Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium funkce vybraných genů v koloniích divokých kmenů kvasinek
Název práce v češtině: Studium funkce vybraných genů v koloniích divokých kmenů kvasinek
Název v anglickém jazyce: Study of the function of selected genes in the colonies of wild yeast strains
Klíčová slova: kvasinkové kolonie, divoké kmeny Saccharomyces cerevisiae, transkripční umlčování, histonové deacetylázy, přepínání fenotypů, domestikace
Klíčová slova anglicky: yeast colonies, wild strains of Saccharomyces cerevisiae, transcriptional silencing, histone deacetylases, phenotypic switching, domestication
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2010
Datum zadání: 28.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK