Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Drogová senzitizace u potkanů prenatálně exponovaných metanfeteminu 2006/2007 2009/2010 disertační práce PFY4 prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. skrytý 26.01.2007 26.01.2007 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) (12-UFYZ) 3.LF
detail Disociace: fenomenologie, patofyziologie a její vztah k obsedantně-kompulzivní poruše 2006/2007 2009/2010 disertační práce PN4 prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. skrytý 26.01.2007 26.01.2007 Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI) 3.LF
detail Korová elektrická stimulace a bolest 2009/2010 2009/2010 disertační práce PN4 prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. skrytý 18.02.2010 18.02.2010 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) (12-UFYZ) 3.LF
detail Léčebné ovlivnění příznaků u schizofrenních pacientů pomocí rTMS 2003/2004 2009/2010 disertační práce PN prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. skrytý 01.10.2003 01.10.2003 Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI) 3.LF
detail Úloha některých genetických faktorů při změnách tělesné hmotnosti 2003/2004 2009/2010 disertační práce PFY doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. skrytý 06.02.2007 06.02.2007 Akademie věd ČR (12-AV) 3.LF
detail Current interventional approach to coronary artery disease 2003/2004 2009/2010 disertační práce PFY prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. skrytý 01.10.2003 01.10.2003 Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-3INK) 3.LF
detail Molecular aspects of genetic predisposition to type 2 diabetes mellitus and its monogenic forms 2002/2003 2009/2010 disertační práce PMBGV prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. skrytý 07.02.2007 07.02.2007 Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK (12-BIOC) 3.LF
detail The analysis of the risk factors in Gamma knife radiosurgery for benign meningiomas 2003/2004 2009/2010 disertační práce PE Roman Liščák skrytý 01.10.2003 01.10.2003 Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-NEUCH) 3.LF
detail Prevence recidiv nosní polypózy u nemocných s nálezem enterotoxiny produkujících kmenů Staphylococcus aureus 2006/2007 2009/2010 disertační práce PM RNDr. Petr Petráš, CSc. skrytý 02.02.2007 02.02.2007 Státní zdravotní ústav (12-SZU) 3.LF
detail Nutriční stav pražských bezdomovců 2003/2004 2009/2010 disertační práce PM prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. skrytý 01.10.2003 01.10.2003 Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK) 3.LF
detail Genetic profile of genes involved in cell cycle control and the risk of sporadic colorectal cancer in the Czech Republic 2005/2006 2009/2010 disertační práce PMBGV MUDr. Pavel Vodička, CSc. skrytý 30.09.2005 07.10.2005 Ústav lékařské genetiky 3. LF UK (12-GEN) 3.LF
detail Molekulární diagnostika a prognóza u akutní myeloidní leukémie 2006/2007 2009/2010 disertační práce PIN doc. MUDr. Milan Jíra, CSC. skrytý 02.02.2007 02.02.2007 Mimofakultní pracoviště (12-JINE) 3.LF
detail Možnosti preemptivní analgézie a zvýšení účinnosti analgetik neurofarmaky 2002/2003 2009/2010 disertační práce PFA prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. skrytý 07.02.2007 07.02.2007 Ústav farmakologie 3. LF UK (12-FARM) 3.LF
detail Poruchy metabolismu železa u kožních a chronických jaterních onemocnění 2003/2004 2009/2010 disertační práce PMBGV prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. skrytý 01.10.2003 01.10.2003 Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK) 3.LF
detail Sledování efektivity kognitivně behaviorální terapie obezity aplikované v kurzech snižování nadváhy ve vztahu ke kognitivním a behaviorálním faktorům 2003/2004 2009/2010 disertační práce PM doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. skrytý 01.10.2003 01.10.2003 Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG) 3.LF
detail Preklinické stanovení účinnosti ftalocyaninu pro fotodynamickou terapii tumorů rekta 2005/2006 2009/2010 disertační práce PE doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. skrytý 30.09.2005 07.10.2005 Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-CHIR) 3.LF
detail Účinek analgetik a jejich kombinací s neurofarmaky na bolest a mediátory v mozku 2006/2007 2009/2010 disertační práce PFA4 prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. skrytý 26.01.2007 26.01.2007 Ústav farmakologie 3. LF UK (12-FARM) 3.LF
detail Registr zlomenin proximálního femuru, optimalizace postavení CCEP kyčelního kloubu 2002/2003 2009/2010 disertační práce PE prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. skrytý 07.02.2007 07.02.2007 Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO) 3.LF
detail Hodnocení úspěšnosti adjuvantní terapie melanomu pomocí real time RT-PCR 2004/2005 2009/2010 disertační práce PFY prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA skrytý 01.03.2005 01.03.2005 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-DERM) 3.LF
detail Změny exprese a produkce cyklooxygenáz v míše vlivem bolesti a farmak 2004/2005 2009/2010 disertační práce PFA prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. skrytý 05.03.2004 07.10.2004 Ústav farmakologie 3. LF UK (12-FARM) 3.LF
detail Vliv prenatální expozice metamfetaminu a "cross fosteringu" na funkční změny u laboratorního potkana 2006/2007 2009/2010 disertační práce PFY4 prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. skrytý 25.01.2007 25.01.2007 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) (12-UFYZ) 3.LF
detail Molecular adaptations of adipose tissue in relation to dietary treatment of obesity in human 2006/2007 2009/2010 disertační práce PMBGV prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D. skrytý 26.01.2007 26.01.2007 Ústav patofyziologie 3. LF UK (12-UFYP) 3.LF
Výsledky 1-22 z 22 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK