas 2011/2012 2011/2012 disertační práce PE4 Roman Liščák skrytý 19.10.2011 19.10.2011 Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-NEUCH) 3.LF
detail Nanotechnology in the intensive care: Intravascular biocompatibility of carbon nanomaterials-effect of carbon nanotubes on blood platelets 2005/2006 2011/2012 disertační práce PFY4 prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA skrytý 30.09.2005 07.10.2005 Ústav pro péči o matku a dítě (12-UPMD) 3.LF
detail Bipolar Disorder and Diabetes Mellitus 2008/2009 2011/2012 disertační práce PN prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. skrytý 22.10.2010 22.10.2010 Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI) 3.LF
detail Možnosti potenciácie účinku neopioidných analgetík 2004/2005 2011/2012 disertační práce PFA prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. skrytý 04.10.2004 04.10.2004 Ústav farmakologie 3. LF UK (12-FARM) 3.LF
detail Genetické a klinické koreláty u hypertrofické kardiomyopatie 2004/2005 2011/2012 disertační práce PFY prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. skrytý 04.10.2004 04.10.2004 Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-3INK) 3.LF
detail Studium extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci u patologické a fyziologické gravidity 2006/2007 2011/2012 disertační práce PIN4 prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. skrytý 10.04.2007 10.04.2007 Gynekologicko porodnická klinika - oddělení molekulární biologie a patologie buňky (12-GPB) 3.LF
detail Vymezení end-to-side anastomózy ve vztahu k ostatním neurotizačním technikám při rekonstrukci plexus brachialis a vliv lokálně aplikovaného VEGF na regeneraci periferního nervu 2007/2008 2011/2012 disertační práce PN prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. skrytý 30.10.2007 30.10.2007 Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-NEUCH) 3.LF
detail Modulation of consequences of ischemia and hypoxia 2006/2007 2011/2012 disertační práce PFY4 doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. skrytý 25.01.2007 25.01.2007 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) (12-UFYZ) 3.LF
detail Patofyziologie a klinické důsledky koronární trombózy po implantaci potahovaných stentů u nemocných s manifestní aterosklerózou 2005/2006 2011/2012 disertační práce PFY prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D. skrytý 01.11.2005 01.11.2005 Mimofakultní pracoviště (12-JINE) 3.LF
detail Regulation of adiponectin and its isoforms production in human obesity 2007/2008 2011/2012 disertační práce PMBGV4 prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D. skrytý 02.11.2007 02.11.2007 Ústav patofyziologie 3. LF UK (12-UFYP) 3.LF
detail Změny metabolismu mozku v léčbě psychiatrických onemocnění sledované pomocí kvantitativní encefalografie a pozitronové emisní tomografie 2004/2005 2011/2012 disertační práce PN prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. skrytý 04.10.2004 04.10.2004 Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI) 3.LF
detail Expression and function of serpin B9 in lung carcer cells 2005/2006 2011/2012 disertační práce PBP doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc. skrytý 30.09.2005 07.10.2005 Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB (12-PNEU) 3.LF
detail Autofluorescenční diagnostika kolorektálního karcinomu 2004/2005 2011/2012 disertační práce PE doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. skrytý 04.10.2004 04.10.2004 Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-CHIR) 3.LF
detail Zánět a periferní metabolismus glukokortikoidů 2004/2005 2011/2012 disertační práce PFY doc. MUDr. Milan Kment, CSc. skrytý 04.10.2004 04.10.2004 Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK) 3.LF
detail Molecular mechanisms of apoptosis regulation by fatty acids in pancreatic β-cells 2004/2005 2011/2012 disertační práce PVB prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. skrytý 04.10.2004 04.10.2004 Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK (12-BIOC) 3.LF
detail Transport pacientů k primární perkutánní koronární intervenci je nezávislým prediktorem dlouhodobého klinického stavu pacientů po akutním infarktu myokardu s elevacemi ST ( Dlouhodobé sledování pacientů ze studie PRAGUE-2) 2004/2005 2011/2012 disertační práce PM prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. skrytý 04.10.2004 04.10.2004 Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-3INK) 3.LF
detail Nové biologické markery u lymfoproliferativních onemocnění 2005/2006 2011/2012 disertační práce PBPB prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. skrytý 01.03.2006 01.03.2006 Ústav patologie 3. LF UK a FNKV (12-PATO) 3.LF
detail Kouření sester jako jeden z významných rizikových faktorů této profese 2009/2010 2011/2012 disertační práce PM4 prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. skrytý 19.10.2009 19.10.2009 Státní zdravotní ústav (12-SZU) 3.LF
Výsledky 1-22 z 22 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK